Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Рятiвний круг для недобудов!

Рятiвний круг для недобудов!
А пропозицiя комiсiї УСПП з питань розвитку будiвельної галузi така: звiльнити певнi категорiї громадян вiд сплати податку на додану вартiсть при придбаннi житла. I таким чином активiзувати процес завершення будiвництва житлових об`єктiв, рiвень готовностi яких 70 i бiльше вiдсоткiв.

До речi, у груднi минулого року був прийнятий Закон Про запобiгання впливу свiтової фiнансової кризи на розвиток будiвельної галузi та житлового будiвництва, спрямований на комплексне подолання кризових явищ у галузi. Вiн стосується об`єктiв незавершеного будiвництва, доступу до iпотечного кредитування (предметом iпотеки визначено недобудови), зменшення тиску на забудовника (зокрема передбачається можливiсть вiдстрочення вiдрахувань на iнженерно-транспортну iнфраструктуру), зниження ризику втрати земельної дiлянки через припинення будiвництва (є змога продовжувати договори використання дiлянок на тих самих умовах), використання коштiв Стабiлiзацiйного фонду для надання кредитiв на завершення будiвництва житла, яке здiйснювалося iз залученням iпотечних ресурсiв, а також для викупу у забудовникiв нереалiзованого житла з подальшим його використанням на формування фондiв соцiального житла. Крiм того, документом запроваджено новий механiзм - оренда житла з викупом.

Стосовно Стабiлiзацiйного фонду уряд уже затвердив вiдповiдну постанову, каже заступник начальника управлiння розробки й реалiзацiї державно-житлових програм Мiнрегiонбуду Володимир Височiн. Але фiнансування поки що нема. Постанова автоматично почне дiяти пiсля внесення змiн до держбюджету-2009, коли будуть передбаченi кошти за цими напрямками використання.

За його словами, мiнiстерство визначило 456 житлових об`єктiв, на добудову яких потрiбно 7,3 мiльярда гривень. Створена спецiальна комiсiя Мiнфiну, Мiнекономiки, Мiнрегiонбуду. Вона, як тiльки з`являтимуться кошти з держбюджету, на умовах конкурсного вiдбору визначатиме об`єкти, що дофiнансовуватимуться з бюджету. Є нюанс - цi кошти не напряму спрямовуватимуться забудовникам, а через фiзичних осiб. Бо державна пiдтримка й полягає в тому, щоб допомогти конкретнiй людинi. Тобто, запропонувавши пiльговi умови, зацiкавити населення додатково внести свої кошти в недобудови.

Водночас доки вноситимуться необхiднi змiни до бюджету, держава, вiдмiнивши сплату ПДВ при реалiзацiї житла, зробить реальний внесок у здешевлення квадратного метра, вважає член комiсiї УСПП Михайло Бур`янський. Вiн переконаний, що такою пропозицiєю неодмiнно зацiкавилися б вiйськовi, працiвники МНС, МВС, оскiльки велика кiлькiсть сiмей чекає житла. Це той реальний прошарок населення, який за умови скасування ПДВ та сплати початкового внеску в розмiрi 20 вiдсоткiв вартостi квартири мiг би купувати житло. Звiсно, слiд чiтко визначити категорiї населення, яким надавати пiльгу.

За його пiдрахунками, завдяки такому першому внеску й можна закумулювати на добудову житла 7,3 мiльярда гривень. Таким чином цi грошi дадуть змогу забудовникам вiдновити роботи. Iнакше, на думку М. Бур`янського, можна втратити цiлий рiк i недобудованi об`єкти просто не витримають ще однiєї зими. Потрiбно використовувати будь-яку можливiсть, щоб будiвельна галузь запрацювала, в тому числi за напрямками розв`язання гострих соцiальних проблем - вiдновлення будiвництва житла, забезпечення доступу до житла громадян.


Комментариев: 0    Просмотров: 156

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus