Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow В. Ющенко заявив, що лише Донецьк та Харкiв демонструють готовнiсть спортивної iнфраструктури до ЄВРО 2012.

В. Ющенко заявив, що лише Донецьк та Харкiв демонструють готовнiсть спортивної iнфраструктури до ЄВРО 2012.
«Я i надалi вiдстежуватиму роботу як центральної, так i мiсцевої влади щодо пiдготовки до чемпiонату. Сьогоднi прошу якнайвiдповiдальнiше поставитися до обговорення завдань ЄВРО-2012», – сказав вiн.

Президент нагадав про рiшення виконавчого комiтету УЄФА, ухвалене 12–13 травня 2009 року, що визначає подальшу долю мiст України та Польщi у пiдготовцi до ЄВРО-2012. Iз 6 українських претендентiв Виконком УЄФА видiлив чотири мiста, iнфраструктура яких, за його оцiнкою, може найбiльш повно задовольнити вимоги європейської першостi, – Київ, Донецьк, Львiв та Харкiв.

Президент констатував, що Днiпропетровськ та Одеса, на жаль, втратили свої шанси, проте i перспективи решти чотирьох мiст не є остаточно визначеними.

Вiктор Ющенко повiдомив, що у листах до нього як Глави держави та до мерiв мiст УЄФА звертає увагу на тi проблеми, якi залишаються невирiшеними. Проте, пiдкреслив Президент, жодна з них не є новою або фатальною.

Глава держави окреслив основнi завдання, якi мають бути виконанi у процесi пiдготовки до чемпiонату.

Спортивна iнфраструктура.

За словами Президента, iз 4 мiст, якi нинi претендують на матчi ЄВРО-2012, стабiльнiсть у пiдготовцi стадiонiв демонструють лише Донецьк та Харкiв, чого не можна сказати про Київ. «Для України – справа честi забезпечити проведення фiналу на головнiй спортивнiй аренi держави – стадiонi «Олiмпiйський», – наголосив Вiктор Ющенко. Постiйно лунають заяви представникiв уряду та київської влади про те, що процес реконструкцiї «Олiмпiйського» посувається чудово, проте, сказав Президент, насправдi все не так оптимiстично.

Вiктор Ющенко конкретизував, що у звiтах експерти УЄФА неодноразово наголошували на необхiдностi врегулювання питань безпосередньої пiдготовки стадiону i прилеглої до нього територiї. Потенцiйнi проблеми, пов`язанi з правами власностi на прилеглу до стадiону НСК «Олiмпiйський» землю, можуть призвести до затримок у реалiзацiї проекту та унеможливити пiд час ЄВРО-2012 використання прилеглої територiї згiдно з вимогами УЄФА. Поки що, за словами Глави держави, темпи вирiшення цiєї проблеми не є прийнятними.

У темi спортивної iнфраструктури Вiктор Ющенко також вказав на ризик збоїв у вчасному та повному фiнансуваннi будiвництва стадiону, який може виникнути у Львовi.

Також викликає стурбованiсть питання щодо передачi прав iнтелектуальної власностi на проект стадiону замовниковi.

Президент нагадав, що на минулому засiданнi Координацiйної ради профiльному мiнiстровi було дано доручення опрацювати спiльно з органами мiсцевого самоврядування Києва та Львова проблемнi питання пiдготовки стадiонiв й забезпечити їх вирiшення. Вiдповiдь з цього питання Президент як головуючий на Координацiйнiй радi доручив зробити Мiнiстру у справах сiм`ї, молодi та спорту Юрiю Павленку.

Транспортна iнфраструктура. Вiктор Ющенко звернув увагу, що УЄФА виставила чiткi вимоги щодо нашої транспортної iнфраструктури. Вiдтак Глава держави очiкує пiд час наради отримати iнформацiю про реальний стан пiдготовки аеропортiв, зокрема Львова та Києва, та доповiдь Мiнiстра транспорту Йосипа Вiнського про хiд пiдготовки автомобiльних дорiг та залiзничного сполучення.

Iнфраструктура розмiщення, за словами Президента, викликає особливе занепокоєння.

Зокрема, досi не вирiшено, якi заходи вжити, щоб до 2011 року було побудовано або реконструйовано необхiдну кiлькiсть готелiв i забезпечено номерний фонд, якого вимагає УЄФА. Iнформацiю про Концепцiю розмiщення гостей i уболiвальникiв турнiру, яка мала бути розроблена до 25 травня 2009 року, а також про аналiз наявних ризикiв i роботу, проведену з їх мiнiмiзацiї, пiд час наради Президент очiкує отримати вiд першого заступника Мiнiстра культури i туризму Владислава Корнiєнка.


Комментариев: 0    Просмотров: 149

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus