Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Чи підлягають амортизації витрати на будівельні ліцензії

Чи підлягають амортизації витрати на будівельні ліцензії

Чи підлягають амортизації витрати на будівельні ліцензії

Для юридичної особи вартість ліцензії на будівельні роботи амортизується або відноситься на витрати періоду?

Роз’яснює відділ масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА у м. Севастополі:

Відповідно до підпункту 14.1.99 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України ліцензія - у значенні, наведеному в Господарському кодексі України.

У пункті 3 статті 14 Господарського кодексу України визначено, що ліцензія – це документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання - ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

Згідно з п. 14.1.120 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України нематеріальні активи – це право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування майном та майновими правами платника податку в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами.

Згідно з пунктом 4 П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" під поняттям "нематеріальний актив" розуміється немонетарний актив, що не має матеріальної форми та може бути ідентифікований. Відповідно до пункту 5 П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" поряд із правами інтелектуальної та промислової власності до нематеріальних активів належать, зокрема, інші нематеріальні активи - в т. ч. право на провадження діяльності.

Згідно підпункту 138.10.6. пункту 138.10 статті 138 розділу Ш Податкового кодексу України до складу інших витрат звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов'язаних безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, включаються зокрема:

ж) витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів (крім тих, вартість та строк використання яких відповідають ознакам, встановленим для основних засобів розділом I цього Кодексу, та підлягають амортизації у складі нематеріальних активів), виданих державними органами для провадження господарської діяльності, в тому числі витрати на плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації, зокрема в органах місцевого самоврядування, їх виконавчих органах, у тому числі витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів на право здійснення за межами України вилову риби та морепродуктів, а також надання транспортних послуг.

Згідно підпункту 14.1.138. пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік);

При цьому, відповідно до пункту 14 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України у 2011 році норматив для основних засобів, визначений у підпункті 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, встановлюється в розмірі 1000 гривень.

Підпунктом 145.1.1 пункту 145.1 статті 145 розділу Ш Податкового кодексу України передбачено нарахування амортизації для нематеріальних актів, зокрема, группи 6 - інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Таким чином, згідно абз. ж) підпункту 138.10.6. пункту 138.10 статті 138 розділу Ш Податкового кодексу України, якщо вартість та строк використання ліцензій відповідають ознакам, встановленим для основних засобів розділом I Податкового кодексу (тобто вартість перевищує 1000 грн. у 2011 році, строк використання - понад один рік), витрати на придбання ліцензій підлягають амортизації у складі нематеріальних активів.


Комментариев: 0    Просмотров: 2734

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus