Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Навiщо вводять тимчасову адмiнiстрацiю, або чому НБУ утаємничив порятунок банкiв?

Навiщо вводять тимчасову адмiнiстрацiю, або чому НБУ утаємничив порятунок банкiв?
Невiдомо, як дiють лiквiдатори, якi установи будуть рятувати. Невiдома позицiя не лише Нацiонального банку України, а й експертної ради з питань рекапiталiзацiї банкiв при урядi.

Але це все у Нацбанку пояснюють наступним чином: варто нам розповiсти про проблеми, i ми нiкого не зможемо врятувати. Отже, банкiвська таємниця — це для вас, шановнi спiвгромадяни.

Нацбанк в середу зiбрав представникiв ЗМI, щоб хоч якось пояснити принципи роботи Тимчасових адмiнiстрацiй, i що чекає банкiвську систему України у майбутньому.

Уряду рекомендують лише трьох

Пiсля курсу долара та неповернення кредитiв, третiм найважливiшим питанням для Нацiонального банку є: “Що робити з банками, якi не можуть врятувати себе самi?”

Теоретично, бюджетом визначено, що уряд може витратити 44 мiльярди гривень на входження до капiталу комерцiйних банкiв. Причому, Кабмiн вже вiдмовився вiд важливої умови — що вiн даватиме грошi лише в обмiн на отримання контрольного пакету.

За словами виконавчого директора з питань платiжних систем та розрахункiв, члену правлiння НБУ Вiктора Кравця, цих грошей навiть може вистачити на всiх. “Те, що перевiрено мiжнародним аудитом по банках першої та другої групи, — сума в декiлька разiв менше 44 мiльярдiв, зазначених у бюджетi. А чи будуть використанi 44 чи 5 мiльярдiв, — життя розсудить”, — сказав вiн.

Отже, справа лише за Нацбанком. Згiдно з iснуючою процедурою, вiн повинен проаналiзувати стан кожного проблемного банку. I, якщо той стан є задовiльним, пропонувати Кабмiну входити в число акцiонерiв.

Але поки що НБУ буде рекомендувати державi входити в капiтал лише трьох банкiв з десяти, у яких введена тимчасова адмiнiстрацiя. Цими “щасливцями” будуть “Надра”, “Укрпромбанк” та “Родовiд Банк”.

“Надра” потребують 5 мiльярдiв гривень, “Укрпромбанк” — вiд 3,5 до 7 мiльярдiв гривень — за оцiнками тимчасового адмiнiстратора Олександра Майданюка. Скiльки треба “Родовiду”, поки що невiдомо — НБУ почав ним опiкуватись лише цiєї середи.

За словами директора департаменту припинення дiяльностi банкiв НБУ Костянтина Раєвського, пропозицiї щодо них будуть поданi в уряд вже в квiтнi.

Що стосується iнших банкiв, єдина надiя на рятування для них — це знайти приватного iнвестора. За словами Раєвського, банк “Нацiональний кредит” може бути приєднаний до Промiнвестбанку. Також вiн вiдзначив, що є потенцiйнi iнвесторi, якi готовi влити капiтал в “Захiдiнкомбанк” та “Одеса-Банк”.

Поки що жодної новини про банки “Київ”, “БIГ Енергiя”, “Причорномор`я” та Трансбанк. Вiдомо лише про те, що тимчасового адмiнiстратора банка “Київ” госпiталiзовано та прооперовано.

Повна непрозорiсть

У НБУ не хочуть давати вiдповiдi на дуже важливi питання. Зокрема, чи є сенс рятувати навiть великi банки. Фiнансовий ринок наповнений чутками про те, що з “Надр” та “Укрпромбанку” виводили капiтал за сумнiвними схемами. Якщо це є правдою, частина активiв є “мертвою”, i їх нiколи не вдасться повернути.

Проте, це питання в НБУ не коментують. “Як бути з тими, хто виводив капiтали... Це не така проста справа. Треба довести, що це кримiнал. Лише тодi, за рiшенням суду, до цих людей можна вживати мiри впливу. Прецедентiв на територiї України ще не було”, — наголосив Кравець.

Отже, вкрасти грошi можна, а отримати за це покарання — неможливо.

Це не єдиний приклад непрозоростi прийняття рiшень щодо проблемних банкiв. Наприклад, завжди можна дiйти висновку, що тимчасова адмiнiстрацiя введена “за домовленiстю” акцiонерiв з НБУ.

Щоб на пiвроку ввести тотальний мораторiй на виведення будь яких грошей з банку. Нагадаємо, що пояснення чому саме в цiй установi була введена тимчасова адмiнiстрацiя є банкiвською таємницею.

Також таємницею є те, що буде вiдбуватися з грошима банку далi. Дуже ймовiрно, певний вiдсоток вкладникiв їх не отримають.

“На жаль, якщо виходити з бiльшостi випадкiв, якi були в банкiвськiй iсторiї України, вочевидь така тенденцiя iснує. Спершу намагаємось вилiкувати цей банк. А потiм, якщо немає можливостi пiдняти, приходить стадiя лiквiдацiї”, — визнав Кравець пiд час зустрiчi зi ЗМI.

Крiм того, немає повної впевненостi у прозоростi дiй тимчасових адмiнiстраторiв. Далеко не всi з них мають таку добру репутацiю, як Кравець чи розпорядник банку “Надра” Валентина Жуковська. Хто тi люди, яких у постановах НБУ називають “незалежними експертами”? Як вони потрапили на посаду тимчасових адмiнiстраторiв? Як вони себе будуть поводити? Все це невiдомо. Це також банкiвська таємниця, до якої не має доступ навiть Рада Нацбанку.

Єдина установа, перед якою вiдповiдальний тимчасовий адмiнiстратор, — це Нацбанк. Тобто, iснує цiла система розпорядження грiшми населення та компанiй, яку не може контролювати навiть прокуратура.

Як приймаються рiшення всерединi цiєї системи, невiдомо. Залишається лише вiрити словам представникiв НБУ про те, що “все робиться заради вкладникiв”.

З цього приводу є дуже категорична думка члену наглядової ради одного з великих банкiв.

“У Нацбанку немає жодних критерiїв, кому i як допомагати. Вони не можуть визначитися, якi банки хочуть рятувати. Це будуть малi чи великi банки, з iноземним капiталом чи вiтчизнянi. Навiть не можуть визначити, чи рятувати їх за допомогою капiталiзацiї чи стабкредитами. Це повна незрозумiлiсть. Як так можна розраховувати на довiру?”, — обурювався в коментарi “Економiчнiй правдi” експерт.

Полiтичнi рiшення

Попри усе, представники НБУ так жодного разу i не назвали критерiї, за якими приймаються рiшення, чи рекомендувати уряду входити до капiталу банку. “Я не хочу казати те, на що я не уповноважений”, — згорнув розмову Раєвський.

Наприклад, у “Родовiж Банку” адмiнiстратор навiть не встиг вивчити ситуацiю. “Вiктор Михайлович Кравець лише сьогоднi почав виконувати обов`язки тимчасового адмiнiстратора. Аж поки не буде вивчена ситуацiя, казати про обсяги потрiбної капiталiзацiї передчасно”, — пiдкреслив Раєвський.

Отже, рiшення по “ Родовiду” прийняте авансом. Єдиний можливий аргумент для прийняття такого рiшення — це полiтична необхiднiсть. Наприклад, на початок року, “Укрпромбанк” мав 7,9 мiльярдiв гривень депозитiв населення, а “Надра” — 9,6 мiльярдiв.

Проте, у Фондi гарантування вкладiв станом на 1 сiчня було лише чотири мiльярди гривень. Проте, лише на повернення вкладiв у невеликих банках, крiм “Надр”, “Укрпромбанку” та “Родовiду” доведеться витратити 3,2 мiльярди гривень — за статистикою на 1 сiчня. А разом з цими трьома — 20,7 мiльярдiв.

Отже, Фонду гарантування вкладiв немає де знайти грошi. Навiть з урахуванням того, що вiн повинен зробити компенсацiю не вiдразу, а за три роки. Увесь цей час пiд стiнами НБУ будуть ходити ошуканi вкладники, стояти намети. А в парламентi та урядi лише ледачий не звинуватить в усьому керiвникiв Нацбанку.

Отже, набагато розумнiше рекомендувати уряду рятувати навiть банк, у якому вже майже нiчого не залишилося. Схоже, саме за таким принципом НБУ буде дiяти i в подальшому.

Єдине, що сказав на це сам Кравець — це загальний пiдхiд, який є просто логiчним.

“Чому ви так ставите питання: “дрiбних лiквiдувати”? А якщо це нормальний банк. Якщо вiн живий, робочий, i виконує всi правили поведiнки на банкiвському ринку... Я вважаю, що критерiй номер один, яким керується при вирiшеннi питання про рекапiталiзацiю, це “що дешевше: лiквiдувати банк чи витягувати його?” — пiдкреслив вiн, хоча наголосив, що знищувати банк “в нуль” не є правильним.

Адмiнiстрацiй побiльшає

Можливо, Нацбанк перестраховується. Кравець пiдкреслив, що висновки аудиторiв щодо банкiв мали припущення, що за змiни умов стан багатьох установ може погiршитися. “Отже, це гадання на кофейнiй гущинi”, — пiдкреслив вiн.

“Сказати, що бiльше нiхто не пiде — неможливо”, — фактично, погодився з ним Раєвський, маючи на увазi можливiсть введення тимчасових адмiнiстрацiй в iнших установах.

“Перед тим, як рекомендувати рекапiталiзацiю за рахунок держави, Нацбанк ретельно вивчає стан установи, щоб не “повiсити” на шию держави якийсь додатковий тягар. У нас бюджет не є безрозмiрним. Тому казати, скiльки банкiв будуть капiталiзованi за рахунок держави, чи будуть серед них з iноземним капiталом — все це казати передчасно”, — сказав Раєвський.

Зокрема, про негаразди вже сповiстили Укргазбанк та “Фiнанси i Кредит”. До цих банкiв, за словами представникiв НБУ, введенi куратори, якi вивчають стан справ в установах.

За твердженням Нацбанку, таких кураторiв мають отримати всi 90 установ, що отримали рефiнансування. Проте, у скiлькох банках реально працюють куратори, в НБУ не кажуть.

Досвiд “Родовiду” каже, що вже скоро в Укргазбанку та “Фiнансах i Кредитi” не виключене введення тимчасової адмiнiстрацiї. Саме так розвивалася ситуацiя в цiй установi. Проте, у НБУ таке заперечують. “Ситуацiя в цих банках не є жалюгiдною. Банки працюють стабiльно”, — запевнив Кравець.

Можливо, проблеми є у днiпропетровського “Фiнансовий Союз Банк”. Фонд гарантування вкладiв перевiв цю установу до перелiку тимчасових учасникiв.

Поруч з ним — такi установи, як “Причорномор`я”, “Одеса-Банк” та “Нацiональний кредит”. Також цiкава рiч — в середу про допомогу у своїх урядiв запросив власник Укрсоцбанку — iталiйський UniCredit. Проте, поки що, це не є пiдтвердженням проблем його української “дочки”.

На пiдтримку нацбанку

I все ж таки, у позицiї НБУ є рацiональне зерно. Справа в тому, що розголошення зайвої iнформацiї не йде на користь проблемним банкам.

“Нацбанк, перш за все, намагається працювати з банками так, щоб вони за рахунок своїх внутрiшнiх ресурсiв пережили важкi часи. I якщо вiн виносить пропозицiї з капiталiзацiї за рахунок держави, вiн це робить у поодиноких випадках. I вводить тимчасову адмiнiстрацiю також у поодиноких випадках”, — пiдкреслив Раєвський.

На думку Кравця, саме панiка серед населення призводить до того, що щоденно з системи виймається мiльярд гривень.

“Я категорично проти того, щоб казати конкретнi данi по конкретним банку. Достатньо в пресi написати, що по якомусь банку розглядається питання, коли завтра цей банк починають розривати. А далi спрацьовує ланцюгова реакцiя. Ви самi не розумiєте, що це таке, коли створюється черга, вiкна б`ють, i таке iнше. Тому що про банк десь хтось щось погане сказав”, — наголосив Кравець.

Тому вiн закликав ЗМI не пiднiмати зайвого галасу навколо проблем банкiв. “Якщо вводиться адмiнiстратор, то це вже великий поштовх для ринку, вкладникiв i усiх оточуючих. I це не є кращий варiант”, — пiдкреслив експерт.

Нацбанк також пожалiвся, що знаходиться пiд шаленим тиском. За словами Раєвського, лише у вiвторок вiн отримав 150 дзвiнкiв на робочий телефон, i десь 120 на мобiльний. Можна припустити, що не менший тиск спричиняється на тимчасових адмiнiстраторiв. Тому доводиться лише сподiватися на мiцнiсть цих людей.

“Спробуй вкрасти щось у Валентини Борисiвни (Жуковська, адмiнiстратор „Надр”- авт.)! Кравець введений у “Родовiд”, щоб не дозволити вивести звiдти жодної копiйки. Знаючи цю людину, вiн з усiма посвариться, але свою справу зробить. Єдине, що потрiбно — це зменшити спекуляцiї навколо банкiв у пресi”, — наголосив директор департаменту зовнiшнiх зв`язкiв НБУ Сергiй Круглик.

Новая услуга компании «Канзас» позволяет вернуть Депозит из проблемного банка или облегчить погашение Кредита.

Подробнее в разделе «Депозиты = Кредиты».


Комментариев: 0    Просмотров: 252

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus