Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Житлово-комунальнi реалiї

Житлово-комунальнi реалiї

Щоб прискорити створення кондомiнiумiв, у столицi потрiбно спростити процедуру їхньої реєстрацiї, а власникам багатоповерхiвок видiляти з бюджету кошти для проведення першого капiтального ремонту таких будинкiв

Схоже, на житлово-комунальному фронтi столицi очiкують змiн. Поштовхом до них послужили суботнi прийоми бiля мерiї, а також громадськi слухання, якi вiдбуваються в кожному районi мiста. А ще iнспекцiйнi рейди, до яких залучають посадовцiв та управлiнцiв рiзного “калiбру”. Одну з таких груп очолив у поїздцi заступник голови Київської мiської держадмiнiстрацiї Валерiй Пустовойтенко. Маршрут пролягав дорогами Дарницького i Днiпровського районiв.

Перша зупинка — бiля пiд’їзду багатоповерхiвки на вулицi Харкiвське шосе, 178. Зо два десятки мешканцiв уже чекали на зустрiч iз чиновниками. Ситуацiя доволi типова. Житлово-будiвельний кооператив, до якого свого часу вступили нинiшнi власники квартир, заборгував перед надавачами послуг понад 100 тисяч гривень. Суд винiс рiшення на користь комунальникiв. У той же час було заблоковано розрахунковий рахунок кооперативу. Тепер неможливо оплатити бодай найменшу роботу, а тому десятки мешканцiв цього будинку почали вiдчувати комунальнi незручностi. Валерiй Пустовойтенко, а також посадовцi райдержадмiнiстрацiї пообiцяли втрутитися в справу й посприяти у розблокуваннi рахунку. Борги будуть реструктуризованi i погашенi.

Пiсля гладенького асфальту автомагiстралi виїзд на вибоїни, що “обсiли” вулицю Ташкентську, вiдчуваєш навiть в iномарцi. Як розповiв Валерiй Пустовойтенко, хтось iз управлiнцiв уже пропонував демонтувати трамвайну колiю, яка перетинає цю дорогу, пiсля чого її вiдремонтувати. Такий пiдхiд неприйнятний. Валерiй Пустовойтенко впевнений в тому, що київський трамвай потрiбно не тiльки зберiгати, а й розвивати. Що ж стосується автопроїзду, то його обов’язково полагодять. До речi, як з’ясувалося, дорога на Ташкентськiй — не диковинка для столицi, особливо в приватному секторi. За словами начальника Головного управлiння контролю за благоустроєм та зовнiшнiм дизайном мiста Сергiя Рюмшина, в Києвi на багатьох вулицях немає навiть елементарного мощення проїжджої частини.

Схожi проблеми i в Днiпровському районi. Скажiмо, на вулицi Алма-Атинськiй (житловий масив ДВРЗ). Тут одна дорога для заїзду i виїзду з мiкрорайону. Потребує ремонту трамвайне полотно, що “перерiзає” магiстраль. До кiнця цього року буде прокладено колектор, пiсля чого можна взятися за облаштування всiєї проїжджої частини.

На вулицi Марганецькiй вже протягом багатьох рокiв нiяк не розв’язується проблема з будiвництвом наземного переїзду через колiю залiзницi. Можливо, вже цього разу пiсля вiдвiдин району посадовцями iз Хрещатика, 36 крига нарештi скресне.

Рейдовики побували також у двох парках, якi є окрасою не тiльки цих районiв, а й усього мiста. Невдовзi цi зеленi куточки стануть ще привабливiшими. Але спершу треба вирiшити деякi питання. Зокрема, огородити i запровадити спецiальний режим вiдвiдування парку “Партизанської слави” на територiї, що межує з лiсом. Рiч у тiм, що там влаштували проїзд для транспорту. А це недопустимо для зеленої зони. В наступному роцi планують вiдкрити музей “Партизанської слави”, в примiщеннi якого нинi вже розпочали оздоблювальнi роботи.

Завершується реконструкцiя першої черги парку “Перемога”. Директор комунального об’єднання “Київзеленбуд” Петро Яворовський зауважив, що попередньо тут уже освоєно 35 мiльйонiв гривень, якi видiленi iз мiського бюджету. На 2006 рiк передбачена сума в 14 мiльйонiв. Однак її не вистачить, щоб навести належний лад у парку. Йдеться, наприклад, про будiвництво очисних споруд, трьох пiшохiдних мiсткiв. Та й освiтлення потрiбне в таких мiсцях. Отож усього необхiдно 20 мiльйонiв гривень. Звiсно, знаходити такi кошти в бюджетi нелегко. Щодо iнвестицiйних проектiв, то не завжди вони вдалi. Наприклад, у цьому парку бiзнесмени запропонували звести офiсно-розважальний центр. Мешканцi навколишнiх будинкiв заперечують, бо всi знають, на що тодi перетвориться зона вiдпочинку. Районна влада розмiрковує над тим, як не втратити iнвестора й задовольнити його бажання, змiнивши мiсце пiд будiвництво.

Обговорюючи ту чи ту ситуацiю, учасники об’їзду сходилися в думцi про те, що житлово-комунальне господарство столицi потребує модернiзацiї. А найголовнiше, мабуть, пробудження реального власника, який вiдповiдатиме за пiд’їзд будинку i за прилеглу територiю. До речi, побачити таких господарiв вдалося того дня на вулицi Луначарського, 3-а. Бiля багатоповерхiвки iдеальний порядок, пiд балконами буяють квiти. У пiд’їздi охайно, в кiмнатi для консьєржки чистота. Тамтешнi мешканцi, якi зiбралися на зустрiч iз посадовцями, висловили готовнiсть до впровадження роздiльного методу збирання побутових вiдходiв.


* * *
А вже наступного дня, тобто в п’ятницю, обговорення цих наболiлих проблем продовжувалося в iншому, так би мовити, форматi — на засiданнi колегiї столичної держадмiнiстрацiї. Йшлося про виконання загальнодержавної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на перiод 2004—2010 рокiв. Як з’ясувалося, в Києвi вдалося реалiзувати деякi важливi проекти. Примiром, запровадити диференцiйовану квартплату, створити сiм приватних житлово-експлуатацiйних органiзацiй, 324 об’єднання спiввласникiв багатоквартирних будинкiв, Головний iнформацiйно-обчислювальний центр, у якому “розщеплюють” платежi за комунальнi послуги... Однак монiторинг виконання програми реформування житлово-комунального комплексу показує, що очiкуваного ефекту ще не досягнуто. Одна iз головних причин — недосконала тарифна система. Встановлена в мiстi плата за квартиру i побутовi зручностi лише на 50 вiдсоткiв вiдшкодовує затрати експлуатацiйних органiзацiй. Через брак коштiв годi говорити про якiснi послуги, зазначив на засiданнi начальник Головного управлiння житлового господарства Вiктор Вакараш. Скарги на незадовiльну роботу ЖЕКiв не припиняються. I це при тому, що кiлькiсть працiвникiв житлово-експлуатацiйних органiзацiй (у розрахунку на 1000 мешканцiв) втричi, а то й вп’ятеро перевищує європейськi показники. У столицi доволi повiльно оновлюється система обслуговування житлового фонду, хоча вже є усвiдомлення того, що його потрiбно передавати приватним структурам. А вони на конкурснiй основi могли б залучати до обслуговування помешкань рiзнi пiдприємства. Iншими словами, все зводиться до створення ринку житлово-комунальних послуг. Але без ефективного власника будинку всi намагання виявляться марними, стверджують фахiвцi. Великi надiї покладаються на об’єднання спiввласникiв багатоквартирних будинкiв. Проте допоки не будуть врегульованi деякi питання, охочих створювати так званi кондомiнiуми не побiльшає. Адже права спiввласникiв будинкiв обмеженi. Скажiмо, сходовi клiтини, лiфти, прибудинкова територiя перебувають у комунальнiй власностi районiв i мiста.

Для того, щоб вивести на комунальну орбiту якомога бiльше спiввласникiв багатоквартирних будинкiв, їх потрiбно всiляко пiдтримувати. Столична влада вивчає можливостi спрощення процедури реєстрацiї цих товариств i передачi на їхнiй баланс об’єктiв нерухомостi. Передбачається й фiнансова допомога. Так, при передачi житлових будинкiв об’єднанню спiввласникiв у бюджетi мiста потрiбно запланувати 50—100 тисяч гривень на кожну багатоповерхiвку для проведення в нiй першого капiтального ремонту. На рiк ця сума становитиме приблизно 25 мiльйонiв гривень.

Вдосконалення й оптимiзацiї потребує управлiнська структура житлово-комунального господарства. Рiч у тiм, що дефiцит двiрникiв все бiльше вiдчувається, а ось керiвний апарат розширюється. I це вiдбувається нiбито на законних пiдставах. До того ж створенi в 2002 роцi управлiння житлово-комунального господарства райдержадмiнiстрацiй у багатьох випадках дублюють роботу комунальних пiдприємств з утримання житлового господарства.

Загалом ця сфера має позбутися невластивих функцiй, якнайшвидше демонополiзуватися i таким чином працювати без збиткiв. Своєю чергою держава має забезпечити iнвестицiйну привабливiсть галузi для приватних капiтальних вкладень. А для цього потрiбно розробити систему заходiв щодо вдосконалення тарифного регулювання, створення належних умов для впровадження iнновацiйних, енерго- i ресурсозберiгаючих проектiв.

 http://www.kreschatic.kiev.ua


Комментариев: 0    Просмотров: 550

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus