Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Вiдкритий лист Київському мiському Головi Л. М. Черновецькому

Вiдкритий лист Київському мiському Головi Л. М. Черновецькому

Шановний Леонiде Михайловичу,

Всi нашi неодноразовi звернення вiд iменi кiлькасот громадян (з їх пiдписами) протягом останнiх п’яти мiсяцiв Вами та чиновниками пiдпорядкованих Вам iнстанцiй на превеликий жаль iгноруються як це було завжди, при Ваших попередниках.

З обранням Вас на цю важливу посаду ми сподiвалися на глибокi перемiни та на реалiзацiю Ваших передвиборчих обiцянок про те, що Ви будете захищати права кожного окремого громадянина, розберетесь з кожним корумпованим чиновником, та не допустите їх свавiлля. Але складається враження, що говориться одне, а робиться друге, як це було завжди в корумпованому Києвi.

Особисто на Ваше iм’я в травнi цього року ми надсилали лист, в якому повiдомляли про порушення чинного законодавства чиновниками Київської мiської адмiнiстрацiї та керiвниками фiрми „ЮГА - Групп”, однак цей лист не був розглянутий Вами, а нам надана формальна вiдписка з Днiпровської районної в м. Києвi державної адмiнiстрацiї.
Аналогiчнi листи ми направили Президенту України, Генеральному Прокурору, Мiнiстру внутрiшнiх справ, Мiнiстру будiвництва та архiтектури, Мiнiстру молодiжної полiтики та спорту т.i. Але цi листи також було переадресованi Вам та пiдпорядкованим Вам iнстанцiям, якi „успiшно” вiдписалися, надавши формальнi вiдповiдi.

В порушення вимог чинного законодавства, без громадського обговорення, розпорядженням Київської мiської державної адмiнiстрацiї вiд 01.06.05 р. № 910 товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю „ЮГА - Групп” вiдведена земельна дiлянка пiд реконструкцiю гуртожитку на вул. Будiвельникiв, 30 та пiд будiвництво прибудови у виглядi багатоповерхового будинку до реконструйованого гуртожитку. Будiвництво прибудови, а фактично нового будинку, передбачено на територiї двору, без узгодження з нами, громадянами, якi проживають в прилеглих будинках, що порушує нашi права на повноцiнний вiдпочинок, оскiльки будiвництво передбачено на територiї спортивного i дитячого майданчикiв та зелених насаджень.

Пiсля цього забудовник:

1. Не маючи вiдповiдного дозволу на початок будiвництва знiс дитячий та спортивний майданчики, огородив цю територiю, порушив асфальтове покриття, чим порушив нашi права та права наших дiтей на вiдпочинок та заняття спортом, що передбаченi Законом „Про фiзичну культуру та спорт” (зокрема ст. 29 Закону забороняє знесення спортивних споруд).
2. Без належного дозволу органiв екологiї та обговорення з територiальною громадою вирубав зеленi насадження – сквер, що мiстився навколо зруйнованих майданчикiв.

3. Всi цi пiдготовчi роботи до будiвництва виконувалися без громадського обговорення будiвельної документацiї, як того вимагають Правила забудови мiста Києва.

4. Вiдсутня документацiя на початок будiвництва, будiвництво реально не розпочато, але може повторитися афера ТОВ „Елiта - Центр”, тому що квартири в будинку активно продаються з порушенням ряду норм чинного законодавства. Нашi звернення до Вас та правоохоронних органiв мiста Києва про порушення кримiнальної справи з цих пiдстав та припинення протиправної дiяльностi залишилось без реагування та вiдповiдi в нашу адресу.

5. 22 серпня з метою надання видимостi законностi запланованого будiвництва ТОВ „ЮГА - Групп” та представники Днiпровської райдержадмiнiстрацiї провели громадське обговорення будiвельної документацiї з грубими порушеннями чинного законодавства. Завчасно, як це передбачено порядком громадського обговорення мiстобудiвної документацiї в м. Києвi, нас не попередили, умисно направивши лист – повiдомлення на неiснуючу адресу. В обговоренi брали участь 63 громадянина, якi проживають в iнших частинах мiста Києва або зовсiм не проживають в мiстi Києвi, а також особи, якi придбали квартири в будинку, що планується будувати. З цього приводу ми направили до прокуратури м. Києва та до прокуратури Днiпровського району м. Києва заяви про порушення кримiнальної справи.

Ми вважаємо, що живемо у вiльнiй демократичнiй країнi, де повиннi виконуватися вимоги законодавства, де чиновники вiдповiдають за зловживання посадовим становищем, де горе – бiзнесмени, якi будь – яким шляхом бажають отримати прибуток, та при цьому нехтують законом, несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

Тому, вважаючи, що порушенi нашi права, доводимо до Вас наше волевиявлення згiдно з законодавством та конституцiєю України.

- Ми не хочемо, щоб у нашому дворi руйнувалися споруди соцiального призначення, вирубувалися дерева, а на їх мiсцi виростали будинки – монстри, порушуючи спокiйний та затишний мiкроклiмат у дворi, що формувався та панував тут протягом кiлькох останнiх десятирiч.
- Ми не хочемо погiршення екологiї внаслiдок великої кiлькостi машин, що неодмiнно з’являться у наших дворах та в паркiнгу, який передбачено збудувати у безпосереднiй близькостi до дитячих дошкiльних закладiв.

- Ми не хочемо, щоб нас обдурювали при так званих обговореннях, що проводяться кулуарне шахраями – бiзнесменами та корумпованими чиновниками.
- Ми не хочемо, щоб нехтуючи нашими iнтересами, цiною нормального проживання i вiдпочинку нас i наших дiтей, хтось, вдершись в наш мiкрорайон i порушивши його спокiйне iснування, просто заробив на цьому грошi.

Ми хочемо, щоб у нашому дворi було вiдновлено те, що на сьогоднi зруйновано спiльними злочинними зусиллями бiзнесменiв та нечесних чиновникiв - мiсце вiдпочинку, дитячий майданчик та майданчик для заняття спортом, зеленi насадження, i щоб вечорами ми могли чути дитячий галас, а не гуркiт приїжджаючих машин.

Тому, як Вашi виборцi, шановний Леонiде Михайловичу, ми вимагаємо:
1. Надати розпорядження не надавати жодних дозволiв на початок робiт та будiвництво нової багатоповерхової будiвлi у виглядi прибудови до реконструйованого гуртожитку за адресою: м. Київ, вул. Будiвельникiв, № 30.

2. Зобов’язати ТОВ „ЮГА - Групп” поновити дитячий та спортивний майданчики, вiдновити вирубаний сквер та понiвечений асфальт у дворах. А також знести незаконно зведену огорожу, оскiльки ми змушенi будемо прийняти рiшення про знесення огорожi своїми силами, силами мешканцiв прилеглих будинкiв.

3. Зобов’язати голову райдержадмiнiстрацiї Днiпровського району м. Києва взяти участь в громадському обговореннi, яке ми проведемо у попередньо визначений час за участю громадськостi, бiльшостi мешканцiв прилеглих будинкiв, засобiв масової iнформацiї, представникiв правоохоронних органiв, забудовника та iнших зацiкавлених осiб. Нам немає чого ховати, ми бажаємо широкого i чесного обговорення.

4. Притягнути до вiдповiдальностi посадових осiб, якi пiдписали документи на вiдвiд земельної дiлянки та протокол нелегiтивних громадських слухань вiд 22 серпня 2006 року, iнiцiйованих ТОВ „ЮГА - Групп”.

5. На сесiї мiської ради народних депутатiв скасувати попереднє рiшення про видiлення земельної дiлянки пiд будiвництво прибудови до реконструйованого гуртожитку по вул. Будiвельникiв, 30.

Цi заходи потрiбно здiйснити для зняття напруги у нашому мiкрорайонi. Ми пiдемо на все, аби не допустити будiвництва без урахування наших iнтересiв. Для його зупинення ми змушенi будемо використати всi заходи громадського впливу та супротиву.
Також запрошуємо Вас особисто, шановний Леонiде Михайловичу, взяти участь в громадському обговоренi, яке ми незабаром органiзуємо, та про яке повiдомимо додатково заздалегiдь. Впевненi, що Ваша участь в обговоренi стане проявом широкої народної демократiї та взiрцем поваги та турботи про киян з боку київської влади.

З повагою, Дiдик С. Д.

Голова правлiння громадської органiзацiї “Спiлка захисту прав мешканцiв буд. №№ 4,6 по вул. Кракiвськiй, № 17 по вул. Червоноткацькiй, №№ 322, 2815 по вул. Будiвельникiв в мiстi Києвi. ”
та 258 родин – мешканцiв мiкрорайону “Соцмiстечко”. Тел. 8 050 351 94 35


Комментариев: 0    Просмотров: 271

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Новостройки в Украине

+ Добавить новостройку
Престиж Холл

Жилой комплекс "Престиж Холл"

Адрес: Киев, Анри Барбюса, 37/1.

Класс: Премиум

Готовность: строящийся

Площадь квартир: от 53 м2 до 270 м2

Сайт: http://www.prestigehall.com.ua

Арт Холл

Жилой комплекс "Арт Холл"

Адрес: Киев, Воровского, 21.

Класс: Де-люкс

Готовность: действующий

Площадь квартир: от 91 м2 до 353 м2

Сайт: http://www.arthall.ua

Министерский

Жилой комплекс "Министерский"

Адрес: Киев, Кондратюка, 1.

Класс: Бизнес

Готовность: действующий

Площадь квартир: от 43 м2 до 261 м2

Цена: от 702 $/м2

Сайт: http://www.ministersky.ua

Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus