Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Вiнниця-Бєлгород: котеджi тут, котеджi там

Вiнниця-Бєлгород: котеджi тут, котеджi там

Жити за мiстом, а працювати у мiстi - завжди було ознакою елiтарностi. На початку 20-го сторiччя, до революцiї, побудувати, орендувати чи купити будинок за мiстом мiг дозволити собi й будь-який представник середнього класу: чиновник, вчитель, лiкар.
У радянськi ж часи навiть на селi будували багатоповерхiвки. Чи варто говорити про те, що у такому урбанiзованому селi жити було незручно? Селяни не звикли жити вiдiрвано вiд садiв та городiв, та й комунальних умов у таких багатоповерхiвках було обмаль.

У 90-х роках все змiнилося. Навколо мiст, i Вiнницi зокрема, швидко виросли селища з iндивiдуальною забудовою. I жити у власному приватному будинку стало модно. Багато хто з вiнничан втiлив тодi мрiю у реальнiсть - побудував власний котедж.
Але фахiвцi-будiвельники стверджують, що iнтенсивна iндивiдуальна забудова велась тодi виключно за рахунок дешевих будiвельних матерiалiв, вiдносно дешевих примiських земельних дiлянок. Саме тодi пiд мiстом i з`явилися будинки-палаци з чудернацькою архiтектурою.

За якi грошi
Цiкаво, за рахунок, яких ресурсiв ведеться таке активне iндивiдуальне житлове будiвництво на Бєлгородщинi? Виявляється, що вже понад десять рокiв у цiй областi бюджет є профiцитним. Грошовi надлишки спрямовуються на вирiшення таких проблем, як будiвництво дорiг та iндивiдуальне житлове будiвництво.
Крiм того, в областi дiє iпотечна компанiя (Агентство з iпотечного житового будiвництва), яка й опiкується iнвестицiями в iндивiдуальну забудову.
Вона видає iпотечнi кредити за двома дефiнiцiями: стандартний та пiльговий.
Стандартний кредит - кредит термiном вiд одного року до тридцяти. Диференцiйована ставка - вiд 11 до 16 вiдсоткiв рiчних.
Пiльговий кредит - сума кредиту до 600 тисяч рублiв пiд диференцiйовану ставку в один вiдсоток на рiк. Гарантом такого низького вiдсотка є керiвництво областi.
Довiдка
Бєлгородщина за площею та чисельнiстю населення вiдповiдає Вiнницькiй областi.

Котеджне селище
Щоб визначитись, що ж є сучасне європейське котеджне селише, ми звернулись до фахiвця у цiй сферi, голови правлiння концерну Подiлля Тимофiя Гiренка. Ось що вiн розповiв про сучаснi стандарти, якими оперують будiвельники.
- За європейськими стандартами, котеджним селищем вважається комплекс iз 30-50 житлових будинкiв, який має не тiльки перелiк необхiдних комунiкацiй, але й дитячi та спортивнi майданчики, мiсця для прогулянок та вiдпочинку, господарчi служби тощо. У Росiї, зокрема на Бєлгородщинi, останнiм часом з`явився iнтерес до будiвництва селищ на 150-200 будинкiв. У таких селищах їх мешканцi значно економлять на утриманнi необхiдної iнфраструктури.
А на ринку житла в Українi з`являються такi новинки, як танхауси. Тобто зблокованi котеджнi секцiї з окремим виходом i невеликою дiлянкою землi для кожного господаря. Статус танхаусу - квартира. Але вона повнiстю iзольована вiд сусiдiв та має земельну дiлянку. Це й наближає такий вид нерухомостi до приватного житла. Найдинамiчнiшим регiоном по будiвництву котеджних селищ - Київ, на другому мiсцi - Крим. У Вiнницi будiвництво сучасних котеджних селищ попереду.

Хочу за мiсто
На думку фахiвцiв з нерухомостi, зараз житло за мiстом набуває все бiльшої актуальностi. Цей ринок найперспективнiший в Українi. Протягом найближчих рокiв попит на житло буде тiльки зростати. За проведеними спецiальними дослiдженнями, 53% українцiв вiддали б перевагу будинку за мiстом, нiж проживанню у звичайнiй квартирi.
Площа будинкiв у котеджних селищах теж зменшується. Замiсть «фазенд» площею 300-400 квадратних метрiв покупцi та забудовники вiддають перевагу котеджам площею у 150-250 квадратних метрiв. А 60% вiтчизняних покупцiв цiкавляться одно-двоповерховими будинками з присадибною дiлянкою 15-20 соток.
На думку експертiв з нерухомостi, будiвельнi компанiї у найближчий час переорiєнтуються саме на цей сегмент ринку. Адже для iндивiдуального будiвництва нема потреби залучати чи створювати фонд фiнансування будiвництва, як це потрiбно при будiвництвi багатоповерхiвок.

Новодубовской - Царське село
Розглянувши умови проживання та iнфраструктури у двох котеджних селищах пiд Вiнницею i Бєлгородом, можна вiдчути рiзницю у комфортi.
Новодубовской - сучасний котеджний комплекс за новими стандартами. Вiн розташований у п`яти хвилинах проїзду вiд Бєлгорода. Комплекс спроектований за iндивiдуальними стандартами вiд прокладання iнженерних мереж до ландшафтного дизайну та облаштування громадських територiй. Архiтектурне вирiшення пiдпорядковане єдинiй концепцiї, загальна площа - 25 га. Там споруджено 115 будинкiв площею вiд 120 до 350 кв. м. Присадибнi дiлянки мають площу вiд 10 до 20 соток. Вартiсть 120-ти метрового будинку - 75 тис. доларiв.
Царське село - комплекс iндивiдуальної забудови. Розташований у п`яти хвилинах проїзду вiд Вiнницi на автодорозi Вiнниця-Гнiвань. Забудова мiкрорайону здiйснювалась хаотично. Останнiм часом там прокладено кiлька вулиць. Деякi з них заасфальтованi, декiлька - з гравiєвим покриттям. В межах мiкрорайону прокладено газопровiд, до якого можна пiд`єднатися. Об`єкти сервiсної та соцiальної iнфраструктури вiдсутнi. Будинок у 120 кв. м оцiнюється рiелторами вiд 100 тис. доларiв.

Росiйський досвiд
Щоб усвiдомити масштаби житлового iндивiдуального будiвництва на Бєлгородщинi, треба порiвняти та проаналiзувати обсяги житлового будiвництва у нас i там.
За десять мiсяцiв нинiшнього року на Вiнниччинi обсяги будiвельних робiт становлять 605,1 млн грн. Введено в експлуатацiю 239,5 тис. квадратних метрiв житла.
На Бєлгородщинi за цей час побудовано 531,7 тис. квадратних метрiв житла. За рахунок тiльки коштiв кооперативу Свой дом видано кредитiв на iндивiдуальне будiвництво на суму 800 млн рублiв (приблизно 180 млн грн).
I ще, у Бєлгородi 60% жителiв мешкає у сучасних приватних будинках, побудованих у ходi реалiзацiї програми Свой дом. Щоб отримати цiльову субвенцiю на будiвництво житла по цiй програмi, достатньо прожити в областi бiльше трьох рокiв та укласти договiр про те, що забудовник зобов`язується не продавати будинок упродовж такого ж термiну.
Кожен мешканець областi може отримати цiльову субсидiю на зведення будинку чи придбання квартири. Для будинку пiльгова субсидiя становить до 600 тис. рублiв (110 тис. доларiв), для квартири - 500 тис. рублiв (90 тис. доларiв).

Чому у нас не так
Калькувати росiйський досвiд у нас в областi не вийде. Перш за все тому, що у нас нерiвнi законодавчi та iнвестицiйнi умови.
- У Росiї законодавством передбачено створення iпотечних компанiй та фондiв, що надають допомогу забудовникам. В нашiй державi законодавчо це не визначено. Крiм того, обласний бюджет Бєлгородщини має змогу фiнансувати потреби найбiльш вразливих категорiй громадян. У нашого обласного бюджету необхiдних фiнансових ресурсiв нема. I головне - в цiй росiйськiй областi ведеться iнтенсивна забудова навколорайонних центрiв. Це дає змогу отримати бiльш-менш доступне iндивiдуальне житло учителям, лiкарям та загалом працiвникам бюджетних установ. У нас - це вузьке мiсце. Якщо фонд пiдтримки iндивiдуального житлового будiвництва на селi опiкується наданням кредитiв селянам, а в обласному центрi це роблять банки, то у райцентрах ця дiяльнiсть не ведеться, - розповiдає голова Обласного фонду пiдтримки iндивiдуального житлового будiвництва на селi Володимир Бабошин

Автор :   Ольга ОТКИДАЧ  


Комментариев: 0    Просмотров: 268

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus