Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Чи вiрити цiнам на нерухомiсть?

Чи вiрити цiнам на нерухомiсть?

Приводом для мiнi-розслiдування "УП" стала iнформацiя агенцiї "Українськi новини" про рекордне падiння цiн на столичну нерухомiсть протягом останнього тижня березня. Так, за iнформацiєю агентства, з 24 по 31 березня середня цiна на однокiмнатнi квартири у Києвi знизилася на 11,9%, на двокiмнатнi – 9,1%

Рiвняння з невiдомими

Таке зниження цiн на квартири з невеликою площею, якi традицiйно користуються величезним попитом, можна було б назвати сенсацiєю.

Протягом минулих п`яти рокiв нерухомiсть стабiльно росла в цiнi, iнколи темпами в 30 i бiльше вiдсоткiв на рiк. I тут раптом – таке падiння! Навiть минулi президентськi вибори з революцiєю не завдали такого дошкульного удару рiелтерам…

Проте насправдi такi данi лише демонструють факт, що на сьогоднi немає загальновизнаної методики вимiрювання цiн у такiй, мабуть, найважливiшiй галузi економiки, як ринок нерухомостi.

Вiдповiдно, це вносить певний хаос у прогнози аналiтикiв, i дезорiєнтує споживача.

Бiльшiсть опитаних "УП" експертiв пояснюють це в першу чергу недостатньо об`єктивними даними.

Примiром, цiєю сенсацiєю був здивований керiвник iнвестицiйного вiддiлу проектно-консалтингової компанiї "Новобудова" Дмитро Колiсник: "Я вперше чую, щоб цiни знижувались, i тим бiльше на однокiмнатнi квартири. Органiзацiї, з якими ми спiвпрацюємо, цiни не знижували. Думаю, що у цих цифрах є якась помилка, а можливо, це спецiально пускають таку дезинформацiю, щоб трохи дестабiлiзувати первинний ринок. Тенденцiя на ринку – пiдвищення цiн, хоча воно i достатньо незначне, на рiвнi 10% рiчних".

Спецiалiст консалтингової компанiї "Соломон-групп "Олена Шаповалова каже, що цiни зупинились, але зниження вона не помiтила. Експерт агенцiї "Український дiм" Руслан Безуглий припускає, що на цiнах на первинному ринку незначно мiг позначитися скандал з "Елiта-Центром". "Але я маю сумнiв у 10% зниженнi цiн, тим бiльше на популярнi однокiмнатнi квартири", додав вiн.

Керiвник агенцiї нерухомостi "Олiмп" Андрiй Гусельников, чия компанiя займається власним обрахунком цiнових тенденцiй на ринку, не вважає, що цiни на первинному ринку так значно знизилися.

"Є прогнозованi, прорахованi моменти, якi i вiдбуваються. Питання з виборами так чи iнакше стосується нерухомостi, те, що вiдбулося з "Елiта-Центром" – також. Але на сьогоднiшнiй день я однозначно бачу, що такого (бiльш, нiж 10% - "УП") незапланованого провалу немає", как же вiн i прогнозує, що цiни будуть "впевнено, помалу" зростати.

В цiлому, такi фактори, як вибори та афера з компанiєю "Елiта-Центр" бiльшiсть опитаних спецiалiстiв розцiнюють такими, що не є визначальними для цiноутворення.

Проблема пiдрахунку

В Мiжнародному iпотечному банку також не помiтили тенденцiї до зниження цiн. Маркетинг-менеджер банку Євген Трiшин каже, що не бачить на сьогоднiшнiй день приводiв для падiння цiн, i акцентує увагу на методицi, за якою робилось видане дослiдження.

За словами Трiшина, наразi в Українi, як i у пострадянських країнах взагалi, вiдсутнiй певний стандарт методики обрахування середнiх цiн на нерухомiсть навiть у рамках одного мiста.

В агенцiї "Українськi новини" пояснили, що отримують статистичнi матерiали з одного з київських Iнтернет-порталiв нерухомостi. За словами кореспонденту з нерухомостi та будiвництва "Українських новин" Анни Дьяконової, середня цiна обраховується шляхом усереднення всiх розмiщених на порталi пропозицiй.

З цього випливає, що, наприклад, якщо у базi порталу поменшало пропозицiй дорогого, елiтного житла, то цiна на квартири впаде. "Зрозумiло, що це дає вiдображення ринку, але й надто серйозно ставитись до цього не варто", - говорить Дьяконова.

На сьогоднiшнiй день бiльшiсть iнтернет-ресурсiв, що надають статистику цiн на нерухомiсть, вираховують її саме методом визначення середнього арифметичного.

До того ж, в основу таких таблиць покладено диференцiювання за географiчною ознакою – данi групуються за бiльшою чи меншою кiлькiстю районiв (як за офiцiйним подiлом мiста, так i за "народним").

Як результат, можемо отримувати випадки, коли одна наддорога, або задешева пропозицiя змiнює середню цiну квадратного метра у всьому районi. Недолiк такої системи обрахунку частково компенсується великим обсягом бази, на чиїй основi вiн проводиться, але мiнуси самого пiдходу це не виправляє.

З наведеної вище iнформацiї можна зробити декiлька висновкiв:

1. Наразi у вiдкритому доступi немає достатньо об`єктивної та коректної методики змiну середнiх цiн на нерухомiсть. Споживачi позбавленi iнформацiї, яка б давала їм можливiсть робити оптимальний вибiр.

2. Для того, щоб забезпечити неупереджений монiторинг цiнових тенденцiй на ринку нерухомостi, варто було б передати цi функцiї окремiй установi, яка не буде залежати вiд гравцiв рику.

3. Середню вартiсть такiй установi доцiльно вираховувати не для квартири, а для квадратного метру – це дозволить прибрати з пiдрахунку питання рiзної величини обчислюваних квартир.

Зважаючи на те, що сьогоднi пропозицiї квартир досить чiтко диференцiйовано за цiною, визначення лiмiтiв вартостi квадратного метра для 3-4 цiнових груп (умовно кажучи: "Дешеве", "Середнє", "Середнє+", "Дороге", "Елiтне") не буде проблемою.

4. Бiльшiсть операторiв ринку нерухомостi, як i ранiше, схильнi "розiгрiвати" ринок прогнозами щодо росту вартостi нерухомостi.

Проте деякi експерти припускають, що є i частина, яка грає на зниження – наприклад, повiдомлення про падiння цiн може привернути увагу потенцiйних споживачiв, котрi у даний момент вагаються, чи варто купувати квартиру, чи нi.

 http://pravda.com.ua/


Комментариев: 0    Просмотров: 441

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus