Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Програма в галузі житлового будівництва

Програма в галузі житлового будівництва

Згiдно з Програмою соцiальноекономiчного розвитку м. Києва в 2005 роцi передбачалося ввести в експлуатацiю житло загальною площею 56738 кв. м.

На замовлення ХК «Київмiськбуд» у I кварталi 2005 року було введено в експлуатацiю житловий будинок №21 в 24у мiкрорайонi жилмасиву ВигурiвщинаТроєщина загальною площею 12735 кв. м i вартiстю 11062,50 тис. грн. У II кварталi 2005 року державнiй приймальнiй комiсiї було пред’явлено 2 житлових будинки: №80 по вул. Бальзака (13й мiкрорайон, замовник — Деснянська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя, загальна площа — 8256 кв. м, вартiсть — 18600 тис. грн.) i №6 по вул. Бальзака (2й мiкрорайон, замовник — Головне управлiння житлового забезпечення КМДА, загальна площа — 9038 кв. м, площа вбудованоприбудованих примiщень — 2200 кв. м, вартiсть — 19604,2 тис. грн.). У III кварталi 2005 року було введено в експлуатацiю житловi будинки №11 по вул. Милославськiй, 47 (площа — 11015 кв. м, вартiсть — 26436 тис. грн.) i №12 по вул. Милославськiй, 47а (площа — 13414 кв. м, вартiсть — 32193,6 тис. грн.). У IV кварталi 2005 р. було введено в експлуатацiю житловий будинок по вул. Градинськiй, 20 загальною площею 6446,31 кв. м i вартiстю 14200 тис. грн.

Крiм того, в груднi 2005 року на замовлення АТ ХК «Київмiськбуд» позапланово було введено в експлуатацiю житловi будинки №22 площею 17872 кв. м i вартiстю 42892,8 тис. грн., а також №23 площею 12613 кв. м i вартiстю 30271,2 тис. грн. Всього за минулий рiк на територiї Деснянського району було введено в експлуатацiю 91389,31 кв. м житла загальною вартiстю 195260,3 тис. грн. 16% вiд сумарної площi введених в експлуатацiю в 2005 роцi житлових будинкiв були збудованi на замовлення Деснянської районної у м. Києвi державної адмiнiстрацiї. Також на замовлення Головного управлiння охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської мiської державної адмiнiстрацiї було проведено реконструкцiю другої секцiї гуртожитку по вул. Братиславськiй, 7а пiд житловий будинок загальною площею 3141 кв. м i загальною вартiстю 2756,60 тис. грн.

Комунальне будiвництво

В 2005 роцi було збудовано та введено в експлуатацiю 5 бюветних комплексiв — по вул. Закревського, 35а, вул. Милославськiй, 17а, вул. Закревського, 59, вул. Курчатова, 8б та вул. Жукова, 29 — на суму 2541,892 тис. грн. У IV кварталi 2005 року достроково було введено в експлуатацiю другий вихiд зi станцiї метро «Лiсова».

Iнженернотранспортна iнфраструктура с. Троєщина

На замовлення Деснянської райдержадмiнiстрацiї було завершено проектування й отримано позитивний висновок Київдержекспертизи, проведено тендер на будiвельнi роботи, укладено угоду з ВАТ «ТРЕСТ «Київпiдземшляхбуд2» та в липнi розпочато роботи. За 2005 рiк були виконанi роботи загальною вартiстю близько 4,9 тис. грн. На замовлення АК «Київводоканал» було завершено спорудження та введено в дiю 10184,08 м каналiзацiйної мережi в с. Бикiвня з насосною станцiєю потужнiстю 300 куб. м на добу. Вартiсть будiвництва сягнула 16507,35 тис. грн.

ПЕРСПЕКТИВИ НА 2006 РIК

Деснянський район — єдиний зi столичних районiв, який має величезнi можливостi для iнтенсивного ведення будiвництва, що й ураховано в планi його соцiальноекономiчного розвитку на 2006 рiк. За рахунок iнвестицiй у будiвництво планується освоїти 210 млн. грн. Об’єктами першочергової уваги у поточному роцi, безперечно, будуть спорудження троєщинської гiлки метрополiтену та облаштування Парку пам’ятi жертв Чорнобиля з монументом героям, який буде вiдкрито до 20рiччя Чорнобильської катастрофи. Для вирiшення найгострiшої для району транспортної проблеми паралельно будуватимуться iншi iнженернотранспортнi об’єкти, в тому числi багатоповерховi пiдземнi паркiнги.

Вестиметься також масштабне житлове будiвництво. Кожний десятий квадратний метр житла для киян будується в Деснянському районi. Райдержадмiнiстрацiя є замовником будiвництва житла для мешканцiв, якi перебувають на квартоблiку (всього понад 9 тисяч черговикiв). Вона тiсно спiвпрацює з Державним фондом сприяння молодiжному житловому будiвництву. Понад тисячу молодих сiмей перебуває у черзi на отримання житлового кредиту. Ними створена громадська органiзацiя «Молодiжний фронт», що вiдстоює права забудовникiв, згладжує гострi кути конфлiктiв iз громадськiстю, яка протистоїть будьякому ущiльненню мiкрорайонiв старої забудови.

На житловому масивi ВигурiвщинаТроєщина з боку Московського мосту продовжуватиметься зведення шести 34­поверхiвок — найвищих будiвель в Українi. У мiкрорайонi №26а виросте цiлий житловий комплекс iз об’єктами соцiально­побутової iнфраструктури. У мiкрорайонi №24 споруджуватимуться школа та дитсадок. У селi Троєщина буде побудовано медичну амбулаторiю. Дитяча районна полiклiнiка №1 буде капiтально вiдремонтована. Триватиме реконструкцiя дiючих ринкiв, в т. ч. найбiльшого — «Троєщини».

МЕТРО НА ТРОЄЩИНУ

У першому пiврiччi 2006 року буде повнiстю закiнчено розробку проекту будiвництва першої черги Лiвобережної лiнiї метрополiтену «ТроєщинаОсокорки». Ще у серпнi минулого року за iнiцiативою голови Деснянської райдержадмiнiстрацiї Вiктора Лаги, згiдно з Державним планом будiвництва метрополiтену в Українi та на виконання розпорядження Київської мiської державної адмiнiстрацiї «Про внесення змiн до Програми соцiальноекономiчного та культурного розвитку м. Києва на 2005 рiк» у райдержадмiнiстрацiї за участi представникiв пiдприємств «Укрметротунельпроект», «Київський метрополiтен», «Київпастранс», iнституту «Київгенплан» i Головного управлiння земельних ресурсiв, мiстобудування та архiтектури вiдбулася нарада з питань розробки проектної документацiї та будiвництва першої черги Лiвобережної лiнiї метрополiтену «ТроєщинаОсокорки» вiд вул. Милославської до станцiї метро «Лiвобережна». Згiдно з Програмою соцiальноекономiчного розвитку району за рахунок коштiв районного бюджету у 2005 роцi було профiнансовано 1,8 млн. грн. У 2005 роцi було виконано топографiчну та геодезичну зйомку, розпочато геологорозвiдувальнi роботи по всiй трасi та в мiсцi, де планується примiстити електродепо, здiйснено проробку траси вiд вул. Милославської до пр. Ватутiна з розмiщенням станцiй. В результатi планується отримати лiнiю 11,5 км завдовжки з 8 станцiями («Вулиця Цвєтаєвої», «Вулиця Сабурова», «Вулиця Драйзера», «Вулиця Каштанова», «Проспект Ватутiна», «Райдужна», «Городня», «Днiпровська»). Вперше довжина зазначених станцiй буде розрахована на експлуатацiю поїздiв, що замiсть традицiйних 5и матимуть 6 вагонiв.

Виконання зазначеної програми будiвництва першої черги Лiвобережної лiнiї метрополiтену «ТроєщинаОсокорки» можливе за умови вирiшення земельних та майнових питань, пов’язаних iз вiдселенням членiв садових товариств, земельнi дiлянки яких розмiщенi на трасi будiвництва трамвайної лiнiї швидкiсного руху. Вартiсть вiдселення та пiдготовчих робiт складає 12 млн. грн. Загальна ж вартiсть робiт iз будiвництва першої черги Лiвобережної лiнiї метрополiтену «ТроєщинаОсокорки» сягає 1,6 млрд. грн.

http://www.realtymagazine.com.ua


Комментариев: 0    Просмотров: 391

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus