Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Вiнниччина: прорив у будiвництвi-Бум на вулицi Зодчих

Вiнниччина: прорив у будiвництвi-Бум на вулицi Зодчих

Мешканцi багатших регiонiв, либонь, недовiрливо примружаться, зачувши, що за темпами нарощування житлового будiвництва «сiльська» Вiнниччина поступається лише столицi, а за сукупною площею споруджених помешкань обiйшла тi областi, якi тiльки за населенням бiльшi удвiчi-втричi, а за фiнансовими спроможностями — узагалi не є порiвнюваними.

Але цифри — рiч об`єктивна. За даними головного управлiння статистики областi, у 2005-му роцi забудовники всiх форм власностi ввели тут в експлуатацiю 349,7 тисячi квадратних метрiв житла iз 7815,6 тисячi в цiлому по країнi (для порiвняння в Луганськiй областi введено 252,8 тис. кв. м, в Донецькiй — 329,1 тис. кв. м).

Ще п`ятирiчку тому розмови про подiбний ривок здавалися мало не фантастикою, бо з початку дев`яностих обсяги будiвництва неухильно зменшувались i в 2000-му сягнули мiнiмуму — 141 тисяч квадратних метрiв. Якраз тодi й вiдбувся перелом, не в останню чергу пов`язаний iз змiнами в керiвництвi областю i особливо її центром. Пiшов працювати в парламент «мерогубернатор» Дмитро Дворкiс (вiн уславився спробою зведення у мiстi над Бугом за участi iзраїльської фiрми будинкiв iз... пiнопласту), а новообраний мiський голова Володимир Ваховський, за першим фахом будiвельник, установив тiснi контакти з майбутнiм iнвестором — холдингом «Київмiськбуд», який, зi свого боку, був зацiкавлений в економiчнiй експансiї в регiони.

 

Мiсто в мiстi
Почин пiдхопив обраний у 2002 роцi мiський голова Олександр Домбровський. Пiсля ретельного опрацювання проекту вiн пiдписав договiр iз «Київмiськбудом». Мiська влада виставила важливу умову: київська компанiя наразi виступає лише iнвестором, а всi будiвельнi роботи беруть на себе вiнницькi пiдприємства, зокрема генеральний пiдрядник — будiвельний концерн «Подiлля». Це дозволяло забезпечити роботою вiнничан, i, крiм того, акумулювати сплату на мiсцi майже всiх податкiв, якi б вiдчутно поповнювали мiський бюджет.

Також було вирiшено не розкидати новобудови по всiй територiї Вiнницi, прив`язуючи їх до старих iнженерних мереж, а споруджувати вiдразу цiлий житловий масив на рiвнi найсучаснiших вимог. Це дозволило б додатково вирiшити ще кiлька стратегiчних проблем: по-перше, новi вулицi розвантажили б один з найнапруженiших транспортних вузлiв бiля ринку «Урожай», по-друге, новий магiстральний водогiн значно полiпшив би постачання водою сусiднi житловi масиви — Свердловський та Слов`янку. Те ж саме стосується i газопроводу середнього тиску.

У 2003 роцi було закладено перший камiнь на мiсцi майбутнього мiкрорайону «Подiлля», i вже наступного року здали в експлуатацiю 11 тисяч квадратних метрiв житла для «подолян». Надалi темпи швидко зростають: у 2005-му — 44 тис. кв. м, що вiдповiдає капiталовкладенням на суму 100 мiльйонiв гривень. У 2006-му планують здати понад 50 тис. кв. м житла, освоївши на 30 вiдсоткiв бiльше коштiв.

Очiкується, що мiкрорайон закiнчать будувати в 2010 роцi. На ту пору тут мають стояти 42 житловi будинки (поки що їх тiльки сiм) на 1592 квартири iз розрахунковою кiлькiстю мешканцiв 15 315 осiб. А для забезпечення життєдiяльностi мiкрорайону буде зведено цiлу низку об`єктiв соцiального призначення. Це полiклiнiка, стоматологiчний центр, магазини продовольчих i непродовольчих товарiв, ЖЕК, вiддiлення зв`язку, офiсний комплекс iз паркiнгом на 32 тисячi квадратних метрiв, школа, два дитячi садочки... Можна сказати, що мiкрорайон «Подiлля» функцiонуватиме практично автономно — таке собi маленьке мiсто в мiстi.

Тутешнi квартири мають ще деякi iстотнi переваги порiвняно з тими, до яких звикли жителi наших мiст. Досить сказати, що в мiкрорайонi не буде центральної котельнi, яка б обiгрiвала житло i... грунт довкола тепломереж. Будинки висотнiстю до десяти поверхiв порадують громадян автономним опаленням — парапетний котел у квартирi дозволить не лише економити 30-40 вiдсоткiв коштiв за тепло, а й встановлювати комфортну температуру в кiмнатах на власний смак. У вищих будiвлях встановлять даховi котельнi.

За рахунок використання пiнобетону для перестiнкiв та пiнопласту для мiжповерхових перекриттiв значно полiпшується звукоiзоляцiя (кому iз жителiв хрущовок не знайома сусiдська нiчна гулянка, яка не дає заснути половинi пiд`їзду?). Ну i, звичайно, при таких перестiнках бiльше можливостей для iндивiдуального внутрiшнього планування квартир.

Ясна рiч, i технiчнi новацiї, i сучаснi матерiали роблять житло дорожчим. Але дедалi бiльше людей «голосує» за це житло власним гаманцем. Судiть самi: за структурою iнвестицiй, що вкладаються в мiкрорайон, тiльки близько чвертi належить «Київмiськбуду». Спорудження одного 107-квартирного будинку профiнансувало Мiнiстерство оборони, а решта внескiв — це кошти громадян, якi хочуть жити в модерних квартирах i можуть собi це дозволити.

Чутки про бiднiсть перебiльшено?
«Подiлля» не тiльки стало флагманом розвитку мiста, а й розворушило iншi будiвельнi органiзацiї, якi побачили реальнi можливостi i реальнi схеми для просування цього виду бiзнесу. Цi пiдприємства теж швидко нарощують обсяги будiвництва житла, залучаючи i грошi заможних людей, i бюджетнi джерела — загалом за минулий рiк у мiстi здано 101 тисячу квадратних метрiв житла. За словами мiнiстра будiвництва, архiтектури та житлово-комунального господарства Павла Качура (вiн спецiально побував на новому мiкрорайонi, щоб познайомитися з успiшним досвiдом), 360-тисячна Вiнниця будує стiльки ж, як i «мiльйонник» Днiпропетровськ.

I все-таки в обласному центрi обсяги закiнченого будiвництва становили менше тридцяти вiдсоткiв вiд того, що торiк було здано в експлуатацiю в цiлому по областi. Це видається дещо парадоксальним для областi, населенiй переважно сiльськими жителями. Аграрна галузь досi перебуває «в загонi», мiцно стоять на ногах хiба що окремi господарства, за розмiрами середньої заробiтної плати Вiнниччина не один рiк пасе заднiх.

За рахунок чого ж вiдбувається такий рух уперед будiвельної галузi? Тут замало однiєї лише волi «губернатора» Олександра Домбровського, який успiшно застосовує в масштабах регiону тi напрацювання, що довели свою ефективнiсть пiд час його керiвництва мiстом.

Причина, очевидно, в тому, що не все враховується офiцiйною статистикою, i насамперед — характер формування доходiв громадян, зайнятих у приватному секторi аграрного виробництва. Так от, за даними Нацiонального банку України, мешканцi областi в 2005 роцi за здану сiльськогосподарську продукцiю отримали на руки близько 900 мiльйонiв гривень. Якщо вивести середньомiсячний показник, то ми отримаємо 75 мiльйонiв. А за статистикою, мiсячний фонд заробiтної плати становив лише 25 мiльйонiв, тобто втричi менше! Отож є вiдчутна рiзниця, i, поза сумнiвом, значну частину цих грошей люди i спрямували на будiвництво житла. Практично райони помiтно наростили кiлькiсть зданого в експлуатацiю житла. Принагiдно кажучи, наведенню порядку в цiй сферi опосередковано допомогла iнтенсивна газифiкацiя. Забудовники намагаються все робити легально, вiдмовляючись вiд «самобуду». Iнакше при невiдповiдностi споруд будiвельним нормам i правилам можуть не отримати дозволу пiдiмкнутись до газової мережi.

З цiнами наввипередки...
Чи збережуться взятi темпи надалi? Чесно кажучи, важко вiдповiсти оптимiстично, бо цiна житла зростає на очах. Навряд чи зарплати зможуть її наздогнати. Досить узяти данi по концерну «Подiлля», який нинi пропонує найсучаснiшi квартири: у 2000 роцi вартiсть одного квадратного метра була 900—1000 гривень, а на початок поточного року сягнула 3100 гривень, тобто за шiсть рокiв зросла утричi. Нова двокiмнатна квартира площею 66 квадратних метрiв коштує понад 200 тисяч гривень.

Скiльки вона коштуватиме до кiнця грудня — спрогнозувати нiхто не береться. По-перше, згiдно з новими нормативами Мiнбуду, у 2006-му зросла середня заробiтна плата по концерну. По-друге, подорожчав газ, який невiдворотно потягне за собою подорожчання матерiалiв i робiт. Дай Боже, аби один квадратний метр не переступив за позначку 4 тисяч гривень. Тодi, можливо, й не доведеться середньостатистичному вiнничанину, який живе на одну зарплату i який готовий заради омрiяного житла взяти банкiвський кредит, спостерiгати за чужим святом на вулицi Зодчих.

 http://www.umoloda.kiev.ua


Комментариев: 0    Просмотров: 426

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Новостройки в Украине

+ Добавить новостройку
Престиж Холл

Жилой комплекс "Престиж Холл"

Адрес: Киев, Анри Барбюса, 37/1.

Класс: Премиум

Готовность: строящийся

Площадь квартир: от 53 м2 до 270 м2

Сайт: http://www.prestigehall.com.ua

Министерский

Жилой комплекс "Министерский"

Адрес: Киев, Кондратюка, 1.

Класс: Бизнес

Готовность: действующий

Площадь квартир: от 43 м2 до 261 м2

Цена: от 702 $/м2

Сайт: http://www.ministersky.ua

Арт Холл

Жилой комплекс "Арт Холл"

Адрес: Киев, Воровского, 21.

Класс: Де-люкс

Готовность: действующий

Площадь квартир: от 91 м2 до 353 м2

Сайт: http://www.arthall.ua

Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus