Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Євро-2012 у фокусi закордонних ЗМI

Євро-2012 у фокусi закордонних ЗМIПольське агентство преси (РАР) iнформує про те, що 4 квiтня нинiшнього року президент УЄФА Мiшель Платiнi здiйснить вiзит в Україну. Вiн вiдвiдає Харкiв, Львiв та Донецьк, де ознайомиться з ходом будiвництва спортивних арен цих мiст до футбольного єврофоруму.

РАР також вiдзначає переконання президента Федерацiї футболу України Григорiя Суркiса про те, що новообраний глава Української держави Вiктор Янукович допоможе органiзаторам чемпiонату успiшно пiдготуватися до турнiру. Сподiваюся, що вiн зробить усе, щоб цей найважливiший для нашої країни проект завершився успiхом, - цитує Г. Суркiса РАР.

Водночас iнтернет-портал Onet.pl iз посиланням на вiце-прем`єр-мiнiстра українського уряду Iвана Васюника iнформує, що до 15 березня цього року Львiв пiдготує i подасть на перезатвердження скоригований проект будiвництва львiвського стадiону до Євро-2012. Крiм того, на засiданнi мiжвiдомчої робочої групи з питань спорудження цiєї арени I. Васюник повiдомив, що на найближчому засiданнi уряду проситиме 50 млн грн на продовження необхiдних робiт на будмайданчику.

Як iнформує Onet.pl, I. Васюник також позитивно висловився щодо пiдготовки львiвських медичних закладiв до турнiру. Львiв хорошими темпами готує медичну iнфраструктуру до Євро-2012. Це добре видно пiсля ремонту та наявностi обладнання, яке є в мiськiй клiнiчнiй лiкарнi швидкої допомоги, - цитує українського вiце-прем`єра польський iнтернет-портал. Вiд додав, що на модернiзацiю закладiв медичного обслуговування чотирьох українських мiст-учасникiв чемпiонату в державному бюджетi на цей рiк передбачено 134,8 млн гривень, 24 млн з яких припаде Львову.

Продовжуючи тему пiдготовки Львова до Євро-2012, iнший польський iнтернет-портал Wirtualna Polska повiдомляє, що компанiя ArcelorMittal зацiкавлена участю в пiдготовцi об`єктiв столицi Галичини до чемпiонату. Йдеться про постачання елементiв сталевих конструкцiй, якi виготовляє всесвiтньо вiдома компанiя, для будiвництва стадiону у Львовi.

РАР iнформує, що влада Вроцлава узгодила з новим виконавцем будiвництва стадiону до Євро-2012 - нiмецькою компанiєю Max Boegl графiк виконання подальших робiт на будмайданчику. Речник спiлки Wroclaw 2012 Магдалена Маляра повiдомила, що наступного тижня на мiсцi спорудження стадiону з`являться першi робiтники нового генпiдрядника. Їх завданням буде пiдготовка майданчика до основних робiт, якi повиннi розпочатися до наступного мiсяця. Член правлiння фiрми Max Boegl Герхард Хюпфер назвав 30 червня 2011 року реальним термiном для завершення робiт на стадiонi. В другiй половинi 2011 року на аренi можна буде провести першi футбольнi поєдинки, - зазначила М. Маляра.

Як повiдомляє видання Рiч Посполита, Союз європейських футбольних асоцiацiй досить критично оцiнює пiдготовку Вроцлава та Варшави до Євро-2012, дещо позитивнiше - Гданська та Познанi. Про це йдеться у неопублiкованому звiтi УЄФА з пiдготовки РП до чемпiонату, наголошує часопис.

У документi iнформується, що ризик, пов`язаний iз будiвництвом стадiону у Вроцлавi, є дуже високим. Зазначається, що влада мiста довший час приховувала вiд УЄФА реальний стан речей зi спорудженням спортивної арени, що зрештою стало неприємною несподiванкою для функцiонерiв з Ньйону.

Газета наводить iнформацiю вiд джерела з кола органiзаторiв ЧЄ-2012 в РП: Ми отримували вiд представникiв Вроцлава звiти й надсилали їх в УЄФА, однак у них було багато неправдивої iнформацiї. Там було безлiч рiзних даних та розрахункiв, але вони, як виявилося, у значнiй мiрi були взятi зi стелi.

Iншу думку має директор департаменту суспiльних справ Вроцлавського мунiципалiтету Мiхал Янiцький. Уся iнформацiя, яку ми подавали у звiтах, є правдивою. Те, що ми не писали в них про запiзнення, є нормальним явищем. Практично до кiнця листопада представники компанiї Mostostal Warszawa (попереднiй виконавець-будiвник стадiону - УКРIНФОРМ) запевняли нас, що вiдставання незабаром буде надолужено. Коли ми зорiєнтувалися, що це неможливо, ми негайно розiрвали угоду й повiдомили про це УЄФА, - запевнив М. Янiцький. Вiн додав, що, розриваючи угоду з попереднiм виконавцем, влада мiста була свiдома того, що це призведе до зростання ризику вчасного завершення спорудження об`єкту.

Тепер, як констатує часопис, керiвництво європейського футболу вже не бажає вiрити на слово, а iнiцiює здiйснення прискiпливого контролю за перебiгом робiт зi спорудження футбольної арени в столицi Нижньосiлезького воєводства. Ця вiдповiдальнiсть покладена на урядову спiлку з органiзацiї чемпiонату в Польщi PL.2012 та польську асоцiацiю футболу (PZPN). Якщо в УЄФА побачать, що ми дотримуємося графiка виконання подальших робiт, то це знизить ризик реалiзацiї iнвестицiї. Однак у Ньйонi вiдтепер досить стримано реагуватимуть на запевнення з Вроцлава,- наголосив у коментарi часопису один з неназваних представникiв спiлки PL.2012. Вiн додав, що термiн здачi в експлуатацiю стадiону у Вроцлавi за графiком визначено на червень 2011 року, однак цей сценарiй вiн вважає надзвичайно оптимiстичним. Бiльш реальним буде термiн ближче до кiнця 2011 року, резюмував спiврозмовник газети.

В оцiнцi стану пiдготовки iнших польських мiст до чемпiонату у звiтi iнформується, що критичнi зауваження лунають i на адресу польської столицi. Попри хорошi темпи будiвництва Нацiонального стадiону у Варшавi, експерти УЄФА досить скептично висловилися щодо облаштування iнфраструктури навколо нього: ремонту прилеглих вулиць та модернiзацiї залiзничної станцiї Варшава-стадiон. Втiм, речник мера Варшави Томаш Андрещик запевнив, що мiсто має грошi на облаштування цього району, й незабаром розпочнуться роботи з модернiзацiї його iнфраструктури.

В документi УЄФА, як зазначає газета, ризик з пiдготовкою Гданська до Євро-2012 визначено як середнiй, а Познанi - низький.

У звiтi також аналiзується стан пiдготовки польської iнфраструктури до чемпiонату. У цьому контекстi зазначається, що до Євро-2012 в країнi не збудують автомагiстраль, що з`єднає Вроцлав, Познань та Гданськ. Пiд знаком запитання залишається й будiвництво автострад А1 та А2, якi мають об`єднати пiвнiч з пiвднем, захiд зi сходом Польщi. Ще бiльш проблематичнiше, констатує газета, виглядає пiдготовка залiзничної iнфраструктури: центральний вокзал Варшави не реконструюють, а лише здiйснять косметичний ремонт, критичнi запiзнення спостерiгаються й з модернiзацiями вокзалiв у Познанi та Варшави-захiдної. У Познанi також є проблеми з модернiзацiєю мiсцевого аеровокзалу, пiдсумовує Рiч Посполита.

Керiвництво аеропорту iменi Леха Валенси у Гданську пiдписало угоду з виконавцем щодо будiвництва другого пасажирського термiналу. За цим документом, консорцiум на чолi з польською компанiєю Budimex S.A. повинен збудувати об`єкт протягом двох рокiв, до початку Євро-2012.

Генпiдрядник виграв тендер щодо будiвництва термiналу в Гданську наприкiнцi листопада 2009 року. Консорцiум, який розпочне спорудження об`єкту на цьому тижнi, оцiнив iнвестицiю в 153 млн злотих (понад 52 млн доларiв США).

Речник Budimex S.A. Кшиштоф Козьол пояснив, що, насамперед, буде виконано роботу з пiдготовки територiї та пiд`їзних шляхiв. Передбачаємо, що землянi роботи розпочнуться в кiнцi березня. У листопадi ми плануємо змонтувати стальну конструкцiю примiщення термiналу,- заявив вiн. К. Козьол також поiнформував, що загалом термiнал буде зi сталi та скла, а його корисна площа становитиме 39 тис. кв. метрiв.

Водночас голова правлiння Гданського аеропорту Влодзiмеж Махчинський повiдомив, що пiсля здачi в експлуатацiю нового термiналу, летовище додатково матиме шiсть залiв для вiдправлень i в комфортних умовах зможе обслуговувати до 5 млн пасажирiв на рiк. Для порiвняння вiн зазначив, що нинi аеропорт може обслуговувати 2 млн туристiв щорiчно. В. Махчиньський також нагадав, що спершу планувалося здати другий термiнал в експлуатацiю лише в 2013 роцi, однак проведення ЧЄ-2012 змусило керiвництво летовища переглянути свої плани.

Польське iнформагентство зазначає, що найбiльша опозицiйна партiя Право i Справедливiсть (PiS) критично оцiнює дiї влади щодо пiдготовки РП до Євро-2012. На переконання депутатiв цiєї полiтичної сили, багато iнвестицiй, зокрема й будiвництво Нацiонального стадiону у Варшавi, вiдбувається невiдповiдним чином. Так, речник PiS Марiуш Блащак повiдомив, що депутати мiськради Варшави iнiцiювали скликання позачергової сесiї щодо органiзацiї Євро-2012 в польськiй столицi. Депутати ставитимуть запитання меру Ганнi Гронкевич-Вальц щодо вiдсутностi створення iнфраструктури навколо стадiону, - наголосив вiн.

Реакцiя опозицiї викликана повiдомленнями про те, що у Варшавi буде збудовано Нацiональний стадiон за 1,6 млрд злотих (за нинiшнiм курсом понад 550 млн доларiв США), однак не буде створено iнфраструктури Нацiонального центру спорту - 40 тис. кв. метрiв комерцiйної площi, яка повинна була забезпечити самоокупнiсть стадiону.

Водночас колишнiй мiнiстр спорту та туризму (MSiT) РП Елжбета Якубяк закинула урядовiй спiлцi PL.2012, яка вiдповiдає за пiдготовку РП до чемпiонату, що та не володiє ситуацiєю з органiзацiї турнiру. Iз сотень проектiв, якi подавалися як проекти Євро-2012, бiльшiсть не реалiзуються, - наголосила Е. Якубяк. Серед них вона назвала залiзничнi вокзали столицi РП, а також автошлях мiж Вроцлавом та Познанню.

Wirtualna Polska звертає увагу на те, що компанiя Coca-Cola стала черговим спонсором Євро-2012. Наша багаторiчна спiвпраця з УЄФА є дуже вдалою, i ми задоволенi, що можемо її продовжувати, - заявив генеральний менеджер компанiї Coca-Cola Poland Дiрк Верисер (Dirk Veryser). Вiн висловив задоволення тим, що вперше Чемпiонат Європи з футболу проведуть у цiй частинi Європи, наголошує Wirtualna Polska.

За iнформацiєю РАР, Гданськ вибрав технологiчного партнера для футбольного стадiону у Гданську. Ним стала польська фiрма Trias S.A., яка планує реалiзувати iнвестицiю за майже 72 млн злотих (близьуо 25 млн доларiв США). Втiм, заступник голови вiдповiдальної за будiвництво стадiону у Гданську спiлки BIEG 2012 Адам Калата зазначив, що не обов`язково переможець буде реалiзовувати iнвестицiю: Вiн, звичайно, є найближчим до реалiзацiї iнвестицiї, однак конкурсна комiсiя вивчить пропозицiї всiх її учасникiв, а також чекатиме на можливi протести з боку iнших фiрм. Генпiдрядник вiдповiдатиме за закупiвлю та обслуговування систем монiторингу, акустики, сигналiзацiї, монтажу телекомунiкацiйних та телеiнформацiйних систем тощо. А. Калата додав, що виконавець матиме на реалiзацiю угоди вiсiм мiсяцiв з моменту її пiдписання.

Газета Виборча звертає увагу на можливiсть додаткового iмпульсу для зростання ВВП країни завдяки проведенню турнiру. Найважливiшi спортивнi подiї повиннi бути каталiзатором змiн. Вони можуть призвести до покращення iмiджу країни-органiзатора турнiру у свiтi, а також до стимуляцiї економiчного, полiтичного та суспiльного розвитку країни, - цитує часопис директора проекту Євро-2012 в дорадчiй фiрмi Deloitte Яцека Бохенка. На переконання експерта, завдяки чiтко обмеженим у рамках проектам пiдготовки до турнiру, в країнi буде прискорено розвиток iнфраструктури та iнших модернiзацiйних проектiв, якi в звичайних умовах могли б потонути в дебатах та бюрократiї. Якщо б у Польщi не вiдбувався ЧЄ-2012, дороги будувалися б з трирiчним запiзненням, а стадiони з восьмирiчним,- наголосив вiн.

Завдяки органiзацiї турнiру, як пiдкреслив експерт Deloitte, країна ставатиме бiльш передбачуваною, що дає можливiсть залучення до Польщi нових фiрм та зростання торговельного обмiну. Крiм того, зросте туристична привабливiсть країни, додав Я. Бохенек. Вiн пiдкреслив, що все це стане реальнiстю лише у разi цiлеспрямованої роботи на реалiзацiєю даного шансу: У пiдготовку до Євро-2012, розбудову та модернiзацiю iнфраструктури Польща вкладає 70 млрд злотих (понад 24 млрд доларiв США). Їх не варто витрачати лише на два-три тижнi проведення турнiру,- наголосив вiн. На думку експерта, на сьогоднi залишається небагато часу для детального планування, що РП матиме пiсля проведення турнiру.


Комментариев: 0    Просмотров: 545

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus