Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Про пiдготовку загальних зборiв членiв Будiвельної Палати України

Про пiдготовку загальних зборiв членiв Будiвельної Палати України

Це проблеми подолання системної кризи у житловiй сферi, збiльшення обсягiв житлового будiвництва, i зокрема будiвництва доступного житла, модернiзацiї застарiлого житлового фонду, питання участi вiтчизняних будiвельникiв у пiдготовцi проведення Євро 2012, створення центральною та мiсцевою владою сприятливих умов для стимулювання будiвельного бiзнесу, формування цивiлiзованого ринку землi та земельних вiдносин, спрощення дозвiльних процедур, запровадження податкових стимулiв будiвельникам, енергозбереження, пiдвищення рiвня безпеки у будiвництвi та в ходi експлуатацiї об’єктiв будiвництва, легалiзацiї ринку нерухомостi, розвитку будiвництва у депресивних регiонах, створення ефективної правової бази у цiй сферi тощо.

Планується обговорити проблеми посилення впливу Будiвельної палати України як професiйної органiзацiї на хiд розв’язання цих проблем, забезпечення сталого зростання будiвельного комплексу. Зборами будуть ухваленi рiшення щодо реалiзацiї заходiв, передбачених Указом Президента України вiд 08.11.2007 № 1077/2007 „Про заходи щодо будiвництва доступного житла в Українi та полiпшення забезпечення громадян житлом”, i щодо ухвалення Закону України „Про державну пiдтримку забезпечення громадян житлом та розвиток житлового будiвництва” (реєстр. № 2809), поданого Президентом України до Верховної Ради України V скликання для розгляду у невiдкладному порядку.

На Зборах передбачається схвалити основнi засади програми скоординованих дiй органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, Нацiонального банку України, суб’єктiв будiвельного ринку, iнвесторiв щодо надання житловому будiвництву статусу нацiонального прiоритету.

Передбачається схвалити проект Закону України „Про Будiвельну палату України”, реалiзацiя якого дозволить упорядкувати дiяльнiсть забудовникiв i iнших учасникiв будiвельного ринку, зменшити ризики ведення будiвельної дiяльностi, створити додатковi стимули для будiвельникiв i гарантiї для iнвесторiв, посилити вiдповiдальнiсть перед ними. Все це сприятиме пiдвищенню ефективностi будiвельного комплексу України, збiльшенню обсягiв будiвництва, змiцненню фiнансово-господарської дисциплiни в будiвельнiй галузi, що матиме суттєвий макроекономiчний ефект.

На Зборах планується також пiдвести пiдсумки дiяльностi Будiвельної палати України у 2006-2007 роках, затвердити програму дiяльностi Палати у 2008 роцi, розглянути ряд органiзацiйних питань її дiяльностi.

У Зборах передбачається участь понад однiєї тисячi представникiв будiвельного комплексу, якi представлятимуть Автономну Республiку Крим, усi областi, мiста Київ i Севастополь, а також усi 27 регiональних представництв Палати.

Це проблеми подолання системної кризи у житловiй сферi, збiльшення обсягiв житлового будiвництва, i зокрема будiвництва доступного житла, модернiзацiї застарiлого житлового фонду, питання участi вiтчизняних будiвельникiв у пiдготовцi проведення Євро 2012, створення центральною та мiсцевою владою сприятливих умов для стимулювання будiвельного бiзнесу, формування цивiлiзованого ринку землi та земельних вiдносин, спрощення дозвiльних процедур, запровадження податкових стимулiв будiвельникам, енергозбереження, пiдвищення рiвня безпеки у будiвництвi та в ходi експлуатацiї об’єктiв будiвництва, легалiзацiї ринку нерухомостi, розвитку будiвництва у депресивних регiонах, створення ефективної правової бази у цiй сферi тощо.

Планується обговорити проблеми посилення впливу Будiвельної палати України як професiйної органiзацiї на хiд розв’язання цих проблем, забезпечення сталого зростання будiвельного комплексу. Зборами будуть ухваленi рiшення щодо реалiзацiї заходiв, передбачених Указом Президента України вiд 08.11.2007 № 1077/2007 „Про заходи щодо будiвництва доступного житла в Українi та полiпшення забезпечення громадян житлом”, i щодо ухвалення Закону України „Про державну пiдтримку забезпечення громадян житлом та розвиток житлового будiвництва” (реєстр. № 2809), поданого Президентом України до Верховної Ради України V скликання для розгляду у невiдкладному порядку.

На Зборах передбачається схвалити основнi засади програми скоординованих дiй органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, Нацiонального банку України, суб’єктiв будiвельного ринку, iнвесторiв щодо надання житловому будiвництву статусу нацiонального прiоритету.

Передбачається схвалити проект Закону України „Про Будiвельну палату України”, реалiзацiя якого дозволить упорядкувати дiяльнiсть забудовникiв i iнших учасникiв будiвельного ринку, зменшити ризики ведення будiвельної дiяльностi, створити додатковi стимули для будiвельникiв i гарантiї для iнвесторiв, посилити вiдповiдальнiсть перед ними. Все це сприятиме пiдвищенню ефективностi будiвельного комплексу України, збiльшенню обсягiв будiвництва, змiцненню фiнансово-господарської дисциплiни в будiвельнiй галузi, що матиме суттєвий макроекономiчний ефект.

На Зборах планується також пiдвести пiдсумки дiяльностi Будiвельної палати України у 2006-2007 роках, затвердити програму дiяльностi Палати у 2008 роцi, розглянути ряд органiзацiйних питань її дiяльностi.

У Зборах передбачається участь понад однiєї тисячi представникiв будiвельного комплексу, якi представлятимуть Автономну Республiку Крим, усi областi, мiста Київ i Севастополь, а також усi 27 регiональних представництв Палати.

Це проблеми подолання системної кризи у житловiй сферi, збiльшення обсягiв житлового будiвництва, i зокрема будiвництва доступного житла, модернiзацiї застарiлого житлового фонду, питання участi вiтчизняних будiвельникiв у пiдготовцi проведення Євро 2012, створення центральною та мiсцевою владою сприятливих умов для стимулювання будiвельного бiзнесу, формування цивiлiзованого ринку землi та земельних вiдносин, спрощення дозвiльних процедур, запровадження податкових стимулiв будiвельникам, енергозбереження, пiдвищення рiвня безпеки у будiвництвi та в ходi експлуатацiї об’єктiв будiвництва, легалiзацiї ринку нерухомостi, розвитку будiвництва у депресивних регiонах, створення ефективної правової бази у цiй сферi тощо.

Планується обговорити проблеми посилення впливу Будiвельної палати України як професiйної органiзацiї на хiд розв’язання цих проблем, забезпечення сталого зростання будiвельного комплексу. Зборами будуть ухваленi рiшення щодо реалiзацiї заходiв, передбачених Указом Президента України вiд 08.11.2007 № 1077/2007 „Про заходи щодо будiвництва доступного житла в Українi та полiпшення забезпечення громадян житлом”, i щодо ухвалення Закону України „Про державну пiдтримку забезпечення громадян житлом та розвиток житлового будiвництва” (реєстр. № 2809), поданого Президентом України до Верховної Ради України V скликання для розгляду у невiдкладному порядку.

На Зборах передбачається схвалити основнi засади програми скоординованих дiй органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, Нацiонального банку України, суб’єктiв будiвельного ринку, iнвесторiв щодо надання житловому будiвництву статусу нацiонального прiоритету.

Передбачається схвалити проект Закону України „Про Будiвельну палату України”, реалiзацiя якого дозволить упорядкувати дiяльнiсть забудовникiв i iнших учасникiв будiвельного ринку, зменшити ризики ведення будiвельної дiяльностi, створити додатковi стимули для будiвельникiв i гарантiї для iнвесторiв, посилити вiдповiдальнiсть перед ними. Все це сприятиме пiдвищенню ефективностi будiвельного комплексу України, збiльшенню обсягiв будiвництва, змiцненню фiнансово-господарської дисциплiни в будiвельнiй галузi, що матиме суттєвий макроекономiчний ефект.

На Зборах планується також пiдвести пiдсумки дiяльностi Будiвельної палати України у 2006-2007 роках, затвердити програму дiяльностi Палати у 2008 роцi, розглянути ряд органiзацiйних питань її дiяльностi.

У Зборах передбачається участь понад однiєї тисячi представникiв будiвельного комплексу, якi представлятимуть Автономну Республiку Крим, усi областi, мiста Київ i Севастополь, а також усi 27 регiональних представництв Палати.


Комментариев: 0    Просмотров: 172

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus