Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Квартирне питання по-вiнницькi!

Квартирне питання по-вiнницькi!

  На ринку будiвництва житла першi ознаки спаду намiтились ще у 4 кварталi 2007 року. Цього ж року спад набув стiйкої тенденцiї. За свiдченнями провiдних гравцiв будiвельного ринку, оптимiстичний прогноз на 2008 рiк дає їм зниження темпiв будiвництва на 25-30%.

Причиною колапсу на ринку нерухомостi його учасники називають проблеми з iпотечним кредитуванням, адже вiднедавна бiльшiсть банкiв або майже не видають iпотечнi кредити, або видають їх пiд 20 та бiльше вiдсоткiв у гривнi, та 16-18% у валютi. Справа у тiм, що наш регiон не належить до середнячкiв за показником доходiв громадян, а вартiсть житла на первинному ринку з початку року перетнула показник у 5 тис. гривень за 1 кв. м, а на вторинному - добiгла до 6,5-7 тис. гривен/кв. м. Тому бiльшiсть операцiї iз купiвлi-продажу житла здiйснювались iз залученням кредитних коштiв. I якщо на початок року цей показник коливався в межах 62-68%, то зараз за рiзними оцiнками коливається вiд 15% до 25%.

Введення НБУ жорсткого обмеження на кредитування банками може дати зворотну реакцiю... ще бiльшi темпи iнфляцiї

Велика вiйна держави проти iнфляцiї, i як кажуть чиновники, за гаманцi незаможних українцiв, як i завжди у таких випадках боком вилазить пересiчним громадянам. Iнфляцiя не тiльки не зупинилася, але й має тенденцiю до стрiмкого зростання восени цього року - прогнозують показник у понад 20% у рiчному вимiрi. I якщо уряд бореться iз цим загальносвiтовим явищем переважно гучними заявами та звинуваченнями когось у потаканнi iнфляцiї, то Нацiональний банк вирiшив трохи звiльнити нашi гаманцi вiд надлишкової грошової маси., яка, на його думку, тисне на споживчий ринок. Крiм того, НБУ намагається закрути гайки активнiй кредитнiй полiтицi вiтчизняних банкiв, намагаючись у будь-який спосiб скоротити споживче кредитування. Але такi дiї призвели не до значного зниження обсягiв споживчих кредитiв, адже для бiльшостi банкiв такi кредити є найвигiднiшим видом кредитування, а до колапсу на ринку дострокового, iнвестицiйного та iпотечного кредитування.

Iпотечна криза на ринку нерухомостi не призведе до здешевлення вартостi будiвництва житла

Нинi ринок нерухомостi майже повнiстю завмер й функцiонує тiльки за рахунок тих операцiй, якi стосуються переїзду або розселення сiмей. При цьому такий розвиток подiй поки що не призвiв до падiння цiн на ринку житла. До того, будiвельники прогнозують, що за таких умов вартiсть житла на первинному ринку не тiльки не зменшиться, а може зрости. Адже цей бiзнес у Вiнницi на вiдмiну вiд столичного ринку не є над прибутковим. Середнiй показником рентабельностi бiльшостi будiвельних органiзацiй областi коливається в межах 15-20%, а за рахунок подорожчання енергоносiїв, будiвельних матерiалiв та зростання рiвня заробiтних плат, це може призвести до того, що вартiсть новозбудованого житла на кiнець року може сягнути позначки 5,6-5,8 тис. гривень/кв. м. Все це може призвести до того, що за рiк з цього ринку можуть пiти до 20% невеликих будiвельних органiзацiй, якi або переключаться на будiвництво комерцiйної нерухомостi, де поки що попит переважає пропозицiю, або взагалi закритися, або приєднатися до бiльш потужних колег.

Серед рiелтерiв очiкується значне скорочення кадрiв

На вторинному ринку, де переважно оперують бiльшiсть агентств нерухомостi, прогнозований розвиток подiй дещо iнший. По-перше, за рахунок того, що бiльшiсть пропозицiй на цьому ринку складають так званi хрущовки iз невеликою площею квартир, вартiсть житла на якому в останнi 3 роки росла по 20-30% щорiчно i зараз ситуацiя на ньому, на думку фахiвцiв, є дещо перегрiтою. Адже вартiсть 1 кв. метра тут на 30-40% вища за первинний ринок. Це дає привiд очiкувати, що восени вторинний ринок не витримає напруги й цiни впадуть на 15-20%. Окрiм того, скорiше за все, ситуацiя на вторинному ринку призведе до значного зниження попиту на хрущовки iз переорiєнтацiєю потенцiйних покупцiв або на придбання житла на первинному ринку, або на придбання замiсть квартири земельних дiлянок.
По-друге, стiйке зростання цiн на ринку вторинного житла, яке спостерiгалося в останнi 3-5 рокiв, призвело до появи великої кiлькостi посередникiв. Тiльки у Вiнницi кiлькiсть агентств нерухомостi на початок весни перевищувала 100 установ. Але пiсля того, як продаж квартир майже зупинивсь, бiльшiсть з них залишились на хлiбi й водi, а до кiнця року з них залишиться живими не бiльше 20-30.

Вiнничани переключаються на замiську нерухомiсть та придбання земельних дiлянок

Єдиною сферою, яка майже не постраждала вiд iпотечної кризи, є iндивiдуальне житлове будiвництво. Справа у тiм, що кредитування будiвництва житла не встигло набрати у нашому регiонi великої популярностi й переважно ведеться за рахунок коштiв самих забудовникiв. По друге, постiйне зростання вартостi будiвельних матерiалiв змушує велику частину тих, хто будує собi житло, робити це швидше.
Крiм того, частина вiнничан, якi ранiше планували придбати собi квартиру у Вiнницi за рахунок iпотечного кредитування, вирiшила переорiєнтуватися на придбання житла у примiських селах. I вже зараз у найближчих до Вiнницi селах вартiсть будникiв зросла за останнi пiвроку на 30% i у деяких випадках зрiвнялась iз вартiстю приватних будинкiв в межах мiста.


Комментариев: 0    Просмотров: 236

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus