Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Мрiя на шiстдесят квадратних метрiв

Мрiя на шiстдесят квадратних метрiв

З теплотою i надзвичайним задоволенням згадують кiнець 90-х вiнничани, хто встиг купити квартири в той час. Адже за декiлька рокiв цiни на нерухомiсть зросли в кiлька разiв, i з тих пiр процес галопуючого їх зростання не припиняється. Сьогоднi рiвень вартостi житла наближається до середньоєвропейського, на вiдмiну вiд прибуткiв. Вiдтак при зарплатi 700-800 гривень треба бути Дунканом Маклаудом, щоб виплатити кредит банковi чи назбирати грошей на власну квартиру за 50-60 тисяч доларiв. До слова про кредити. Будь-якого європейця ми легко шокуємо вiдсотками, що беруть банки за iпотечну позичку - навряд чи який Банк оф Нiмеччина знайшов би бодай одного клiєнта, запропонувавши iпотеку, вiдсотки якої в три-чотири рази вищi, нiж у колег.
Але ж ми, схiднi слов`яни, народ парадоксiв - живемо не завдяки, а наперекiр. Цiни астрономiчнi, вiдсотки ненормальнi, а попит на нерухомiсть перевищує пропозицiю...

Головне - аналiз
Аналiз цiн i тенденцiй на ринку нерухомостi - дуже енергомiстка i невдячна робота. Галопуюче неочiкуване їх зростання є пiдтвердженням цього. Складнiсть у тому, що цiна нерухомостi - це не просто цiна товару.
Навiть просте перерахування цiноутворюючих факторiв i питома вага кожного з них - питання дискусiйне. I цей список залежить вiд конкретного аналiтика, оцiнювача.
Причина, очевидно, в тому, що квартирне питання для українцiв дуже болiсне, загалом не вирiшене, а цiна на житло є сильним подразником для бiльшостi населення, включаючи самих аналiтикiв.
Очевидно, саме емоцiйна складова є першопричиною пошуку винних. Вона ж є основним джерелом поширення теорiї змови на ринку нерухомостi. Як основне джерело бiд найчастiше називають спекулянтiв. До цiєї категорiї вiдносять перекупникiв, брокерiв, агентства нерухомостi, будiвельнi компанiї.
Що таке спекуляцiя? Це необхiдний елемент iснування ринку, особливо на початкових етапах його розвитку, iнструмент його вирiвнювання та насичення.
Основа успiху спекулянта - вдалий прогноз на цiну, що буде в майбутньому.
Прибутковiсть спекулянта, який працює на ринку нерухомостi, визначається як станом ринку в поточний момент (а український ринок - недорозвинений), так i вмiнням самого спекулянта оцiнити об`єкт та вдало спрогнозувати його майбутню цiну.

Кредити на житло: дорого i сердито,
або Акцiя Подаруй банку квартиру
Згiдно з даними минулорiчного соцопитування, власне житло - проблема №1 для майже третини вiнничан. Одна справа, якщо є необхiднi кошти, i зовсiм iнша - якщо, навiть вiдкладаючи щомiсяця певну суму, назбирати на квартиру все одно не вдається, оскiльки цiни на нерухомiсть зростають куди швидше за доходи. Виходом iз цього замкненого кола може бути iпотечний кредит. Але, зважившись на такий крок, потрiбно зважити не лише всi за i проти, а й правильно порахувати власний прибуток. Бiльшiсть банкiв не видасть кредит, якщо з урахуванням виплати процентiв у людини не залишатиметься на руках принаймнi прожитковий мiнiмум.
Окрема тема - розмiр самих вiдсоткiв, якi необхiдно платити банку. В даному випадку спрацьовує правило: кредитуватися вигiднiше в iноземнiй валютi, а зберiгати кошти - в нацiональнiй. До того ж ставка кредиту прив`язана до ставки депозиту, от ми i маємо, що, беручи кредит в банку для придбання житла, людина повинна розумiти, що iнодi за цей час вона виплачує банку ще одну квартиру.
Наприклад, при купiвлi квартири через банк за 30 тисяч доларiв з рiчною ставкою у 15%, через десять рокiв позичальник виплатить фiнансовiй установi вiдсоткiв на загальну суму 22,68 тисячi доларiв, тобто разом - 52,68 тисячi доларiв. Якщо аналогiчний кредит береться на 20 рокiв, то позичальник сплачує за кредитами в цiлому 45,18 тисячi доларiв, таким чином, початковi 30 тисяч перетворюються у 75,18 тисячi доларiв.
Цiкаво, що якби аналогiчний кредит брався в Європi чи Америцi, то по закiнченнi 10-рiчного термiну кретитування американець чи європеєць переплатив би приблизно шiсть тисяч доларiв чи євро.
З iншого боку, в банках зазначають, що краще взяти квартиру сьогоднi, адже не вiдомо, яку цiну за неї доведеться вiддати завтра.

Дефiцитнi хатки
У Вiнницi дефiцит житла. Це, у свою чергу, спричиняє ажiотажний попит на нього та стабiльне пiдвищення цiн.
Як стверджують рiелтори, за останнiй рiк цiни на житло у Вiнницi виросли майже вдвiчi.
Щоправда, за їх словами, на ринку житла у мiстi можна знайти будь-яку оселю практично в усiх цiнових дiапазонах. Цiни залежать вiд стану будинку, часу його зведення, матерiалу, з якого вiн побудований, район розташування, планування помешкання та поверх.
- Останнiм часом у Вiнницi з`являється дедалi бiльше нестандартного житла. Його зводять рiзнi забудовники з надсучасних матерiалiв. Ясно, що коштує воно дорожче, - розповiдає вiнницький рiелтор Юрiй Карасюк.
Цi квартири дорожчi, але лiквiднiшi. На них завжди є попит. Якщо на вторинному ринку вартiсть квадратного метра становить близько 500 доларiв, то у квартирах сучасного планування та побудованими за всiма технологiчними стандартами може перевищувати й 1500 доларiв.

Вартiсть вiнницької нерухомостi (у тис. доларiв США)

Листопад 2005 року:
однокiмнатнi квартири - 20-25
двокiмнатнi - 28-37
трикiмнатнi - 39-49
чотирикiмнатнi - 40-55

Листопад 2006 року:
однокiмнатнi квартири - 25-50
двокiмнатнi - 40-60
трикiмнатнi - 50-100
чотирикiмнатнi - 70-120

Молодiжка на п`ять рокiв
Згiдно з постановою Кабмiну, порядок надання кредитiв Держфондом сприяння молодiжному будiвництву зазнав змiн.
Вiдтепер не можна буде вносити змiни до договору, навiть якщо кiлькiсть членiв сiм`ї збiльшилась. До того ж термiн надання молодiжних кредитiв скоротився до п`яти рокiв.
- Якщо ранiше термiн часткової компенсацiї по таких кредитах становив 10-15 рокiв, то тепер - всього п`ять, - пояснює директор Вiнницького регiонального управлiння фонду сприяння молодiжному будiвництву Василь Васильєв. - Банки, як i ранiше, надаватимуть кредити на довготривалий термiн. Але по закiнченнi термiну допомоги вiд Фонду сiм`я-позичальник має розраховуватися за взятий кредит без допомоги фонду.
За його словами, це змусить молоду сiм`ю бiльше замислюватись перед тим, як брати кредит. Вiдтак очiкується скорочення прокредитованих молодих людей. А таких на Вiнниччинi сьогоднi близько 540 тисяч сiмей. Ще близько 1100 перебувають на житловому облiку на отримання компенсацiї по iпотечних кредитах.
Однак, як стверджують деякi фахiвцi, якщо можливiсть скористатися такою програмою все-таки буде, люди приставатимуть на новi умови. Адже, зважаючи на постiйне подорожчання нерухомостi, взяти кредит на купiвлю житла сьогоднi вигiднiше, нiж постiйно заощаджувати на таке придбання.
Разом iз тим, зменшення кiлькостi молодiжних позичальникiв спричинить ще одна норма постанови Кабмiну. Тепер претендувати на пiльгове кредитування може лише той, хто стоїть на квартирному облiку для покращення житлових умов. Тобто якщо претендент живе в квартирi, де на кожного члена сiм`ї припадає менше шести квадратних метрiв житлової площi, то щоб придбати житло за молодiжною програмою, вiн має стати на облiк за мiсцем проживання (у мiськвиконкомi).
В минулому роцi на часткову компенсацiю вартостi молодiжних кредитiв областi було видiлено 2,7 млн грн. Завдяки цьому можливiстю прокредитуватися скористалися близько 540 вiнницьких сiмей.

Черги на квартири: реальнiсть нереального
Той, хто вважав, що черги на безоплатне отримання житла зникли одночасно з Союзом нерушимым, помилявся. Такi не просто iснують, а й переглядаються щороку.
Стати в чергу на житло у Вiнницi, якщо людина насправдi потребує покращення умов проживання, нескладно. Тобто якщо бажаючий мешкає i зареєстрований у мiстi принаймнi три роки, i при цьому у квартирi, де вiн проживає, на одного мешканця припадає менше нiж 6,5 кв. м, йому потрiбно просто звернутися до вiдповiдного управлiння мiськвиконкому.
За словами начальника управлiння з питань розподiлу житла виконкому мiськради Валентина Нагаги, розмiр житлової черги коригується щороку. За останнiми даними, у нiй перебувають близько 24 тисяч вiнничан. Це в основному той квартирний облiк, що проводився колишнiми державними пiдприємствами. Тому реально кiлькiсть людей у такiй черзi може бути меншою, оскiльки бiльшiсть цих пiдприємств або просто не працює, або ж змiнили форму власностi i штат людей. З iншого боку, виникає питання, наскiльки перебування в черзi на житло є виправданим (принаймнi було виправданим до цього часу). За поточний рiк житло таким чином отримали всього кiлька претендентiв.


Комментариев: 0    Просмотров: 196

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Новостройки в Украине

+ Добавить новостройку
Министерский

Жилой комплекс "Министерский"

Адрес: Киев, Кондратюка, 1.

Класс: Бизнес

Готовность: действующий

Площадь квартир: от 43 м2 до 261 м2

Цена: от 702 $/м2

Сайт: http://www.ministersky.ua

Престиж Холл

Жилой комплекс "Престиж Холл"

Адрес: Киев, Анри Барбюса, 37/1.

Класс: Премиум

Готовность: строящийся

Площадь квартир: от 53 м2 до 270 м2

Сайт: http://www.prestigehall.com.ua

Арт Холл

Жилой комплекс "Арт Холл"

Адрес: Киев, Воровского, 21.

Класс: Де-люкс

Готовность: действующий

Площадь квартир: от 91 м2 до 353 м2

Сайт: http://www.arthall.ua

Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus