Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow МФК i Райффайзен Iнтернешнл пiдтримують фiнансування будiвництва житла та ефективного енергоспоживан

МФК i Райффайзен Iнтернешнл пiдтримують фiнансування будiвництва житла та ефективного енергоспоживан

Вiдень. 12 липня. — Мiжнародна фiнансова корпорацiя (МФК), сектор приватного бiзнесу групи Свiтового Банку i три дочiрнi банки групи Райффайзен Iнтернешнл Бенк-Холдинг АГ пiдписали угоди про надання 35 млн. євро у виглядi довгострокового капiталу для пiдтримки розвитку продуктiв фiнансування житлового будiвництва та ефективного енергоспоживання, що надаються дочiрнiми банками Райффайзен Iнтернешнл у Боснiї та Герцеговинi, Косово та Сербiї.

Кредити, що надаються МФК i складають вiдповiдно 15 млн. євро та 15,5 млн.CHF забезпечать можливiсть для Райффайзен Банк д. д. Боснiя та Герцеговина i для Райффайзенбанк а. д. Сербiя продовжувати нарощувати свої програми iпотечного кредитування i розвивати iнновацiйнi продукти, такi як кредити пiд проекти ефективного енергоспоживання у Боснiї та Герцеговинi.

Кредит МФК, що надається Райффайзен Банк Косово АБ у розмiрi 10 млн. євро, призначений для пiдтримки його бiзнес-лiнiї малого та середнього бiзнесу i запуску програми фiнансування житлового будiвництва.

Очiкується, що iнвестицiї МФК матимуть значний розвиваючий ефект, оскiльки вони змiцнять сектор фiнансування житлового будiвництва, який ще тiльки зароджується у Косово, розширяючи масштаби внутрiшньої власностi у Боснiї та Герцеговинi, а також Сербiї, та скорочуючи енергоспоживання i забруднення середовища.

Шахбаз Маваддат, директор МФК в країнах Пiвденної Європи та Центральної Азiї, сказав: «Працюючи з групою Райффайзен Iнтернешнл iз застосуванням цього нового способу спiвробiтництва через її дочiрнi банки у Пiвденнiй Європi, ми очiкуємо розширити та поглибити фiнансове посередництво на прикордонних ринках Боснiї та Герцеговини, Косово та Сербiї».

МФК дуже хоче стати свiдком значного розвитку як ринкiв первинної iпотеки, так i ринкiв ефективного енергоспоживання у Пiвденнiй Європi..

Голова правлiння Райффайзен Iнтернешнл, Герберт Степич, сказав: «Наша широка мережа вiддiлень робить нас iдеальним партнером МФК у виконаннi нею своєї мiсiї у Пiвденно-Схiднiй Європi, оскiльки ми маємо можливiсть розподiляти фонди, надаванi МФК, мiж пiдприємствами МСБ i споживачами. Ми радi доповнити наше довгострокове успiшне спiвробiтництво з МФК ще трьома угодами».

«МФК рада бути партнером Групи Райффайзен у розвитку її дiяльностi щодо фiнансування житлового будiвництва у Косово та продуктiв з фiнансування проектiв ефективного енергоспоживання у регiонi», — сказав Йiркi Коскело, директор МФК з глобальних фiнансових ринкiв. «Це — перша кредитна лiнiя МФК для фiнансування проектiв ефективного енергоспоживання, що забезпечує надання коштiв i пiдтримки розвитку продуктiв успiшнiй фiнансовiй установi у Боснiї та Герцеговинi. Ми вiримо, що фiнансування проектiв ефективного енергоспоживання має величезний потенцiал у цьому регiонi, i очiкуємо дублювання цих проектiв у iнших країнах».

Райффайзен Iнтернешнл керує однiєю з провiдних банкiвських мереж у ЦСЄ з 16 дочiрнiми банками i багатьма лiзинговими компанiями на 16 ринках. Понад 10 млн. клiєнтiв обслуговуються через бiльш нiж 2700 вiддiлень. На сiмох ринках вiдповiдний мережевий банк входить у число трьох найбiлших локальних банкiв. Представництва в Литвi i Молдовi доповнює присутнiсть Групи в регiонi. Райффайзен Iнтернешнл є повнiстю консолiдованою дочiрньою компанiєю Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ (РЦБ) (Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB), що володiє 70 проц. всiх акцiй. Iншi 30 проц. є у вiльному обiгу. Акцiї компанiї торгуються на Вiденськiй фондовiй бiржi.

РЦБ є провiдним корпоративним та iнвестицiйним банком Австрiї i центральною iнституцiєю австрiйської банкiвської групи Райффайзен (Raiffeisen Banking Group), наймогутнiшої банкiвської групи країни. Загальний баланс Райффайзен Iнтернешнл на кiнець першого кварталу 2006 року складав ? 41,9 млрд. Консолiдований прибуток (пiсля виплат миноритарiям) збiльшився на 34% до ? 124 млн. порiвняно з першим кварталом 2005 р.

Мiсiя МФК полягає у тому, щоб сприяти iнвестуванню у приватний сектор у країнах, що розвиваються, та країнах з перехiдною економiкою, допомагаючи скоротити бiднiсть i покращити життя людей. МФК фiнансує iнвестицiї у приватний сектор країн, що розвиваються, мобiлiзує капiтал на мiжнародних фiнансових ринках, допомагає клiєнтам пiдвищити стiйкiсть до проявiв соцiального та оточуючого середовища i забезпечує технiчну та консультативну допомогу урядам i компанiям. З моменту свого заснування у 1956 роцi до 2005 фiнансового року МФК залучила понад 49 млрд. долл. США власних коштiв i органiзувала синдикованих кредитiв на 24 млрд. долл. США для 3319 компанiй у 140 країнах, що розвиваються. За станом на 2005 фiнансовий рiк загальний портфель МФК склав 19,3 млрд. долл. США власних коштiв i 5,3 млрд. долл. США коштiв учасникiв синдикованих кредитiв.

http://www.aval.ua


Комментариев: 0    Просмотров: 198

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Новостройки в Украине

+ Добавить новостройку
Престиж Холл

Жилой комплекс "Престиж Холл"

Адрес: Киев, Анри Барбюса, 37/1.

Класс: Премиум

Готовность: строящийся

Площадь квартир: от 53 м2 до 270 м2

Сайт: http://www.prestigehall.com.ua

Министерский

Жилой комплекс "Министерский"

Адрес: Киев, Кондратюка, 1.

Класс: Бизнес

Готовность: действующий

Площадь квартир: от 43 м2 до 261 м2

Цена: от 702 $/м2

Сайт: http://www.ministersky.ua

Арт Холл

Жилой комплекс "Арт Холл"

Адрес: Киев, Воровского, 21.

Класс: Де-люкс

Готовность: действующий

Площадь квартир: от 91 м2 до 353 м2

Сайт: http://www.arthall.ua

Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus