Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Московська нерухомiсть падає. Що скаже Київ?

Московська нерухомiсть падає. Що скаже Київ?

Ця подiя має значення, що виходить за рамки столицi Росiї. Справа в тому, що Москва – найбiльш яскравий приклад розвитку пострадянського мегаполiсу у напiвсировиннiй економiцi. Те, що вiдбувається з бiлокам`яною, бiльшою чи меншою мiрою буде повторюватися у iнших мiстах.

За даними росiйських рiелтерських агентств, цiна продажу квартир на московському ринку, за пiдсумками березня, впала на 0,6%. Ця цифра має надзвичайно велике символiчне значення. Справа в тому, що ранiше, на думку аналiтикiв, великi гравцi ринку та рiелтерськi агенцiї усiма способами намагалися приховати факт падiння цiн.


Як вiдомо, цiна, яку просить продавець – це не обов’язково та цiна, за якою вiн насправдi реалiзовує нерухомiсть. Тому реальну вартiсть можна приховувати до тих пiр, поки не виникає потреба пошвидше скинути квартиру – тодi доводиться знижувати цiну, щоб привернути увагу потенцiйних покупцiв.

Таким чином, є достатньо пiдстав стверджувати, що процес зниження пiшов. Процес цей має змогу пiдтримувати сам себе. Багато продавцiв, намагаючись якнайшвидше продати нерухомiсть, першими знижують цiну. I таким чином, падiння ринку пiдтримує саме себе.

Очевидна тенденцiя дала змогу центру стратегiчних дослiджень компанiї Росгорстрах дати прогноз: до кiнця року московська нерухомiсть може впасти у цiнi на 10-20%.

Не всi вiрять таким передбаченням. Хтось сподiвається, що москвичi до осенi накопичать грошi й з новими силами кинуться купувати житло. Хтось покладає надiї на iнфляцiю – мовляв, цiни зростатимуть, i вiдносна вартiсть нерухомостi за рахунок цього падатиме. I таким чином, пiдстави для номiнального падiння цiн буде усунуто.

Тим не менш, росiйським банкам навряд чи варто сподiватися на щедру осiнь чи високу iнфляцiю. Занадто висока цiна питання, щоб розраховувати на погоду. I тому досить ймовiрно, що вони почнуть тихенько згортати програми iпотечного кредитування, таким чином надаючи ще одного поштовху зниженню попиту на квартири.

До таких дiй банки спонукає не тiльки велика доля iпотечних кредитiв у їхнiх портфелях. Також слiд пам’ятати, що значну частину уставних капiталiв фiнансових установ складає нерухомiсть. Вiдповiдно, коли вона дешевшає, банки автоматично втрачають капiтал, а отже перестають задовольняти вимоги Центробанку щодо забезпеченостi власними ресурсами.

Крiм того, значна частина банкiв бере активну участь у великих будiвельних проектах, чия рентабельнiсть блискавично може впасти навiть вiд 10-20% зниження цiн на ринку. Таким чином, банкiвська система, яка звикла працювати в умовах стабiльного зростання цiн на нерухомiсть, зараз зiткнеться з неприємним шоком.

Слiд вiдмiтити, що поки що найбiльшi темпи зниження показують квартири найнижчої якостi. Найшвидше вниз летять квартири в панельних будинках – 0,9%-1%, а також помешкання в цегляних будинках з маленькою кухнею (1,6%).

Справдi, фантастика московських цiн давно вже переросла у маразм. Цiни давно вже досягли рiвня нью-йоркських, при надзвичайно низькiй якостi, а також непорiвнянних доходах. Доходило навiть до того, що на ринку з`явилися надмалi (площею менше 9 кв. м.!) квартири по цiнi близько $90 тис.:

У Києвi поки що аналогiчний спад цiн не спостерiгається. Тим не менш, приклад Москви однозначно буде мати вплив на вiтчизняний столичний ринок. По-перше, заклинанню рiелтерiв квартири завжди будуть дорожчати! будуть вiрити все менше людей. Нинi можна стверджувати, що епоха значних спекулятивних прибуткiв вiд торгiлвi житлом завершилася. Цей ринок стане одним зi звичайних, нудних та нецiкавих товарних ринкiв – у будь-якому випадку, з високим рiвнем цiн, але вже без шалених зростань.

По-друге, багато що залежатиме вiд того, що буде вiдбуватися у Москвi далi. Цiкаво буде поспостерiгати, як себе будуть поводити банкiри, як вони впораються зi змiнами на ринку – чи не буде банкрутств, чи рiзко впаде видача кредитiв на купiвлю нерухомостi. Також важливо, яких заходiв вживатимуть забудовники, чи зможуть вони використати свою монопольну силу i втримати цiни вiд падiння. Нарештi, цiкаво, чи захоче влада посприяти вiдновленню зростання цiн через великi державнi замовлення так званого соцiального житла.

Таким чином, падiння цiн мандрує земною кулею. Обвал ринку нерухомостi в США вже вiдгукнувся луною в бiлокам’янiй – можливо, слiд чекати цiкавих подiй i в Українi.


Комментариев: 0    Просмотров: 205

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus