Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Простiр для iнвесторiв

Простiр для iнвесторiв

На розгляд мiстобудiвної ради було представлено схему планування Днiпровського району. Її розробили згiдно з Генеральним планом розвитку Києва до 2020 року. За словами головного архiтектора проекту Михайла Токарєва, через те, що згадана територiя забудована неоднорiдно, зодчi запропонували розбити її на окремi житловi i промисловi зони. Вiдтак у межах окремих житлових масивiв утворять мiкрорайони i квартали з необхiдною системою громадського обслуговування населення, подбають також i про зручне транспортне i пiшохiдне сполучення, зручнi пiд’їзди до лiкарень, дитсадкiв, шкiл, торговельних центрiв. Схема також мiстить детальний план розвитку всiєї вулично-дорожньої мережi Днiпровського району, а також створення сучасних магiстралей безперервного руху — аби полiпшити пропускну спроможнiсть. Розв’язати проблему транзиту в означеному проектi мають намiр насамперед завдяки будiвництву пiвденної та захiдної частин зовнiшнього обходу вiд шосе Київ-Харкiв до автомагiстралi Київ-Чоп. Крiм того, автори запропонували два варiанти використання територiй Русанiвських садiв i приватного сектора Микiльської слобiдки. У першому передбачається перепрофiлювати цi площi, розмiстивши там житловi мiкрорайони. Другий варiант стосується тiльки питань впорядкування вказаних районiв, без будь-яких змiн структури i необхiдного при цьому знесення iснуючої забудови. Загалом же протягом п’ятнадцяти рокiв у Днiпровському районi житлова забудова зросте iз семи з половиною до дванадцяти з половиною мiльйонiв квадратних метрiв. Згiдно iз пiдрахунками, реконструкцiя та спорудження нових об’єктiв (житла, офiсiв, торговельних центрiв, шкiл, транспортних розв’язок) коштуватиме приблизно 62 мiльярди гривень.

Експерти мiстобудiвної ради зiйшлися на думцi, що представлена схема має основу для подальших творчих мiркувань. Архiтектори рекомендували розробникам зосередитися на зональнiй структурi, яка визначить функцiональне призначення окремих територiй. Водночас проектувальники мають ще доопрацювати транспортний вузол, оскiльки зi щорiчним зростанням кiлькостi авто передбачених у планi дорiг явно бракуватиме. При подальшiй роботi потрiбно також включити до документа днiпровськi острови i Гiдропарк. До слова, розробленою схемою також передбачено заходи, спрямованi на полiпшення навколишнього середовища та замiни iнженерних мереж.

Чимало фахiвцiв вважають, що у запропонованiй роботi є чимало iнвестицiйно привабливих територiй. Особливо у мiсцях можливої реконструкцiї п’ятиповерхiвок, зведених у 50—60 роках минулого столiття, — так званих хрущовок. Майданчиками для нового будiвництва можуть стати i територiї промислових пiдприємств, якi вже втратили своє першочергове значення i наразi використовуються неефективно чи змiнили функцiональне призначення.

Головний архiтектор мiста Василь Присяжнюк зазначив, що у разi врахування всiх зауважень схема, розроблена фахiвцями Центру мiстобудування i архiтектури, може бути затверджена депутатами Київради вже до кiнця нинiшнього року. Але до цього в днiпровцi мають провести громадськi слухання. Загалом же такi детальнi плани забудови фахiвцi мають розробити для кожного столичного району.


Комментариев: 0    Просмотров: 168

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus