Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow До кiнця року Мiнбуд пiдготує нормативну базу для встановлення автономних систем опалення

До кiнця року Мiнбуд пiдготує нормативну базу для встановлення автономних систем опалення

Рiшенням президiї науково-технiчної ради Мiнбуду «Про результати натурних обстежень роботи поквартирних систем опалення з використанням газового обладнання багатоквартирних житлових будинкiв та пропозицiї щодо вдосконалення нормативної бази», передбачено завершити у 2006 р.

розроблення та пiдготовку до затвердження нової редакцiї ДБН „Газопостачання” та ДБН „Опалення, вентиляцiя та кондицiонування” з врахуванням змiн та сучасних тенденцiй теплозабезпечення будiвель i споруд.
Необхiднiсть прийняття такого рiшення викликана тим, що скарги мешканцiв спричинили до заборони Мiнiстерством охорони здоров`я України мiсцевим службам санепiдемнагляду надавати погодження щодо обладнання житлових будинкiв при новому будiвництвi, а також при переобладнаннi iснуючого фонду поквартирними системами опалення з вiдведенням продуктiв згоряння через зовнiшнi стiни будинкiв, посилаючись на вiдсутнiсть погодження ДБН В.2.5-20-2001 „Газопостачання” з МОЗ України та методики розрахунку розсiювання викидiв продуктiв згоряння через зовнiшню стiну житлових будинкiв, пiдтвердженої вiдповiдними науковими i натурними дослiдженнями їх безпечної експлуатацiї.
Ранiше, з метою поширення iндивiдуальних систем опалення в житлових будинках до 10-поверхiв Мiнбуд погодив програми експериментального впровадження рiзних систем поквартирного опалення житлових будинкiв вище 5 поверхiв для мiст Вiнницi, Тернополя, Одеси, Днiпропетровська.
У березнi поточного року Київським нацiональним унiверситетом будiвництва i архiтектури, на замовлення Мiнбуду України, проведенi дослiдження роботи поквартирних систем опалення на будинках, якi знаходяться в експлуатацiї декiлька опалювальних сезонiв в мiстах Днiпропетровську, Синельниковому, Житомирi, Вiнницi, с. Новi Петрiвцi Київської областi. До цiєї перевiрки було також залучено фахiвцiв санiтарно-епiдемiологiчної служби МОЗ та Iнституту гiгiєни та медичної екологiї iм. О. М. Марзеєва АМН України. Цi обстеження не виявили перевищення нормативних показникiв вмiсту чадного газу в примiщеннях квартир, розташованих поруч з квартирами, обладнаними iндивiдуальними системами.
З метою нормативного врегулювання застосування систем поквартирного опалення, уточнення вимог до них, виходячи з позицiї служб Головного державного санiтарного лiкаря України щодо необхiдностi перегляду коригування чинної нормативної бази з проблеми, ВАТ „УкрНДIiнжпроект” розробив пропозицiї щодо внесення змiн до чинних ДБН В.2.5-20-2001 „Газопостачання„.
Рiшенням НТР також передбачено розроблення у III кварталi 2006 р. ДСТУ «Iнженерне обладнання споруд. Поквартирне теплопостачання житлових будинкiв з теплогенераторами на газовому паливi. Загальнi вимоги» та Правила експлуатацiї поквартирних систем опалення з урахуванням вимог до сервiсного обслуговування.
Мiнбуд надаватиме науково-методичну допомогу мiсцевим органам виконавчої влади, проектним, будiвельно-монтажним органiзацiям та пiдприємствам-виробникам щодо запровадження нових технiчних рiшень iз теплозабезпечення житлового фонду.
Спiльно з фахiвцями МОЗ, МНС, Мiнприроди, АМН України планується розробити «Методику розрахунку розсiювання викидiв продуктiв згоряння через зовнiшню стiну житлових будинкiв вiд газового обладнання систем поквартирного опалення» для проектування таких систем та безпечної їх експлуатацiї.

 http://minbud.gov.ua


Комментариев: 0    Просмотров: 187

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus