Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow I мiста, i будiвельники – ЗА програму «доступне житло». Мiнфiн – проти!

I мiста, i будiвельники – ЗА програму «доступне житло». Мiнфiн – проти!

  Дискусiї з приводу будiвництва доступного житла в Українi проходили на спецiальнiй нарадi в Мiнiстерствi регiонального розвитку та будiвництва України за участю представникiв будiвельних компанiй, мiст, якi мають досвiд у спорудженнi такого сегменту житла та представникiв тих мiст, проекти яких на будiвництво доступного житла пройшли вiдбiр, а також представники банкiвських установ, якi вже надавали кредити громадянам на такi цiлi.
В Мiнрегiонбудi вважають, що на сьогоднi вiдсутнi фiнансовi можливостi у бiльшостi громадян, якi перебувають на квартирному облiку в мiсцевих органах виконавчої влади, для того, щоб самостiйно вирiшити своє житлове питання. Для стимулювання громадян до участi у реалiзацiї проектiв будiвництва доступного житла, кажуть в Мiнрегiонбудi, необхiднi механiзми державної пiдтримки. Без такої пiдтримки, як прозвучало на нарадi, почати вирiшувати житлову проблему шляхом збiльшення обсягiв будiвництва житла не реально.
Концепцiю Державної цiльової соцiально-економiчної програми забезпечення громадян житлом на 2009-2016 роки, розроблену Мiнрегiонбудом, погодили всi зацiкавленi мiнiстерства, крiм Мiнфiну. Заступник Мiнiстра фiнансiв Денис Фудашкiн пояснив на нарадi, що така програма – «це шлях в нiкуди». Натомiсть представники будiвельних компанiй та органiв мiсцевого самоврядування, якi були присутнi на нарадi, висловили свою повну пiдтримку Концепцiї.
Не очiкуючи затвердження Концепцiї, Мiнрегiонбуд розгорнув роботу щодо розроблення проекту вiдповiдної Програми. Проведено тендернi процедури i визначено органiзацiю-розробника – Науково-дослiдний iнститут будiвельного виробництва, який має вiдповiдний досвiд i фахiвцiв.
Запланований термiн розроблення Програми – до 01.12.2008 року.
Розробили в Мiнiстерствi регiонального розвитку та будiвництва i проект Закону України «Про забезпечення громадян доступним житлом», метою якого є створення умов щодо доступностi будiвництва житла для громадян з невисоким рiвнем доходiв. Законопроект визначає доступне житло як таке, що може бути побудоване або придбане громадянами, якi потребують полiпшення житлових умов, за рахунок як власних коштiв та к i коштiв державної пiдтримки. В Мiнiстерствi сподiваються, що цей закон буде прийнято до кiнця 2008 року (за рiшенням Урядового комiтету з питань економiчної полiтики, внесення законопроекту на засiдання Кабiнету Мiнiстрiв вiдбудеться пiсля прийняття Урядом рiшення щодо Концепцiї Державної цiльової соцiально-економiчної програми забезпечення громадян житлом на 2009-2016 роки). Прийняття цих документiв, як стверджують в Мiнрегiонбудi, дозволить створити умови щодо доступностi будiвництва житла для громадян, якi потребують полiпшення житлових умов i мають невисокий рiвень доходiв, забезпечити комплексний та системний пiдхiд до вирiшення проблеми забезпечення населення житлом, дасть новий iмпульс розвитку житлового будiвництва та будiвельного комплексу України в цiлому.
В 2008 роцi, як прозвучало на нарадi, передбачено реалiзувати пiлотнi проекти з будiвництва доступного житла. Спецiальною комiсiєю, створеною при Мiнрегiонбудi, було вiдiбрано 72 кращi пiлотнi проекти у всiх регiонах України. Їх реалiзацiя мала би дозволити отримати близько 6,1 тис. квартир загальною площею 380 тис. кв. м житла.
В свiй час на нарадi у Президента України було доручено Кабiнету Мiнiстрiв передбачити у проектi закону «Про внесення змiн до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рiк та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України» бюджетнi асигнування для реалiзацiї пiлотних проектiв з будiвництва доступного житла в обсязi 500 млн. грн.
В поданому Урядом до розгляду проектi закону передбачено спрямування 1690,0 млн. грн. на поповнення капiталiв державних банкiв з метою збiльшення ними iпотечного кредитування, а також 200 млн. грн. на здiйснення перших внескiв для отримання iпотечних кредитiв на придбання та будiвництво доступного житла у розмiрi до 25% вiд суми кредиту.
В Мiнрегiонбудi кажуть, що у проектi аналогiчного Закону, який подавав Президент України, передбачались крiм вищезазначених коштiв, додатковi видатки на проведення експерименту з побудови доступного житла у сумi 500 млн. грн. На сьогоднiшнiй день, як було сказано, питання фiнансування пiлотних проектiв з державного бюджету залишається не вирiшеним.


Комментариев: 0    Просмотров: 175

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Новостройки в Украине

+ Добавить новостройку
Министерский

Жилой комплекс "Министерский"

Адрес: Киев, Кондратюка, 1.

Класс: Бизнес

Готовность: действующий

Площадь квартир: от 43 м2 до 261 м2

Цена: от 702 $/м2

Сайт: http://www.ministersky.ua

Престиж Холл

Жилой комплекс "Престиж Холл"

Адрес: Киев, Анри Барбюса, 37/1.

Класс: Премиум

Готовность: строящийся

Площадь квартир: от 53 м2 до 270 м2

Сайт: http://www.prestigehall.com.ua

Арт Холл

Жилой комплекс "Арт Холл"

Адрес: Киев, Воровского, 21.

Класс: Де-люкс

Готовность: действующий

Площадь квартир: от 91 м2 до 353 м2

Сайт: http://www.arthall.ua

Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus