Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Податок з нерухомостi вдарить по багатих

Податок з нерухомостi вдарить по багатих

Сергiй ТЕРЬОХIН, народний депутат України, фракцiя «БЮТ»: «Податок на нерухомiсть може приносити близько 12 млн. грн. в мiсцевi бюджети щороку»...

Запровадження податку на нерухомiсть на стадiї дискусiй. Вiдверто кажучи, зараз навiть не iснує нормального законопроекту з цього питання. Є тiльки проект, який, наскiльки я знаю, був пiдготовлений податковою адмiнiстрацiєю, але вiн навiть не пройшов затвердження Кабiнетом Мiнiстрiв.

Хочу сказати, що питання запровадження цього податку в Українi є актуальним, i нам обов`язково потрiбно запровадити податок на нерухомiсть. Можу навiть сказати, що ми з цим запiзнилися. Запровадження цього податку призведе до збiльшення доходiв бюджетiв, до зменшення випадкiв податкового планування при отриманнi прибуткових податкiв як для фiзичних осiб, так i для пiдприємств.

На мою думку, базою до оподаткування має бути нерухомiсть. Тобто все нерухоме майно. Оцiнювати майно можна за багатьма принципами. Є рiзноманiтнi прийоми оцiнки майна — актуарна оцiнка, оцiнка по методу аналогiй. На першому етапi ми можемо по промисловiй власностi пiдiйти до бухгалтерської оцiнки, по приватнiй власностi, яка не використовується в бiзнесi, за висновками БТI або по принципу аналогiй, коли оцiнюється стара власнiсть як нова iз понижуючими коефiцiєнтами. Також можна запровадити регiональнi коефiцiєнти. Все це не має викликати особливих проблем.

Вiдносно пропозицiй щодо несплати податку з нерухомостi при площах майна менше 80 кв. м, то в теорiї — це неправильно. Бо ж оподатковується не власник, а нерухомiсть. Це є головним принципом оподаткування власностi. Грубо кажучи, якщо хтось не платить податок, то тодi накладається стягнення не на того, хто не заплатив, а на власнiсть. Бо є зрозумiлим, що з`ясувати, кому належить та чи iнша квартира, дуже важко. Власнiсть може здаватися в оренду, передаватися в спiльну власнiсть або вкладатися в сумiснi проекти. I хто там власник — незрозумiло.

Зрозумiло, бiднiшим людям буде важко платити цей податок. Тому на першому етапi можна запропонувати не оподатковувати мiнiмальнi санiтарнi норми площi житла в розрахунку на людину. В проектi це було 21 кв. м у мiстi та 30 квадратiв у селi. Обов`язковими мають бути поправочнi коефiцiєнти стягнення податку на строк побудови нерухомостi, тобто зносу, та поправочнi коефiцiєнти на регiон знаходження нерухомостi. Однозначно, що податок на нерухомiсть має бути чисто мiсцевим податком. Вiн має платитися добровiльно власником, це дуже цiкавий податок — його нiхто не стягує, а якщо його не заплачено, то тодi єдиною функцiєю ДПА буде взяти майно i продати його. З виручки забрати заборгованiсть, а решту повернути тому, хто доведе, що це його майно.

Як правило, за досвiдом iнших країн, податок на нерухомiсть є невеликим. Зазвичай вiн становить один — максимум два вiдсотки вiд вартостi майна на рiк. Якщо ж це є промисловою нерухомiстю, то, як правило, це залiковий податок корпоративному податку, тобто податку на прибуток. Платиться той податок, що вище. Або податок на прибуток пiдприємства, або податок на майно. За таких обставин приховувати прибутки пiдприємствам стане не дуже вигiдно.

Перспективи цього податку залежать вiд полiтичних конфiгурацiй в Українi. Не зацiкавлений в цьому податку непересiчний українець, а великi власники, якi платитимуть бiльше. Скажiмо, металургiйний завод не зможе показувати свої балансовi збитки, як це сьогоднi вiдбувається, бо все одно вiн заплатить цi грошi податком на нерухомiсть. Ми робили оцiнку на середину минулого року за потенцiйними надходженнями вiд податку на нерухомiсть. Якщо взяти всю активну частину основних фондiв плюс житловий фонд, то на минулий рiк було близько дванадцяти мiльярдiв гривень потенцiйних стягнень до мiсцевих бюджетiв при ставцi 0,5% на рiк. Щодо пропорцiї в цьому податку, то бiльшiсть грошей буде платити населення. Якщо казати приблизно, то десь 70% iз надходжень буде платити населення.

http://www.delo.ua


Комментариев: 0    Просмотров: 234

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus