Недвижимость в Киеве и Украине - KANZAS.UA
arrow arrow arrow Вiнниця першою реалiзує програму „Мунiципальне житло”!

Вiнниця першою реалiзує програму „Мунiципальне житло”!
Для вiнничан це – надiя, зрештою, отримати омрiяну квартиру. За даними ще 2007 року, у черзi на житло у Вiнницi стояло 7252 особи. В основному, це молодi сiм’ї вiком до 30 рокiв, сказав свого часу в iнтерв’ю нашiй газетi начальник вiддiлу з облiку та розподiлу житла мiської ради Валентин Нагага.
Проблема з житлом – ключова для багатьох вiнничан. Адже придбати квартиру може далеко не кожен. А отримати її безплатно вiд держави останнiми роками не вдавалося нiкому, навiть незважаючи на iснування численних державних програм. Хiба що у 2007 роцi 40 квартир отримали суддi та прокурори, тобто тi, хто має право на першочергове забезпечення житлом. До слова, то були квартири на вторинному ринку житла, власники яких померли, а спадкоємцiв не було, пише Газета Мiсто.

Заплановане соцiальне житло, яке мали б будувати по вулицi Тарногродського (мiкрорайон „Схiдний”), поки що – заморожене. Держава не може дати 10% для початку будiвництва, як це було проанонсовано у програмi. Ще певну суму мала дати мiська рада, iнше – майбутнi жильцi. Таким чином, будiвництво дешевих 930 квартир для потребуючих вiдкладене у довгий ящик. Понад те, колись рiшення виконкому про вiдшкодування мiсцевiй громадi квартир iз кожного нового будiвництва (грошима чи квадратними метрами у мiсцевий бюджет) – заблоковане постановою Кабмiну. У 2008 роцi Уряд вирiшив, що мiсцеве самоврядування мусить купувати квартири у забудовника. Таким чином, навiть зменшити чергу на 5-10 квартир на рiк стало неможливо.

Нинiшня програма мунiципального житла, за словами начальника управлiння економiки i iнвестицiй мiської ради Галини Якубович, забезпечить житлом працiвникiв установ та органiзацiй, що утримуються за рахунок коштiв державних i мiсцевих бюджетiв (заклади освiти, охорони здоров’я, культури, фiзкультури, молодiжної полiтики, соцзахисту населення, органiв мiсцевого самоврядування, прокуратури, внутрiшнiх справ, СБУ, судiв, ДПI м. Вiнницi), комунальних пiдприємств i громадян, якi постiйно проживають або працюють на територiї мiста Вiнницi i потребують полiпшення житлових умов.

— З метою оптимального розподiлу мунiципального житла серед галузей виконавчими органами мiської ради та партнерськими органiзацiями проведено попереднiй аналiз потребуючих полiпшення житлових умов вiнничан – працiвникiв бюджетної сфери та комунальних пiдприємств мiста, — каже Галина Якубович. — На пiдставi чого й сформовано попереднiй розподiл.

Для того, щоб мати можливiсть отримати житло по собiвартостi, громадянин має подати до вiдповiдної галузевої профспiлки заяву встановленого зразка та визначений перелiк документiв. Цю заяву, пояснює Галина Анатолiївна, зареєструють, i громадянин стає кандидатом на участь у програмi. Якщо раптом кiлькiсть бажаючих перевищуватиме квоту, вiдкритим жеребкуванням визначать потрiбну кiлькiсть учасникiв. Складений список передадуть на затвердження до виконкому, а згодом — у банк, партнер програми „ПМЖ м. Вiнниця”.

— Учасникам програми необхiдно здiйснити оплату єдиним платежем 30% вартостi будiвництва квартири, — каже Галина Анатолiївна. – Подальша оплата мунiципального житла може здiйснюватися двома шляхами: за рахунок власник коштiв учасника Програми протягом будiвництва житлового будинку та за рахунок залучення iпотечного кредиту, який надається термiном до 20 рокiв.

Iз учасником укладається договiр, у якому зафiксованi умови закрiплення житла, фiнансування придбання житла та iнше.
Вже визначено i пiлотний будинок програми. Вiн буде розташований по вулицi Келецькiй. В ньому заплановано 89 квартир — 36 однокiмнатних та 53 двокiмнатних. Площа однокiмнатної квартири коливатиметься вiд 43 до 46 квадратних метрiв, двокiмнатної – 62-69 квадратiв.

— Гранична вартiсть будiвництва одного квадратного метра загальної площi мунiципального житла у пiлотному об’єктi програми не перевищуватиме 4200 гривень, — розповiдає Галина Якубович. – Це на 30% менше, нiж середня вартiсть нового комерцiйного житла. Здешевлення вартостi будiвництва мунiципального житла досягається за рахунок фiнансування з мiського бюджету робiт по виготовленню проектно-кошторисної документацiї, будiвництва iнженерних мереж та звiльнення вiд внеску у створення та розвиток iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури мiста.

Тривалiсть будiвництва пiлотного об’єкту – 18 мiсяцiв. Зi збудованих 89 квартир – 9 вiдiйде будiвельнiй органiзацiї, iншi – отримають представники освiти (28 квартир), комунальнi пiдприємства житлового господарства – 17, галузi культури – одна квартира, органiзацiї мiсцевого самоврядування – три i так далi.
До речi, у цьому будинку не буде трикiмнатних квартир – занадто дорогi. А ще – жодних комерцiйних об’єктiв на першому поверсi. Фундамент будинку вже готовий. Отриманi всi дозволи, почалися пiдготовчi роботи. З 1 червня, сподiваються у мiськiй радi, будiвництво увiйде у нормальний ритм. Згодом, за три-чотири мiсяцi, у мiськiй радi знову зберуться – аби визначити райони для нових об’єктiв програми. Поки ще невiдомо, де саме будуватимуть мунiципальне житло, але вже зазначають – у рiзних районах мiста.


Комментариев: 0    Просмотров: 141

Оставить коментарий:

Ваше имя:
Комментарий:

kcaptcha обновить картинку


Код введен неверно

 
Повторите ввод комментария (нецензурная лексика запрещена).


Подписка на рассылку

Выберите рассылки:

Новости, статьи, обзоры
Объекты недвижимости

Введите корректный e-mail

Следите за нами

facebook twitter vkontakte google plus