Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Корпоративний дух

Корпоративний дух

Саме вiн дає можливiсть холдинговiй компанiї “Київмiськбуд” нарощувати обсяги, освоювати новiтнi технологiї та в стислi термiни якiсно зводити не лише експериментальне житло, а й важливi для мiста соцiальнi об’єкти

Незважаючи на апокалiптичнi прогнози деяких “аналiтикiв” i “експертiв” столичного ринку нерухомостi щодо цiн на житло, монополiзацiї його кiлькома великими компанiями (а це, мовляв, неодмiнно призведе до розбалансування цього сектору економiки), холдингова компанiя “Київмiськбуд” продовжує нарощувати обсяги i впроваджувати сучаснi технологiї. У цьому можна було пересвiдчитися пiд час нещодавнього об’їзду основних “гарячих точок” у столицi, де нинi кипить робота. Представникам мас-медiа показали низку знакових об’єктiв, якими незабаром пишатиметься не лише Київ, а й Україна.


Київський мiський Центр серця фактично збудували за 14 мiсяцiв замiсть 48-ми
Ще в жовтнi 2004 року Київрада передала в оренду Головному управлiнню охорони здоров’я i медичного забезпечення дiлянку площею 1,32 гектара на вулицi Братиславськiй,3, що в Деснянському районi, для спорудження мiського Центру серця. На початку 2005-го переможцем тендера було визначено компанiю “Київмiськбуд”. Цього ж року в серпнi холдинг узявся до роботи. За проектним термiном об’єкт мали б увести в експлуатацiю через 48 мiсяцiв. Будiвельники переглянули нормативи, завезли на майданчик сучасну технiку, залучили додатково кiлькох субпiдрядникiв (зокрема третiй i четвертий домобудiвнi комбiнати, фiрми “МЖКБУД-1”, “Основу-Солсiф”), а головне — органiзували процес таким чином, що вже у серпнi збираються передати об’єкт медикам для монтажу сучасного iноземного обладнання (тобто фактично вкладуться у 14 мiсяцiв). Працюють без вихiдних у три змiни. Спочатку збиралися у штабi для уточнення обсягiв робiт двiчi, а то й тричi на день. Нинi зустрiчаються лише щосуботи о сьомiй ранку. Ранiше на об’єктi працювало майже 900 осiб, нинi чи не на половину менше. Найскладнiшим завданням, як зiзнаються самi будiвельники, було налагодження чiткої взаємодiї органiзацiй мiж собою.

— Центр матиме 35 тисяч квадратних метрiв загальної площi, — наголосив перший вiце-президент холдингу Станiслав Мартинюк. — Обсяги будiвельних робiт — 137 тисяч кубiчних метрiв (зокрема майже 30 тисяч кубометрiв бетонних розчинiв, 10 тисяч кубометрiв цегляної кладки, пiнобетону). На вiкнах та дверях двокамернi склопакети. Вартiсть об’єкта приблизно 380 мiльйонiв гривень (51 вiдсоток припадає на будiвельно-монтажнi роботи та оздоблення, решта — на закупiвлю та встановлення медичного обладнання). Вже освоєно 128 мiльйонiв. Проектував споруду київський iнститут “Медiнвестпроект”. Головний пiдрядник трест “Київмiськбуд-2” (голова правлiння Володимир Кравченко). Тут щороку лiкарi робитимуть понад шiсть тисяч кардiологiчних операцiй, навiть за потреби можуть пересадити серце. Центр розраховано на 150 лiжок: 110 для дорослих i 40 для дiтей. Надаватимуть невiдкладну допомогу хворим: для цього на даху облаштують мiсце для вертольота. Звiдти хворого на спецiальному лiфтi можна транспортувати до операцiйної. Об’єкт має складнi автономнi системи енергозабезпечення (двi трансформаторнi пiдстанцiї, кiлька дизелiв, якi у разi знеструмлення основної мережi автоматично за кiлька секунд почнуть виробляти електричну енергiю), вентиляцiї, очищення, пiдiгрiву та охолодження, тобто обладнаний за найсучаснiшими європейськими стандартами.

Крiм того, тут застосували технологiю так званого контактного утепленого фасаду: на бетон чи цеглу прикрiплюють спецiальний утеплювач, навiшують сiтку, наносять штукатурку, яку фарбують у вiдповiдний до задуму архiтектора колiр. Будiвельники сподiваються, що Київрада ухвалить рiшення про додаткове видiлення коштiв з мiського бюджету для такого самого утеплення й iнших медичних об’єктiв, що давно розташованi на цiй територiї: лiкарнi швидкої допомоги, медичного училища та психоневрологiчного диспансеру. Тодi комплекс постане в усiй красi.

... У майбутньому операцiйному блоцi — серцi цього медичного закладу — напiвтемно i прохолодно. На стелi — сплетiння електричних дротiв (усього їх прокладено майже 150 кiлометрiв, рiзних дiаметрiв), мiдних трубочок (якими незабаром циркулюватимуть лiкувальнi гази), вентиляцiйних витяжок. Стiни пiдготовленi для укладання плитки. Фактично всi iнженернi комунiкацiї змонтовано, i їх можна пiд’єднувати до медичного обладнання.

Головний лiкар медичного комплексу Олександр Ткаченко розповiв, що, за офiцiйними статистичними даними, людство найбiльше страждає вiд серцево-судинних захворювань, зокрема iнфарктiв та iнсультiв. Допомогти людинi можна як шляхом хiрургiчного втручання, так i за рахунок iнтенсивних методiв лiкування. До цього часу такi послуги надавали лише Iнститут серцево-судинної хiрургiї, одне з вiддiлень Iнституту хiрургiї й трансплантацiї, кiлька медичних центрiв у Львовi, Запорiжжi. Але кiлькiсть операцiй на серцi незначна. Тому й виникла потреба у такому потужному комплексi, аналогiв якому в Українi немає. Та й зрештою не кожна держава може похвалитися вiдповiдним закладом. Скажiмо, операцiйний блок (де одночасно можна робити десять хiрургiчних втручань) споруджується за технологiєю так званих чистих примiщень. У свiтi вже давно вiдмовилися вiд бактерицидних ламп, не ставлять окремо на вiкна кондицiонери, а використовують приточно-витяжну вентиляцiю. На горiшньому поверсi розмiщено справжнiй мiнi-завод, який очищує та готує згiдно з параметрами вологостi i температури внутрiшнє повiтря, яке стерилiзує весь комплекс. У реанiмацiйнiй залi бiля кожного пацiєнта буде встановлено спецiальнi iндивiдуальнi монiтори, якi стежитимуть за його станом здоров’я. Звiдси, як i з iнших палат, iнформацiя надходитиме на спецiальний центральний дисплей, бiля якого чергуватиме лiкар. Стерилiзацiйне вiддiлення, де нинi монтують швейцарське обладнання, матиме замкнутий цикл. За потужнiстю воно може одночасно забезпечити потреби у “чистих” iнструментах i матерiалi кiлька медичних закладiв разом узятих.


Принцип хмарочосiв: бiльше комфорту та безпеки для мешканцiв
Десятий мiкрорайон Познякiв розбудовується i вшир, i вгору. Але серед багатоповерхiвок, оточених баштовими кранами, видiляється одна споруда. Це перший у столицi хмарочос заввишки 129 метрiв (36 поверхiв). Його звела за рекордно стислий термiн (неповнi два роки) промислово-будiвельна група iменi Свiтлани Ковальської, що входить до “Київмiськбуду” на правах асоцiйованого членства. Цього мiсяця укладуть останнi “куби” бетону, а до вересня проведуть усi опоряджувальнi роботи. Навiть дивитися знизу на горiшнi поверхи важкувато: паморочиться у головi i доводиться добре вигинати шию.

Усього таких експериментальних споруд у столицi буде п’ять. Рiч у тiм, що нинiшнi будiвельнi нормативи наказують “пiднiмати” споруди не вище нiж на 25 поверхiв. Кiлька рокiв тому Держбуд дозволив холдинговiй компанiї, як виняток, звести кiлька хмарочосiв, розробивши на їхнiй базi новi сучаснi нормативи з проектування, iнженерного забезпечення, експлуатацiї та безпеки (зокрема протипожежної) мешканцiв. Тут передбачено швидкiснi лiфти для вогнеборцiв, на кожному поверсi — багаторiвневi системи гасiння полум’я, димовидалення тощо. На даху i неподалiк споруди — два вертолiтних майданчики.

— Будинок матиме 530 квартир полiпшеного планування, пiдземний паркiнг на 300 мiсць, офiснi примiщення на першому й останнiх поверхах, — сказав керiвник промислово-будiвельної групи Олександр Пилипенко. — Сьогоднi на об’єктi працює майже 500 осiб, залучено понад 30 субпiдрядних органiзацiй. Вартiсть будiвельно-монтажних робiт майже 200 мiльйонiв гривень, цiна квадратного метра 6000 гривень. Тобто прибуток матимемо мiнiмальний, бо це не комерцiйний, а радше iмiджевий проект.

— Як же на такiй висотi працюють люди? — поцiкавився хтось iз журналiстiв.

— Найважче було укладати бетон взимку, пiд час сильних морозiв i вiтру, — пояснив Олександр Сергiйович. — Однак наша служба, котра наглядає за охороною працi, завжди на висотi: не допустила жодного випадку травмування. А кранiвник пiднiмається в кабiну лише один раз на день i не полишає її протягом

усiєї змiни. Iспанськi виробники, крiм надiйностi машини, подбали про те, щоб там було максимум комфорту i все потрiбне — пiд руками.

До речi, смiттєпроводи тут теж незвичайнi. Зробленi вони з нержавiючої сталi i обладнанi спецiальними виступами для гасiння швидкостi предметiв, що падатимуть вниз. Крiм того, перiодично промиватимуться в автоматичному режимi.


Планується отримувати прибутки вiд залiзобетонних вiдходiв
Цього року холдингова компанiя “Київмiськбуд” нарештi взялася до реалiзацiї широкомасштабного проекту комплексного освоєння мiкрорайону Позняки-2. Сьогоднi на цiй територiї розташовано 54 приватнi садиби. Тут живе понад 240 сiмей. Однак мiсцина з часом перетворилася на справжнє звалище: вантажiвки уподобали пустища i залишають там гори смiття.

Аби вiдселити мешканцiв, треба збудувати для них кiлька багатоповерхових стартових будинкiв, що коштуватиме компанiї понад 93 мiльйони гривень. Київрада вже видiлила майданчик площею 8 гектарiв. А загальнi витрати на iнженерну пiдготовку (прокладання позаквартальних мереж, каналiзацiйного колектора, насипання семиметрового шару грунту) становитимуть ще 300 мiльйонiв. Однак на це йдуть свiдомо, бо iншого виходу немає. До того ж такi умови висунула будiвельникам столична влада, передаючи територiю пiд забудову.

За словами головного архiтектора проекту Георгiя Гуренкова, центральна частина композицiї — природне озеро. Нинi воно теж захаращене побутовими вiдходами. Тому його почистять, укрiплять береги, завезуть пiсок i влаштують мiсця для вiдпочинку. Навколо зведуть сучаснi житловi 22—25 поверховi будинки. Будуть у мiкрорайонi школа, дитячий садочок, торговельний центр, тобто вся необхiнна соцiальна iнфраструктура.

На майданчику вже працює “Київпiдземшляхбуд-2”, органiзацiя, котра входить до складу холдингової компанiї. Голова правлiння цiєї структури Василь Кочерга розповiв, що, крiм побутового смiття, тут є чимало залишкiв залiзобетонних конструкцiй, засипаних землею. Тому найперше завдання — звiльнити вiд них територiю. Однак цього разу вiдходи не вивозитимуть на звалище за мiсто, як це практикували ранiше, а перероблятимуть на вторинну сировину. Кiлька рокiв тому “Київмiськбуд” разом iз канадською компанiєю створили спiльне пiдприємство “ПРО ТЕК Україна”, придбали за 600 тисяч доларiв високопродуктивну лiнiю, продуктивнiстю 100 тонн за годину. До її складу входять кiлька агрегатiв, роботу яких продемонстрували журналiстам безпосередньо на майданчику. Один екскаватор спецiальними гiдравлiчними ножицями, що нагадують радше щелепи доiсторичного чудовиська, подрiбнює залiзобетоннi палi та плити. Другий черпає уламки чималим ковшем i засипає у спецiальний бункер, де власне i вiдбувається остаточне подрiбнення на фракцiї будь-якого розмiру. Щебiнка знову пiде на будiвництво: засипатимуть пiд’їзнi шляхи або додаватимуть її до бетонних сумiшей. Iнiцiатори цiєї справи сподiваються, що столична влада перегляне полiтику утилiзацiї будiвельних вiдходiв, аби їх не зсипали в яри довкола мiста, а переробляли на вторинний матерiал. I готовi постачити вiдповiдним структурам скiльки завгодно таких механiзованих лiнiй. Вони будуть незамiнними, зокрема, пiд час реконструкцiї “хрущовок”. Адже комплекс мобiльний (рухається за допомогою гусениць), має надiйнi системи шумо та пилопоглинання i може працювати у будь-якому районi мiста.

 http://www.kreschatic.kiev.ua


Комментариев: 0    Просмотров: 527

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus