Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Iвано-Франкiвськ розбудовується

Iвано-Франкiвськ розбудовується

Богдан Ониськiв: "Ми завжди намагалися взяти з забудовникiв грошi хоча б на вiдновлення iнфраструктури мiста»

За обсягами введення в експлуатацiю житлового будiвництва з Iвано-Франкiвськом може потягатися тiльки Київ, а за останнi декiлька рокiв Франкове мiсто перетворилося на справжню українську писанку. Розповiсти про усi особливостi станиславiвської забудови, перспективи мiста та основнi будiвельнi проблеми кореспондент «Статусу» попросив людину, яка курувала цi питання у попередньому складi мiської влади (причому двi каденцiї пiдряд).

Богдан Ониськiв – перший заступник колишнього мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв виконкому Iвано-Франкiвської мiськради, член Академiї будiвництва України – зiзнався, що йому соромно за деякi об’єкти, збудованi пiд його протекцiєю.

 

–? Богдане Зiновiйовичу, вся Україна пильно стежила за скандалом, що розгорiвся у цьому роцi в Києвi навколо фiнансово-будiвельної групи «Елiта-центр», а врештi-решт винними у всьому суд визнав державнi органи. Чи є в Iвано-Франкiвську небезпека таких скандалiв?

–? Як людина, яка довгий час курувала питання житлового будiвництва в Iвано-Франкiвську, можу з впевненiстю сказати, що таких скандалiв не буде.

У нашому мiстi велася забудова згiдно з програмою соцiально-економiчного розвитку мiста i генеральноим планом забудови. Наша команда, надаючи дозвiл на будiвництво, намагалася пiдiбрати такi дiлянки, де б не виникали проблеми. Проте все одно не завжди обходилося без деяких непорозумiнь. Завжди є люди, яким щось не подобається. Але ми намагалися якомога прискiпливiше ставитися до iнвестора-забудовника. Ми повнiстю дослiджували його фiнансовi можливостi, потужнiсть i досвiд будування, джерело проектiв, матерiалiв. Робився детальний аналiз, i кожен забудовник проходив вiдповiдне «сито». Засiдали вiдповiднi комiсiї мiськвиконкому, якi висували певнi умови, робили поправки до проектiв.

Варто також сказати, що бiльшiсть житла в Iвано-Франкiвську будувалася за кошти громадян-пайовикiв. Бували, звичайно, i скандальнi випадки, коли пайовика не влаштовував кiнцевий результат, були окремi неточностi мiж проектом i самою квартирою. Але жодних афер – наголошую – мiська влада не допустила.

–? Скiльки компанiй ведуть будiвництво в мiстi?

– Усiх забудовникiв, якi ведуть будiвництво в Iвано-Франкiвську, майже сотня. Це юридичнi i фiзичнi особи, якi мають бажання вести житлове будiвництво в мiстi.

–? Чи не занадто тiсне конкурентне середовище, на вашу думку?

– Безперечно, це надто тiсний ринок для такої кiлькостi компанiй. Вiдзначу, що всi забудовники Iвано-Франкiвська внутрiшнi. Думаю, це й дає можливiсть уникнути афер – бо всi свої. До нинiшнього дня у нас не будує жодна не те що iноземна фiрма, а й фiрма з iншої областi.

Нашим пiдприємцям ми намагалися створити добрi умови. В доброму розумiннi цього слова.

–? А як у цьому сенсi виглядає загальна черга на житло? Чи просувається вона?

–? На загальнiй черзi на житло в Iвано-Франкiвську стоїть майже шiсть тисяч осiб. На жаль, треба сказати, що черга за останнi роки майже не рухалася. Багато людей дорiкали владi, що треба брати по 10? % новозбудованого житла на чергу. Але ще раз хочу зазначити, що усе житло в мiстi будувалося за кошти пайовикiв. Тому взяти у них квартири мiськвиконком не мав права. Та й закону вiдповiдного ще не було – вiн з’явився лише у цьому роцi.

Проте ми завжди намагалися взяти з забудовникiв грошi хоча б на вiдновлення iнфраструктури мiста. Наприклад, за один кубiчний метр води ми брали 1100 гривень, за кубометр стокiв – 1000 гривень. Цi кошти давав кожен забудовник на розвиток мереж Iвано-Франкiвська. За останнi роки таким чином було залучено майже сiм мiльйонiв гривень у бюджет. Тому ми, слава Богу, маємо зараз таку ситуацiю, коли iнженернi мережi забезпечують усiм необхiдним кожен куточок мiста. Наприклад, хочу сказати, що мiкрорайон Пасiчна вже давно мiг би стояти мертво i не розвиватися через те, що там не було потужностей, якi б дозволяли розвивати будiвництво.

–? Сьогоднi попереднiй владi мiста закидають, що вона видiляла землi пiд забудову непрозоро, деякi iнвестори мали пiльги, iншi – нi. Що ви на це скажете?

–? Якщо говорити про пiльги для забудовникiв, то скажу, що конкретно розглядалася кожна конкретна дiлянка. Численнi комiсiї, в тому числi й депутатська, погоджували i виносили рiшення.

Аналiзуючи генеральний план мiста, який був розроблений ще в «совковi» часи, ми виявили так званi резервнi мiсця. Тодi менi було доручено розробити новий генеральний план забудови мiста. В мене вже на той час був великий досвiд роботи в будiвельних структурах, тому я добре знав всю iнженерiю. I я розробив план заходiв по впорядкуванню i благоустрою мiста на 1998?2008 роки. План, який мiська рада прийняла в 1999 роцi, зараз працює i поки що нiяких претензiй до нього не виникає.

На жаль, доводиться констатувати той неприємний факт, що в окремих випадках ми мали необережнiсть залишити в Iвано-Франкiвську кiлька «шедеврiв», за якi тепер соромно. Можна звинувачувати минулу владу i архiтекторiв в першу чергу. Звинувачувати насамперед за те, що не зупинили порушення плану i проекту. Адже на паперi усе було погоджено, а будували зовсiм iнше. Тобто основною проблемою, яка виникала в тi часи, було халатне виконання своїх обов’язкiв представниками управлiння архiтектури i мiстобудування, дiяльнiсть якого я мав нагоду курувати.

Найбiльше франкiвцiв зараз турбує забудова бiля мiської Ратушi. У виправдання минулого мiськвиконкому варто сказати, що тодi абсолютно все було погоджено. Є пропозицiя управлiння архiтектури, яка мала бути висотнiсть, якi параметри i умови. Та iнвестор знехтував цими умовами. В даному випадку однозначно порушенi домовленостi – там майже два поверхи зайвi. Проте зазначу, що iнвестор пiшов в обхiд. Вiн звернувся до обласного управлiння архiтектури, управлiння охорони навколишнього середовища, управлiння культурної спадщини, i у нього там все погоджено. Я запропонував новому головi тепер вже не валити те, що побудували, а брати з iнвестора бiльшi кошти в бюджет.

–? До речi, новий мер Iвано-Франкiвська Вiктор Анушкевичус публiчно не раз висловлювався про те, що всi рiшення, якi прийнятi з 2002 по 2005 роки щодо видiлення земельних дiлянок пiд забудову, незаконнi. Як ви прокоментуєте цi слова?

–? Перед прийняттям рiшень усi питання про видiлення земельних дiлянок проходять вiдповiднi погодження профiльних комiсiй. Також при прийняттi таких рiшень присутнiй мiський прокурор. Якщо виникає якийсь сумнiв щодо законностi рiшення, то прокурор зобов’язаний надавати протест. За перiод нашої роботи не було жодного протесту прокурора з цих питань.

–? Вiктор Анушкевичус заявляв також про те, що вiдтепер всi резонанснi питання виноситимуться на громадськi слухання. Чи радилася попередня влада з мешканцями? Чи практикувала такi публiчнi слухання?

–? Всi об’єкти ми не виносили на громадськi слухання. Нинi треба це робити. Я вже бачу сам. Ми тодi вважали, що достатньо буде висновкiв депутатських комiсiй i архiтекторiв. Були витребуванi всi вимоги. Не було сумнiвiв. Рiшення по великих об’єктах, по яких виникали б сумнiви, ми виносили на сесiю. Тому до сьогоднi не має конкретного рiшення про стадiон, про парк Шевченка, вулицю Шевченка, пам’ятник Шевченку. Я думаю, що сьогоднi будуть громадськi слухання по цих об’єктах.

Ми вважали, що стосовно кожної забудови нема змiсту проводити слухання, а тепер бачимо, що це, напевно, потрiбно було робити. Пiсля громадських слухань потрiбно проводити тендер на забудову. Чому ми не робили того? Наша команда прийшла в такий час, коли будiвництво зовсiм не розвивалося, i нам хотiлося якомога швидше все розпочати, запустити. На все не вистачало часу.

 


Iвано-Франкiвськ розбудовується

За останнi чотири роки в обласному центрi Прикарпаття склалася позитивна динамiка зростання iнвестицiй у житлове будiвництво та обсягiв введеного житла. За даними ГУС в Iвано-Франкiвськiй областi, у 2005 роцi введення в дiю загальної площi житлових будинкiв в обласному центрi зросло у 3,5 раза до 2000 року, у 1,6 раза – до 1995 року.

Як зазначив начальник Головного управлiння статистики Михайло Колiмбровський, за минулий рiк в Iвано-Франкiвську було збудовано 165 нових житлових будинкiв. За рахунок нового будiвництва, реконструкцiї та розширення введено в експлуатацiю 1301 квартиру загальною площею понад 124 тис. квадратних метрiв, що майже на 45? % бiльше, нiж у 2004 роцi. В загальнообласному обсязi введеного житла частка обласного центру найвища i склала 37,5 вiдсотка.

У будiвництво житла у 2005 роцi освоєно майже 181 млн. грн. iнвестицiй, що перевищило рiвень попереднього року на 14 вiдсоткiв. За останнi п’ять рокiв обсяги капiталовкладень у житлове будiвництво зросли у

3,5 раза.

В обласному центрi бiльшiсть введених квартир – це трикiмнатнi та двокiмнатнi, частка яких в загальнiй кiлькостi склала понад 70? %.

 

 


Досьє

Ониськiв Богдан Зiновiйович

Народився: 1 липня 1951 р. у с. Демидiв Жидачiвського р-ну Львiвської областi, українець.

Освiта: вища. У 1973 р. закiнчив Львiвський полiтехнiчний iнститут, факультет «Промислове та цивiльне будiвництво», за фахом – iнженер-будiвельник.

Кар’єра: З 1973 р. по 1987 р. пройшов шлях вiд майстра Жидачiвської будiвельної дiльницi до начальника потоку Iвано-Франкiвського домобудiвного комбiнату.

З 11.1987 р. по 08.1994 р. – робота у владних органах Iвано-Франкiвська та областi.

З 08.1994 р. по 05.1997 р. – заступник директора Державного будiвельно-монтажного об’єднання «Iвано-Франкiвськбуд».

З 1998 р. по 03.2006 р. – перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв виконкому Iвано-Франкiвської мiськради Член Академiї будiвництва України.

Лауреат Державної премiї України в галузi архiтектури з 2002 р.

 http://status.net.ua


Комментариев: 0    Просмотров: 690

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus