Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Право на оселю

Право на оселю

У найближчi 5—10 рокiв столичнi гуртожитки перепрофiльовуватимуть у житловi будинки i передаватимуть мешканцям за максимально низькою цiною з правом виплати в кредит

З приходом на Хрещатик, 36 нової управлiнської команди, очолюваної Київським мiським головою Леонiдом Черновецьким у мешканцiв столичних гуртожиткiв знову з’явилася надiя на переселення в окремi квартири. На зустрiч iз мером бiльшiсть громадян приходить переважно з приводу цього питання.

Зазвичай мешканцi гуртожиткiв перебувають у загальнiй черзi на житло, дехто — у пiльговiй (позачерговiй) у районах за мiсцем реєстрацiї (з весни цього року права на позачергове його отримання вимагають також кiлька тисяч громадян, ошуканих компанiєю “Елiта-Центр”). Оселi для черговикiв зводять за рахунок мiського бюджету, до того ж на соцiальнi потреби передають певну частку комерцiйного житла (до 2006 року — 5 вiдсоткiв, а тепер — 10). Цю площу дiлять мiж районними адмiнiстрацiями, а вони вже її розподiляють. Останнiми роками, коли споруджували понад мiльйон квадратних метрiв житла на рiк, загальна черга просувалася приблизно на 0,5 вiдсотка.

За попередньої влади в Києвi бiльшiсть придатних для забудови земельних дiлянок вiдводили пiд комерцiйне житло, а тих вiльних, що залишилися, недостатньо для того, аби забезпечити зведення потрiбної кiлькостi житла соцiального. Ущiльнення не передбачали пiд час проектування мiкрорайонiв, бо це значно погiршить умови проживання в них. Крiм того, проти такої забудови протестують мешканцi. На початку 2006 року в Києвi налiчувалося майже 300 iнiцiативних груп, приблизно половина з них домоглася призупинення будiвництва (де його розпочали) i вилучення або призупинення дозволiв на нього (де не розпочинали, а лише вiдвели землю). Ще одним чинником, що спонукав мiську владу до перевiрки дiяльностi невеликих будiвельних компанiй (а переважно їм видiлили дiлянки пiд забудову в обжитих районах), є неймовiрна кiлькiсть порушень пiд час спорудження висоток. Починаючи вiд недотримання правил технiки безпеки (iз загибеллю працiвникiв) до значного вiдхилення вiд проекту (скажiмо, замiсть запланованих 15 поверхiв зводять 25). Дехто навiть “коригує” висновки геологiчної експертизи пiд наявний проект, що може призвести до непередбачуваних наслiдкiв. Вирiшення цих питань — справа не одного мiсяця. А це, ясна рiч, не забариться позначитися на показниках введення нового житла найближчими роками.

Столичний мер озвучив варiант забезпечення черговикiв так званим соцiальним житлом. Його зводять з найдешевших матерiалiв за найдешевшими технологiями. Передбачено надання площi, мiнiмально дозволеної санiтарними нормами для проживання (вони закрiпленi в Житловому кодексi). Без права вiдчуження. Але для розв’язання соцiальних потреб необхiдно мати чималi дiлянки, яких у Києвi майже не залишилося. Виходом тут може бути знесення так званих хрущовок i розташування на їхньому мiсцi багатоповерхiвок, зокрема й соцiального призначення. Уже стартував цей пiлотний проект, але вiн погоди не робить. Для масового переселення мешканцiв тих “курникiв” у сучасне житло потрiбно розробити плани детального планування (ПДП) територiй та iнвестицiйнi проекти вiдселення, створити управлiння реконструкцiї при Київськiй мiськiй державнiй адмiнiстрацiї; визначити органiзацiї, якi займатимуться реконструкцiєю, а головне — дiстати згоду мешканцiв на вiдселення. Та нинi маємо тiльки проект ПДП Печерського району. Отож першi черговики зможуть в’їхати в соцiальне житло тiльки через 8—10 рокiв.

Крiм житлових проблем, перед мiською владою гостро постануть комунальнi, а ще — iнфляцiя, спричинена рiзким подорожчанням енергоносiїв, кредити, отриманi попередньою владою. Хаотична забудова у кiлька разiв збiльшила навантаження на мiськi комунальнi мережi, частина яких i без того вiдпрацювала свiй термiн. Це призвело до збiльшення кiлькостi аварiй, на усунення яких витрачають немалу частину бюджетних грошей, оскiльки через хронiчну заборгованiсть населення i органiзацiй перед комунальниками останнi не мають коштiв для обслуговування власного господарства. Тому замiсть розв’язування соцiальних проблем влада змушена буде рятувати економiчний стан мiста i витрачати мiльйони на лiквiдацiю рiзних пошкоджень.

Та безвихiдних ситуацiй не буває. Сьогоднi мешканцi гуртожиткiв можуть приватизувати свої кiмнати згiдно з нормами Житлового кодексу. А тi, хто проживає в гуртожитках, якi числяться на балансi мiста, мають змогу переселитися у вiдремонтованi кiмнати або придбати iзольованi квартири за пiльговою вартiстю, котра значно нижча за собiвартiсть.

Нинi багато киян продають помешкання в Києвi й перебираються в передмiстя. Мовляв, крiм дешевшого житла, там лiпша екологiчна ситуацiя. Той, хто мешкає в одному кiнцi столицi, а на роботу їздить в iнший, може вибрати мiсце мiсце проживання ближче до служби.

Бiльшiсть гуртожиткiв передано на баланс мiста в плачевному станi, бо пiдприємства не спроможнi їх утримувати фiнансово. Майже всi вони потребують ремонту. Перебувають на балансi комунального пiдприємства “Спецжитлофонд”, яке повинно їх обслуговувати. Плата за проживання не покриває навiть половини собiвартостi комунальних послуг. Тому “Спецжитлофонд” утримує цi будинки переважно за свої кошти. Мешканцi частини гуртожиткiв, переведених на баланс цього пiдприємства, справедливо нарiкають, що за кiлька рокiв навiть не замiнили сантехнiку. Головне, чим переймається “Спецжитлофонд”, — ремонт примiщень i переведення їх iз тимчасового у постiйне житло з правом приватизацiї. В найближчi 5—10 рокiв це єдиний шлях забезпечення людей власним дахом над головою. Гуртожиток перепрофiльовують у житловий будинок i передають мешканцям за максимально низькою цiною з правом виплати в кредит. У 2001—2005 роках реконструйовано i переплановано 16 гуртожиткiв i зведено один будинок на мiсцi знесеного. Перепрофiлювання можна виконувати як з вiдселенням, так i без нього.

На превеликий жаль, через недовiру кияни не завжди адекватно оцiнюють дiї мiської влади. До того ж останнiм часом з’явився новий вид “бiзнесу”: “професiйнi органiзатори акцiй протесту” пропонують поселенцям допомогти “видушити” з київської влади квартири шляхом мiтингування пiд стiнами мiської держадмiнiстрацiї, радять не допускати працiвникiв “Спецжитлофонду” до проведення ремонтних робiт у гуртожитках тощо. За це лже-добродiї намагаються прибрати до рук технiчнi примiщення, вiльнi кiмнати, “виторгувати” у мiсцевої влади квартиру поза чергою або збирають з мешканцiв грошi. Причому нiхто з “порадникiв” не проживає в гуртожитках. Мало того, чимало з них уже мають по кiлька квартир, земельнi дiлянки. Люди ж лише втрачають час.

http://www.kreschatic.kiev.ua


Комментариев: 0    Просмотров: 535

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus