Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Київ запрошує iнвесторiв

Київ запрошує iнвесторiв

Сьогоднi в столицi України завершився дводенний мiжнародний форум, iнiцiйований Iнститутом Адама Смiта, — “Нерухомiсть в Українi”. Участь у цьому широкомасштабному заходi (що вперше вiдбувся на київських теренах) взяли майже тисяча керiвникiв державних i комерцiйних структур iз багатьох країн. У конференц-залi готелю “Прем’єр-Палац” вони дискутували з приводу правових реформ та урядових iнiцiатив, що формують цей сектор вiтчизняної економiки, обмiнювалися досвiдом, як убезпечитися вiд ризикiв i при цьому отримати оптимальний комерцiйний зиск. Деякi iз зарубiжних бiзнесменiв вже вклали або вкладають кошти у столичну нерухомiсть, частина з них планує це зробити найближчим часом. Тож доповiдь заступника голови Київської мiськдержадмiнiстрацiї, начальника Головного управлiння економiки та iнвестицiй Дениса Басса щодо iнвестицiйних можливостей мегаполiса викликала особливу зацiкавленiсть.

Упродовж останнiх п’яти рокiв, наголосив Денис Басс, iнвестицiї в столичний основний капiтал зросли у понад 3,5 разу. Прiоритетними для зарубiжних партнерiв лишаються такi сфери, як оптова i роздрiбна торгiвля, операцiї з нерухомiстю, промисловiсть, транспорт та зв’язок, фiнансова дiяльнiсть, а також готельний та ресторанний бiзнес. У цiлому на цi галузi припадає 90 вiдсоткiв iноземних капiталовкладень, а темпи їх “припливу” з початку року збiльшилися на 30 вiдсоткiв, тобто динамiка суттєва. Наявнiсть на нашому ринку таких вiдомих свiтових брендiв, як “МакДональдс”, “Метро Кеш енд Керрi”, “Бiлла”, “Райфайзенбанк”, “Сiтiбанк”, кiлькох транснацiональних компанiй свiдчить про те, що тут уже створено певнi умови для дiяльностi зарубiжних партнерiв. Однак до європейських стандартiв ще далеко. Тому нинiшня команда управлiнцiв, очолювана Київським мiським головою Леонiдом Черновецьким, поставила собi за мету зробити дозвiльнi процедури прозорiшими i зрозумiлiшими як для мiсцевих бiзнесменiв, так i зарубiжних. Для початку створили спецiальну робочу групу, яка зробила ревiзiю колишнiх дозвiльних процедур. Висновки були невтiшними. Скажiмо, для того, щоб отримати земельну дiлянку, бiзнесмен збирав понад 100 погоджень i витрачав на це майже три роки. Для затвердження технiчних умов на проектування якогось об’єкта будiвництва — 150 документiв. Процедура оформлення договору оренди землi затягувалася на два роки.

— Незабаром земельнi дiлянки у столицi без перешкод отримуватимуть в оренду, лiзинг або купуватимуть на аукцiонi, — запевнив Денис Басс. — Новий iнвестицiйний порядок, який частково вже дiє, представимо найближчим часом. Основна його мета — реалiзацiя на конкурсних засадах готових “продуктiв”, тобто проектiв, якi пройшли усi погоджувальнi i дозвiльнi процедури. Нинi завершуємо пiдготовку першої п’ятiрки. Площi земельних дiлянок, якi пропонуватимемо, — не менш як 20 тисяч квадратних метрiв. Iнвесторам бiльше не доведеться гаяти час i витрачати чималi кошти на землевiдведення, обходити численнi кабiнети мунiципальних високопосадовцiв (передусiм йдеться про головнi управлiння, що займаються земельними питаннями, архiтектурою та дизайном мiського середовища, економiкою), аби зiбрати потрiбнi пiдписи пiд дозволами i погодженнями. Хочемо спростити iнвестицiйнi процедури i тим самим збiльшити надходження до мiського бюджету. Адже для розв’язання багатьох соцiальних проблем, що постали нинi перед владою, потрiбен додатковий фiнансовий ресурс. На однiй iз сесiй Київради норму вiдрахувань на розвиток соцiальної iнфраструктури було змiнено з 12 до 15 вiдсоткiв. Це стосується передусiм лише тих iнвесторiв, котрi будують у центральнiй частинi мiста. А також дещо змiнили умови їх пайової участi у спорудженнi пiдземних паркiнгiв, якi, за нашими даними, успiшно продаються. Плануємо незабаром винести на iнвестконкурси понад 30 найрiзноманiтнiших майданчикiв для облаштування там пiдземних автостоянок. Адже проблема з паркуванням надзвичайно гостра: щодня у Києвi реєструють майже 500 нових авто. Загалом сподiваємося, що змiни на краще почнуться саме iз столицi, економiчний потенцiал якої нi в кого не викликає сумнiвiв.

Нинi влада працює над запровадженням у Києвi системи “єдиних офiсiв”. Передусiм вони регулюватимуть основнi дозвiльнi процедури iз землевiдведення, узгодження архiтектурних проектiв, видачу торговельних патентiв, реєстрацiї суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi. Це убезпечить як пiдприємцiв, так i iнвесторiв вiд прямих контактiв з армiєю чиновникiв (що часто провокує останнiх до так званих корупцiйних дiй, тобто вимог хабара). Усе навантаження лягатиме на плечi спецiально пiдготовлених для цього менеджерiв, якi супроводжуватимуть той чи iнший проект. Концепцiю роботи такого мунiципального центру з надання адмiнiстративних послуг винесуть на розгляд сесiї Київради вже у груднi цього року. Пiсля вирiшення низки органiзацiйних питань ця структура запрацює у тестовому режимi вже у першому кварталi 2007-го. Згодом вiдповiднi пiдроздiли створять також i у районних держадмiнiстрацiях.

Автор :   Володимир ГАЛЕГА  


Комментариев: 0    Просмотров: 148

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus