Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Вiдбулася перша спецiалiзована виставка-форум «Кредитування, страхування, нерухомiсть-2006»

Вiдбулася перша спецiалiзована виставка-форум «Кредитування, страхування, нерухомiсть-2006»

1-3 червня у київському Палацi спорту вiдбулася спецiалiзована виставка-форум «Кредитування, страхування, нерухомiсть-2006», яку було органiзовано компанiєю «Moro Exhibitions».

На урочистому вiдкриттi виставки-форуму iз привiтанням до її гостей та учасникiв звернулася заступник директора КРД банку «Аваль» Галина Жукова. Спецiалiзована виставка-форум «Кредитування, страхування, нерухомiсть — 2006» цього року проводилася в Києвi вперше. На нiй було представлено понад 50 компанiй iз рiзних областей України. Учасниками виставки стали провiднi компанiї, якi є лiдерами у сферах страхування, кредитування та нерухомостi. Серед них — такi оператори ринку фiнансових послуг, як банки «Аваль», «ТАС-Комерцбанк», «Хрещатик», «Українська фiнансова група», «Ажiо», «Мiжнародний iпотечний банк», «Форум», «Кредитпромбанк». Вiдомi страховi компанiї України презентували вiдвiдувачам виставки новi програми страхування життя та нерухомостi. Виставка вiдбулася за пiдтримки Лiги страхових органiзацiй України, члени якої — страховi компанiї «Оранта», «Основа», «Охоронно-страхова компанiя» та багато iнших — брали активну участь у заходi. Крiм того, на виставцi-форумi були представленi вiдомi профiльнi видання: фiнансово-аналiтична газета «Финансы для всех», iнформацiйно-аналiтична газета «Property Times», журнал «Банкиръ», журнал «Личный счет». Окрему увагу вiдвiдувачiв привернув мiський iнформацiйний бюлетень «Нерухомiсть Києва» — перше спецiалiзоване видання у сферi нерухомостi. Свого часу видання було визнане лауреатом Мiжнародного рейтингу «Золота Фортуна-2002» у номiнацiї «Видання третього тисячолiття», переможцем Всеукраїнського конкурсу засобiв масової iнформацiї «Золоте перо», лауреатом конкурсiв «Визнання-2004 та -2005» у номiнацiї «Кращий ЗМI по висвiтленню ринку нерухомостi України».

Пiд час роботи виставки були проведенi семiнари на актуальнi теми. Зокрема, про органiзацiю фiнансування будiвництва об’єктiв нерухомостi доповiв заступник начальника ВАТ «Кредитпромбанк» Олександр Недбайло. Вiн зазначив, що головнi пропозицiї банку щодо кредитування були розробленi згiдно з вимогами Закону «Про фiнансово-кредитнi механiзми». Банк «Кредитпромбанк» пропонує будiвельним органiзацiям, що ведуть будiвництво житла, розробленi фахiвцями програми кредитування пiд заставу технiки, нерухомостi або майна. Спецiалiстами банку проводиться контроль над цiльовим використанням коштiв при будiвництвi житла. Директор центру iпотечного кредитування «Кредитпромбанку» Руслан Сергєєв презентував шiсть програм iпотечного кредитування. «Продукт розроблено за захiдними стандартами. Персональний консультант програми допоможе обрати програму iпотечного кредитування вiдповiдно до вимог клiєнта», — зазначив вiн.

Становлення iпотечного ринку становить регiональний капiтал — саме такою була стратегiчна тема семiнару, сформульована фахiвцями банку «Аваль». Вiктор Висоцький, начальник iпотечного центру банку «Аваль», презентував програми кредитування придбання нерухомостi фiзичними особами на вторинному та первинному ринках, а також будiвництва приватних будинкiв власними силами позичальника чи iз залученням будiвельних компанiй, що розрахованi на термiн до 20 рокiв. Дiя програм поширюється на всю територiю України, адже банк має 1400 структурних пiдроздiлiв. Пан Висоцький прогнозує активний розвиток ринку iпотечного кредитування.

Новi напрямки iпотечного кредитування на семiнарi представила директор департаменту розвитку бiзнесу АКБ «ТАС-Комерцбанк» Зiнаїда Бєляєва. Вона зазначила, що у 2005 роцi темпи росту ринку iпотечного кредитування в Українi склали близько 80%. Перспективними напрямками розвитку iпотечного ринку панi Бєляєва вважає активнiше розширення програм iпотечного кредитування, збiльшення термiнiв та впровадження нових схем кредитування. В цьому зв’язку вона, зокрема, розповiла про нову кредитну програму «ТАС-Подiя», яка дозволяє оперативно вирiшити питання фiнансування найважливiших подiй у життi людини (весiлля, ювiлей, народження дитини). Кредит на придбання нерухомостi дозволяє отримати кошти на ремонт квартири, а також на купiвлю нерухомостi на вторинному чи первинному ринках. Вдосконаленi схеми погашення кредиту дають змогу сплачувати кредит за iндивiдуальним графiком, ануїтетними та рiвними платежами.

Виставку-форум вiдвiдали керiвники та менеджери фiнансових органiзацiй i страхових компанiй, фахiвцi у сферi нерухомостi, представники будiвельних компанiй. Понад 5 тисяч вiдвiдувачiв дiзналися про дiяльнiсть банкiв i страхових компанiй, профiльних видань. У майбутньому органiзатори Першої спецiалiзованої виставки-форуму «Кредитування, страхування, нерухомiсть» сподiваються проводити подiбнi заходи постiйно.

http://realtymagazine.com.ua


Комментариев: 0    Просмотров: 377

Новости по теме:

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Новостройки в Украине

+ Добавить новостройку
Арт Холл

Жилой комплекс "Арт Холл"

Адрес: Киев, Воровского, 21.

Класс: Де-люкс

Готовность: действующий

Площадь квартир: от 91 м2 до 353 м2

Сайт: http://www.arthall.ua

Министерский

Жилой комплекс "Министерский"

Адрес: Киев, Кондратюка, 1.

Класс: Бизнес

Готовность: действующий

Площадь квартир: от 43 м2 до 261 м2

Цена: от 702 $/м2

Сайт: http://www.ministersky.ua

Престиж Холл

Жилой комплекс "Престиж Холл"

Адрес: Киев, Анри Барбюса, 37/1.

Класс: Премиум

Готовность: строящийся

Площадь квартир: от 53 м2 до 270 м2

Сайт: http://www.prestigehall.com.ua

Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus