Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Молодiжний житловий кредит: каменi спотикання

Молодiжний житловий кредит: каменi спотикання

Для вирiшення цiєї проблеми було впроваджено програму пiльгового кредитування молодiжного будiвництва. У 1998 роцi засновано Державний фонд сприяння молодiжному житловому будiвництву - бюджетну органiзацiю, що є посередником мiж Держбюджетом України та молодими людьми, якi бажають придбати житло. Саме на Фонд держава поклала обов`язки розв`язання житлової проблеми молодi через пiльгове довготермiнове кредитування молодих сiмей та самотнiх молодих громадян на будiвництво житла за рахунок державних коштiв та коштiв мiсцевих бюджетiв.

Пiльгове молодiжне кредитування на житло, окрiм державних коштiв, фiнансується також за кошти мiської скарбницi, тому у червнi цього року на засiданнi сесiї мiської ради депутати прийняли ухвалу № 939 „Про порядок взаємодiї мiської ради з Львiвським регiональним управлiнням державної спецiалiзованої установи державного фонду сприяння молодiжному житловому будiвництву при наданнi пiльгових довготермiнових кредитiв за рахунок коштiв мiського бюджету м. Львова. Згiдно з ухвалою, список претендентiв на отримання пiльгового молодiжного кредиту визначає постiйна депутатська комiсiя молодiжної полiтики, спорту та оздоровлення спiльно з представниками Фонду сприяння пiльговому молодiжному житловому будiвництву. В ухвалi також передбаченi i критерiї, вiдповiдно до яких надаються переваги тим чи iншим претендентам на отримання кредиту.

На пiльгове молодiжне кредитування Львiвська мiська рада цього року передбачила 3,5 млн грн. Такої суми мiськрада не видiляла у жоден з попереднiх рокiв своєї дiяльностi. Однак, як зауважив Валерiй Веремчук, секретар комiсiї молодiжної полiтики, спорту та оздоровлення, „навiть видiлення такої значної суми в цiлому глобально житловi проблеми молодих сiмей не вирiшить.

Комiсiя молодiжної полiтики, спорту та оздоровлення спiльно з представниками Фонду визначила 22 родини, iз загальної кiлькостi близько 600 сiмей, якi цього року отримають пiльговий молодiжний кредит. Серед цьогорiчних позичальникiв є сiм`ї, якi мають бiльше нiж троє дiтей та перебувають на облiку у Фондi понад чотири роки, а також неповнi сiм`ї (мати чи батько - вiком до 36 рокiв), якi мають троє дiтей. Однак, чи не найголовнiшою умовою для визначення претендентiв на отримання пiльгового молодiжного кредиту, була платоспроможнiсть позичальникiв, якi мають стабiльний легальний дохiд. Щоб довести це, потрiбно надати довiдку з мiсця роботи за останнi 12 мiсяцiв. Загальний дохiд сiм`ї з чотирьох осiб (двоє дорослих та двоє дiтей) повинен становити 2 800 - 2 900 грн на мiсяць, родини з трьох осiб - 2 200 - 2 400 грн на мiсяць, а родини з двох осiб - 1 600 - 1 800 грн на мiсяць. Проте багатьом молодим людям, якi не мають стажу, важко влаштуватись на роботу, де облiковується вся заробiтна плата. Вiдомо, що частина приватних пiдприємств, де працює молодь, переважно не облiковує офiцiйну зарплатню працiвникiв, адже власники приватних фiрм не бажають переплачувати податки. Тому, якщо ви отримуєте офiцiйну заробiтну плату менше 1 000 гривень, то ви не є платоспроможним.

Та повернiмося до кредиту... Кредит на молодiжне будiвництво є дiйсно пiльговим. По-перше, кредит надається на 30 рокiв. По-друге, банкiвська кредитна ставка сьогоднi складає близько 20%, а Фонд надає кредит пiд 3%. По-третє, велике значення має кiлькiсть дiтей в родинi: якщо в сiм`ї народжується одна дитина - вiдсотки за користування кредитом не сплачуються, якщо двi - сiм`я сплачує тiльки 75 вiдсоткiв вартостi житла, якщо три - тiльки половину вартостi.

Однак такi вигiднi умови надання кредиту, аж нiяк не означають, що коли в родинi з`явилося поповнення, молода сiм`я може зареєструватися в регiональному управлiннi фонду, взяти кредит i за державнi кошти придбати собi помешкання.

Сума кредиту вираховується iз норми 21 кв м загальної площi житла на одного члена сiм`ї та ще 20 кв м на сiм`ю. Враховується також середня вартiсть будiвництва 1 кв м житла за цiнами, встановленими Держкомiтетом будiвництва, архiтектури та житлової полiтики України для кожного регiону. За даними Держбуду, для Львова цiна за 1 кв м становить 3 013 гривень.

У випадку, коли цiна одного квадратного метра житла перевищує середню, або площа житла бiльша за нормативну, позичальник за свiй рахунок сплачує додаткову вартiсть будiвництва та вартiсть площi житла, що перевищує нормативну.

Ось приклад, кредитна площа для сiм`ї з трьох осiб складає 83 кв м - це стандартна трьохкiмнатна квартира. Але молода родина може запросити i 4-кiмнатну квартиру - тодi за цю рiзницю позичальниковi доведеться сплатити додатково. На жаль, але позичальнику доведеться сплачувати рiзницю у квадратних метрах, навiть якщо площа омрiяного помешкання буде не бiльша за норму. Як вже зазначалося, Держбудом для Львова встановлена цiна квадратного метра у 3 013 гривень. Загальновiдомо, що на сьогоднi таких цiн на житло не iснує. Реальна ж цiна квадратного метра житла у Львовi нинi становить щонайменше 1 200 доларiв США. Тож, якщо Фонд позичальнику пропонує стандартну трьохкiмнатну квартиру у 83 кв м за цiною 3 013 грн за метр квадратний, простими розрахунками можна визначити, що кредит позичальнику, який надаватиметься Фондом, становитиме 250 тис. грн. Решту вартостi житла платитиме сам позичальник. Окрiм того, на момент укладання кредитної угоди мiж позичальником та Фондом, позичальнику необхiдно внести перший внесок у розмiрi не менш як 6% передбаченої вартостi будiвництва (реконструкцiї) та придбання житла. Решта коштiв вноситься пiд час остаточних розрахункiв протягом десяти днiв пiсля отримання в БТI технiчного паспорта з урахуванням фактичної площi збудованого житла.

На думку Вiктора Писаренка, директора Львiвського регiонального фонду сприяння пiльговому молодiжному будiвництву, аби знизити вартiсть пiльгового житла для молодих сiмей, необхiдно видiляти земельнi дiлянки саме пiд будiвництво молодiжного житла. „Це дає змогу надавати кредити без комерцiйної доплати. На земельнiй дiлянцi, де буде споруджено житло, представники Фонду отримуватимуть кредит без доплати до комерцiйної вартостi житла, - вважає директор регiонального вiддiлення фонду.

Наразi мiж Львiвським регiональним фондом сприяння молодiжному будiвництву та мiською радою ведуться перемовини щодо видiлення земельних дiлянок пiд комплексну забудову для молодi у Рясному-2 та на Левандiвцi. Результати цих переговорiв ми зможемо побачити восени, коли питання щодо видiлення земельних дiлянок винесуть на сесiю мiської ради. Окрiм того, виконавчi органи мiської ради готують документ „Програму забезпечення житлом молодих сiмей житлом на 2007-2012 роки. Однак, чи буде ця програма спрямована на вирiшення житлових проблем значної частини молодих сiмей i як вона узгоджуватиметься з їх реальними можливостями - покаже лише час.

Для вирiшення цiєї проблеми було впроваджено програму пiльгового кредитування молодiжного будiвництва. У 1998 роцi засновано Державний фонд сприяння молодiжному житловому будiвництву - бюджетну органiзацiю, що є посередником мiж Держбюджетом України та молодими людьми, якi бажають придбати житло. Саме на Фонд держава поклала обов`язки розв`язання житлової проблеми молодi через пiльгове довготермiнове кредитування молодих сiмей та самотнiх молодих громадян на будiвництво житла за рахунок державних коштiв та коштiв мiсцевих бюджетiв.

Пiльгове молодiжне кредитування на житло, окрiм державних коштiв, фiнансується також за кошти мiської скарбницi, тому у червнi цього року на засiданнi сесiї мiської ради депутати прийняли ухвалу № 939 „Про порядок взаємодiї мiської ради з Львiвським регiональним управлiнням державної спецiалiзованої установи державного фонду сприяння молодiжному житловому будiвництву при наданнi пiльгових довготермiнових кредитiв за рахунок коштiв мiського бюджету м. Львова. Згiдно з ухвалою, список претендентiв на отримання пiльгового молодiжного кредиту визначає постiйна депутатська комiсiя молодiжної полiтики, спорту та оздоровлення спiльно з представниками Фонду сприяння пiльговому молодiжному житловому будiвництву. В ухвалi також передбаченi i критерiї, вiдповiдно до яких надаються переваги тим чи iншим претендентам на отримання кредиту.

На пiльгове молодiжне кредитування Львiвська мiська рада цього року передбачила 3,5 млн грн. Такої суми мiськрада не видiляла у жоден з попереднiх рокiв своєї дiяльностi. Однак, як зауважив Валерiй Веремчук, секретар комiсiї молодiжної полiтики, спорту та оздоровлення, „навiть видiлення такої значної суми в цiлому глобально житловi проблеми молодих сiмей не вирiшить.

Комiсiя молодiжної полiтики, спорту та оздоровлення спiльно з представниками Фонду визначила 22 родини, iз загальної кiлькостi близько 600 сiмей, якi цього року отримають пiльговий молодiжний кредит. Серед цьогорiчних позичальникiв є сiм`ї, якi мають бiльше нiж троє дiтей та перебувають на облiку у Фондi понад чотири роки, а також неповнi сiм`ї (мати чи батько - вiком до 36 рокiв), якi мають троє дiтей. Однак, чи не найголовнiшою умовою для визначення претендентiв на отримання пiльгового молодiжного кредиту, була платоспроможнiсть позичальникiв, якi мають стабiльний легальний дохiд. Щоб довести це, потрiбно надати довiдку з мiсця роботи за останнi 12 мiсяцiв. Загальний дохiд сiм`ї з чотирьох осiб (двоє дорослих та двоє дiтей) повинен становити 2 800 - 2 900 грн на мiсяць, родини з трьох осiб - 2 200 - 2 400 грн на мiсяць, а родини з двох осiб - 1 600 - 1 800 грн на мiсяць. Проте багатьом молодим людям, якi не мають стажу, важко влаштуватись на роботу, де облiковується вся заробiтна плата. Вiдомо, що частина приватних пiдприємств, де працює молодь, переважно не облiковує офiцiйну зарплатню працiвникiв, адже власники приватних фiрм не бажають переплачувати податки. Тому, якщо ви отримуєте офiцiйну заробiтну плату менше 1 000 гривень, то ви не є платоспроможним.

Та повернiмося до кредиту... Кредит на молодiжне будiвництво є дiйсно пiльговим. По-перше, кредит надається на 30 рокiв. По-друге, банкiвська кредитна ставка сьогоднi складає близько 20%, а Фонд надає кредит пiд 3%. По-третє, велике значення має кiлькiсть дiтей в родинi: якщо в сiм`ї народжується одна дитина - вiдсотки за користування кредитом не сплачуються, якщо двi - сiм`я сплачує тiльки 75 вiдсоткiв вартостi житла, якщо три - тiльки половину вартостi.

Однак такi вигiднi умови надання кредиту, аж нiяк не означають, що коли в родинi з`явилося поповнення, молода сiм`я може зареєструватися в регiональному управлiннi фонду, взяти кредит i за державнi кошти придбати собi помешкання.

Сума кредиту вираховується iз норми 21 кв м загальної площi житла на одного члена сiм`ї та ще 20 кв м на сiм`ю. Враховується також середня вартiсть будiвництва 1 кв м житла за цiнами, встановленими Держкомiтетом будiвництва, архiтектури та житлової полiтики України для кожного регiону. За даними Держбуду, для Львова цiна за 1 кв м становить 3 013 гривень.

У випадку, коли цiна одного квадратного метра житла перевищує середню, або площа житла бiльша за нормативну, позичальник за свiй рахунок сплачує додаткову вартiсть будiвництва та вартiсть площi житла, що перевищує нормативну.

Ось приклад, кредитна площа для сiм`ї з трьох осiб складає 83 кв м - це стандартна трьохкiмнатна квартира. Але молода родина може запросити i 4-кiмнатну квартиру - тодi за цю рiзницю позичальниковi доведеться сплатити додатково. На жаль, але позичальнику доведеться сплачувати рiзницю у квадратних метрах, навiть якщо площа омрiяного помешкання буде не бiльша за норму. Як вже зазначалося, Держбудом для Львова встановлена цiна квадратного метра у 3 013 гривень. Загальновiдомо, що на сьогоднi таких цiн на житло не iснує. Реальна ж цiна квадратного метра житла у Львовi нинi становить щонайменше 1 200 доларiв США. Тож, якщо Фонд позичальнику пропонує стандартну трьохкiмнатну квартиру у 83 кв м за цiною 3 013 грн за метр квадратний, простими розрахунками можна визначити, що кредит позичальнику, який надаватиметься Фондом, становитиме 250 тис. грн. Решту вартостi житла платитиме сам позичальник. Окрiм того, на момент укладання кредитної угоди мiж позичальником та Фондом, позичальнику необхiдно внести перший внесок у розмiрi не менш як 6% передбаченої вартостi будiвництва (реконструкцiї) та придбання житла. Решта коштiв вноситься пiд час остаточних розрахункiв протягом десяти днiв пiсля отримання в БТI технiчного паспорта з урахуванням фактичної площi збудованого житла.

На думку Вiктора Писаренка, директора Львiвського регiонального фонду сприяння пiльговому молодiжному будiвництву, аби знизити вартiсть пiльгового житла для молодих сiмей, необхiдно видiляти земельнi дiлянки саме пiд будiвництво молодiжного житла. „Це дає змогу надавати кредити без комерцiйної доплати. На земельнiй дiлянцi, де буде споруджено житло, представники Фонду отримуватимуть кредит без доплати до комерцiйної вартостi житла, - вважає директор регiонального вiддiлення фонду.

Наразi мiж Львiвським регiональним фондом сприяння молодiжному будiвництву та мiською радою ведуться перемовини щодо видiлення земельних дiлянок пiд комплексну забудову для молодi у Рясному-2 та на Левандiвцi. Результати цих переговорiв ми зможемо побачити восени, коли питання щодо видiлення земельних дiлянок винесуть на сесiю мiської ради. Окрiм того, виконавчi органи мiської ради готують документ „Програму забезпечення житлом молодих сiмей житлом на 2007-2012 роки. Однак, чи буде ця програма спрямована на вирiшення житлових проблем значної частини молодих сiмей i як вона узгоджуватиметься з їх реальними можливостями - покаже лише час.

Для вирiшення цiєї проблеми було впроваджено програму пiльгового кредитування молодiжного будiвництва. У 1998 роцi засновано Державний фонд сприяння молодiжному житловому будiвництву - бюджетну органiзацiю, що є посередником мiж Держбюджетом України та молодими людьми, якi бажають придбати житло. Саме на Фонд держава поклала обов`язки розв`язання житлової проблеми молодi через пiльгове довготермiнове кредитування молодих сiмей та самотнiх молодих громадян на будiвництво житла за рахунок державних коштiв та коштiв мiсцевих бюджетiв.

Пiльгове молодiжне кредитування на житло, окрiм державних коштiв, фiнансується також за кошти мiської скарбницi, тому у червнi цього року на засiданнi сесiї мiської ради депутати прийняли ухвалу № 939 „Про порядок взаємодiї мiської ради з Львiвським регiональним управлiнням державної спецiалiзованої установи державного фонду сприяння молодiжному житловому будiвництву при наданнi пiльгових довготермiнових кредитiв за рахунок коштiв мiського бюджету м. Львова. Згiдно з ухвалою, список претендентiв на отримання пiльгового молодiжного кредиту визначає постiйна депутатська комiсiя молодiжної полiтики, спорту та оздоровлення спiльно з представниками Фонду сприяння пiльговому молодiжному житловому будiвництву. В ухвалi також передбаченi i критерiї, вiдповiдно до яких надаються переваги тим чи iншим претендентам на отримання кредиту.

На пiльгове молодiжне кредитування Львiвська мiська рада цього року передбачила 3,5 млн грн. Такої суми мiськрада не видiляла у жоден з попереднiх рокiв своєї дiяльностi. Однак, як зауважив Валерiй Веремчук, секретар комiсiї молодiжної полiтики, спорту та оздоровлення, „навiть видiлення такої значної суми в цiлому глобально житловi проблеми молодих сiмей не вирiшить.

Комiсiя молодiжної полiтики, спорту та оздоровлення спiльно з представниками Фонду визначила 22 родини, iз загальної кiлькостi близько 600 сiмей, якi цього року отримають пiльговий молодiжний кредит. Серед цьогорiчних позичальникiв є сiм`ї, якi мають бiльше нiж троє дiтей та перебувають на облiку у Фондi понад чотири роки, а також неповнi сiм`ї (мати чи батько - вiком до 36 рокiв), якi мають троє дiтей. Однак, чи не найголовнiшою умовою для визначення претендентiв на отримання пiльгового молодiжного кредиту, була платоспроможнiсть позичальникiв, якi мають стабiльний легальний дохiд. Щоб довести це, потрiбно надати довiдку з мiсця роботи за останнi 12 мiсяцiв. Загальний дохiд сiм`ї з чотирьох осiб (двоє дорослих та двоє дiтей) повинен становити 2 800 - 2 900 грн на мiсяць, родини з трьох осiб - 2 200 - 2 400 грн на мiсяць, а родини з двох осiб - 1 600 - 1 800 грн на мiсяць. Проте багатьом молодим людям, якi не мають стажу, важко влаштуватись на роботу, де облiковується вся заробiтна плата. Вiдомо, що частина приватних пiдприємств, де працює молодь, переважно не облiковує офiцiйну зарплатню працiвникiв, адже власники приватних фiрм не бажають переплачувати податки. Тому, якщо ви отримуєте офiцiйну заробiтну плату менше 1 000 гривень, то ви не є платоспроможним.

Та повернiмося до кредиту... Кредит на молодiжне будiвництво є дiйсно пiльговим. По-перше, кредит надається на 30 рокiв. По-друге, банкiвська кредитна ставка сьогоднi складає близько 20%, а Фонд надає кредит пiд 3%. По-третє, велике значення має кiлькiсть дiтей в родинi: якщо в сiм`ї народжується одна дитина - вiдсотки за користування кредитом не сплачуються, якщо двi - сiм`я сплачує тiльки 75 вiдсоткiв вартостi житла, якщо три - тiльки половину вартостi.

Однак такi вигiднi умови надання кредиту, аж нiяк не означають, що коли в родинi з`явилося поповнення, молода сiм`я може зареєструватися в регiональному управлiннi фонду, взяти кредит i за державнi кошти придбати собi помешкання.

Сума кредиту вираховується iз норми 21 кв м загальної площi житла на одного члена сiм`ї та ще 20 кв м на сiм`ю. Враховується також середня вартiсть будiвництва 1 кв м житла за цiнами, встановленими Держкомiтетом будiвництва, архiтектури та житлової полiтики України для кожного регiону. За даними Держбуду, для Львова цiна за 1 кв м становить 3 013 гривень.

У випадку, коли цiна одного квадратного метра житла перевищує середню, або площа житла бiльша за нормативну, позичальник за свiй рахунок сплачує додаткову вартiсть будiвництва та вартiсть площi житла, що перевищує нормативну.

Ось приклад, кредитна площа для сiм`ї з трьох осiб складає 83 кв м - це стандартна трьохкiмнатна квартира. Але молода родина може запросити i 4-кiмнатну квартиру - тодi за цю рiзницю позичальниковi доведеться сплатити додатково. На жаль, але позичальнику доведеться сплачувати рiзницю у квадратних метрах, навiть якщо площа омрiяного помешкання буде не бiльша за норму. Як вже зазначалося, Держбудом для Львова встановлена цiна квадратного метра у 3 013 гривень. Загальновiдомо, що на сьогоднi таких цiн на житло не iснує. Реальна ж цiна квадратного метра житла у Львовi нинi становить щонайменше 1 200 доларiв США. Тож, якщо Фонд позичальнику пропонує стандартну трьохкiмнатну квартиру у 83 кв м за цiною 3 013 грн за метр квадратний, простими розрахунками можна визначити, що кредит позичальнику, який надаватиметься Фондом, становитиме 250 тис. грн. Решту вартостi житла платитиме сам позичальник. Окрiм того, на момент укладання кредитної угоди мiж позичальником та Фондом, позичальнику необхiдно внести перший внесок у розмiрi не менш як 6% передбаченої вартостi будiвництва (реконструкцiї) та придбання житла. Решта коштiв вноситься пiд час остаточних розрахункiв протягом десяти днiв пiсля отримання в БТI технiчного паспорта з урахуванням фактичної площi збудованого житла.

На думку Вiктора Писаренка, директора Львiвського регiонального фонду сприяння пiльговому молодiжному будiвництву, аби знизити вартiсть пiльгового житла для молодих сiмей, необхiдно видiляти земельнi дiлянки саме пiд будiвництво молодiжного житла. „Це дає змогу надавати кредити без комерцiйної доплати. На земельнiй дiлянцi, де буде споруджено житло, представники Фонду отримуватимуть кредит без доплати до комерцiйної вартостi житла, - вважає директор регiонального вiддiлення фонду.

Наразi мiж Львiвським регiональним фондом сприяння молодiжному будiвництву та мiською радою ведуться перемовини щодо видiлення земельних дiлянок пiд комплексну забудову для молодi у Рясному-2 та на Левандiвцi. Результати цих переговорiв ми зможемо побачити восени, коли питання щодо видiлення земельних дiлянок винесуть на сесiю мiської ради. Окрiм того, виконавчi органи мiської ради готують документ „Програму забезпечення житлом молодих сiмей житлом на 2007-2012 роки. Однак, чи буде ця програма спрямована на вирiшення житлових проблем значної частини молодих сiмей i як вона узгоджуватиметься з їх реальними можливостями - покаже лише час.


Комментариев: 0    Просмотров: 688

Новости по теме:

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus